În data de 25 aprilie CNCAN a marcat finalizarea cu succes a proiectului ”Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România - Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice” finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021.
Împreună cu partenerii naționali, Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane (IGJR), Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Romană (IGPF), Inspectoratul General al Poliției  Romane (IGPR), Inspectoratul General al Aviației Romane (IGAv), partenerul donator al proiectului, Autoritatea Norvegiană pentru Securitate Nucleară (DSA) precum și Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA), au fost reiterați principalii indicatorii rezultați în cadrul proiectului:
✔️ 40 de reglementări și proceduri de reglementare noi și actualizate, elaborate sau emise pentru a îmbunătăți domeniul securității nucleare și radiologice, supravegherii instalațiilor nucleare și radiologice, protecției fizice, neproliferarea, controlul la frontieră și prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive;
✔️ 80 - Numărul personalului din domeniul de reglementare și industria nucleară cu responsabilități în supravegherea securității nucleare și radiologice care au fost pregătiți în mod oficial;
✔️ 30 - Numărul participanților la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice;
✔️ 180 - Numărul personalului din cadrul autorităților naționale și industriei de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante din domeniul protecției fizice, neproliferării, controlului la frontieră și prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive;
✔️ 25 - Numărul participanților la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice;
✔️ 150 - Numărul personalului din cadrul autorităților naționale și organizațiilor de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante ale pregătirii și răspunsului la urgență;
✔️ Centrul de informare, pregătire și răspuns la urgență în cadrul CNCAN dotat și mobilat.