Demersuri  ce  trebuie  efectuate pentru  inregistrarea in evidenta   CNCAN a
 Operatorilor de Materiale Metalice Reciclabile 1. Asigurarea unui contract de asistenta tehnnica cu un expert acreditat de CNCAN
 2. Achizitionarea aparaturii de masurare a nivelului de radiatii
 3. Elaborarea procedurilor de monitorizare radiologica a materialelor metalice reciclabile si a planului de interventie în situatia detectării de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv în materialele metalice reciclabile
 4. Calificarea si pregatirea personalului
 5. Plata taxei  si tarifului  aferent inregistrarii in evidenta CNCAN
 6. Documentarea  dosarului  de inregistrare in evidenta CNCAN
 7. Solicitarea inregistrarii in evidenta CNCAN si inspectarea unitatii
 8. Transmiterea eventualelor completari stabilite in procesul verbal de control
 9. Preluarea  documentelor de la CNCAN


Asigurarea unui contract de asistenta tehnnica cu un expert acreditat de CNCAN


-    Accesarea site-ul CNCAN descarcarea listei expertilor  acreditati de CNCAN

 

http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/03-Lista-expertilor/lista-experti-fizica-radiologica.pdf  

 

-    Selectearea si contactarea expertului care va asigura consultanta si asistenta tehnica

 

-    Incheierea unui  un contract de consultanta si asistenta tehnnica


Cerinte suplimetare de selectie a expertilor acreditati  de CNCAN


In afara conditiilor specificate de reglementarile proprii se va tine seama de urmatoarele aspecte:

-    deplasarea rapida in zona in care se face monitorizarea radiologica pentru cazul in care se detecteaza material suspect radioactive si realizarea instruilor periodice a personaluli operator.

-    domeniu si practica de expertizare  trebuie sa fie compatibile cu  asistenta tehnica necesara pentru surse orfane si materiale contaminate ( vezi tabelul)

domeniu

practica

SI (sursa inchisa)

manipulare, control nedistrutiv, controlul proceselor, alte aplicatii (carotaj radioactive)

SD (sursa deschisa)

manipulare, alte aplicatii (protectia mediului), analize fizico-chimice


Obligatii contractuale ale expertilor acreditati de CNCAN


 • evaluarea si selectia necesarului de aparatura de masurare a nivelului de radiatii in vederea achizitiei
 • elaborarea procedurilor de monitorizare si a planului de interventie in cazul detectarii de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv in materialele metalice reciclabile
 • instruirea periodica a personalului privind utilizarea aparaturii completarea si mentinerea corecta a inregistrarilor si testarea cunostinetelor pentru permisele de exercitare nivel 1
 • instruirea si efectuarea exercitiilor periodice pentru cazul detectarii de surse radioactive si/sau de materiale contaminate radioactiv in materialele metalice reciclabile
 • consultanta privind asigurarea intetinerii si verificarii periodice periodice a aparaturii 


Achizitionarea aparaturii de masurare a nivelului de radiatii


–       Se analizeaza impreuna cu expertul acreditat ofertele existente de la furnizori si se achizitioneaza aparatura necesara in raport cu specificul proceselor ce se desfasorara si cerintele specificate la art.21 si in anexa 3 din Norma privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intreg ciclul de colectare, comercializare si procesare din Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 89/8.04.2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 567/11.08.2010

–       Temporar se poate utiliza aparatura inchiriata de la terti (sau  leasing) cu conditia anexarii contractului de inchiriere sau leasing

–       Se intocmeste lista cu aparatura de masurare a radioactivitatii achizitionata si existenta. Lista se va intocmi conform art.16 din Norma privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intreg ciclul de colectare, comercializare si procesare din Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 89/8.04.2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 567/11.08.2010, iar copii a documentelor privind specificatiile tehnice si achizitia aparatelor se vor anexa dosarului de inregistrare

–       Daca exista aparatura, se solicita expertului acreditat sa analizeze aparatura existenta in raport cu cerintele din Norma privind monitorizarea radiologica a materialelor metalice reciclabile pe intreg ciclul de colectare, comercializare si procesare din Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 89/8.04.2010 publicat in Monitorul Oficial nr. 567/11.08.2010 (vezi Anexa 3) si sa decida eventuala completarea a acesteia si/sau modul in care va fi utilizata