Reglementari


Tipuri de autorizatii

Autorizarea activitatii de proiectare a sistemelor de protectie fizica pentru
1.1. Centrale nucleare;
1.2. Reactoare de cercetare;
1.3. Fabrici de combustibil nuclear;
1.4. Fabrici de conversie;
1.5. Depozit de combustibil proaspat;
1.6. Depozite intermediare de combustibil ars;
1.7. Depozite de deseuri radioactive de joasa si medie activitate;
1.8. Ansamble subcritice, reactori de putere “zero”;
1.9. Statii de tratare deseuri radioactive;
1.10. Laboratoare de examinare postiradiere;
1.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 Kci;
1.12. Fabrica de apa grea

Reevaluarea sistemelor de protectie fizica pentru
2.1. Centrale nucleare;
2.2. Reactoare de cercetare;
2.3. Fabrici de combustibil nuclear;
2.4. Fabrici de conversie;
2.5. Depozit de combustibil proaspat;
2.6. Depozite intermediare de combustibil ars;
2.7. Depozite de deseuri radioactive de joasa si medie activitate;
2.8. Ansamble subcritice, reactori de putere “zero”;
2.9. Statii de tratare deseuri radioactive;
2.10. Laboratoare de examinare postiradiere;
2.11. Iradiatoare de mare capacitate (peste 100 Kci;
2.12. Fabrica de apa grea

Autorizarea serviciilor de paza si protectie


Tipuri de avizari

Avizarea responsabilului cu protectia fizica