Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public(PDF)

Registru de evidenţă al raportărilor efectuate de avertizori în anul 2023

FORMULAR DE RAPORTARE PRIVIND ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII

Nume persoană desemnată: Adriana ILIE

Adresa de e-mail la care se poate transmite raportarea: avertizare_incalcari_lege@cncan.ro