Activitatea 1

Prevenirea si reducerea riscurilor si vulnerabilitatilor nucleare si radiologice

A1.1 Imbunatatirea utilizarii feedback-ului si experientei in industrie si reglementare si a standardelor internationale in elaborarea cerintelor si a ghidurilor de reglementare privind securitatea nucleara

Rezultate:

NSN 27 - rev. 1 Norme privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, mentinerea, evaluarea si îmbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 159/14.10.2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1057 din data de 4 noiembrie 2021

(http://www.cncan.ro/assets/NSN/2021/Ordin-159-NSN.27-2021-rev.1.pdf)

10 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

 

A 1.1.1 Vizita tehnica, Centrala Nuclearoelectrica Darlington, Canada 17-21.07.2023

Web story


A1.2 Imbunatatirea capacitatilor de analiza si evaluare ale CNCAN in domeniul securitatii nucleare si radiologice


 

A 1.2.7 Vizita tehnica centrala nuclearoelectrica Darlington, Canada, 17-21.07.2023

Rezultate:

NSN 17 - rev.1 Norme de securitate nucleara privind managementul îmbatrânirii pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 174/27.10.2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1090 din data de 15 noiembrie 2021 

(http://www.cncan.ro/assets/NSN/2021/nsn17-ordin-17416112021.pdf)

GSN 10 - Ghidul de securitate nucleara privind analizele care utilizeaza ipoteze legate de timp relevante pentru managementul imbatranirii instalatiilor nucleare, aprobat prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 60/2020, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 223 din data 19 martie 2020 

(http://www.cncan.ro/assets/NSN/2020/GSN-10.pdf)

43 persoane din domeniul de reglementare și industria nucleară cu responsabilități în supravegherea securității nucleare și radiologice care au fost pregătiți în mod oficial

A1.3 Consolidarea programului de inspecție al CNCAN pentru instalațiile nucleare

Rezultate:

17 Proceduri de inspectie

2 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

A1.5 Îmbunătățirea capacităților de reglementare pentru reglementarea, revizuirea și evaluarea, autorizarea și inspectia instalațiilor radiologice și a surselor de radiațiiutilizate in aplicatiile medicale  

Rezultate:

16 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

Activitatea 2

Protectia fizica, neproliferarea, controlul la frontiera si prevenirea traficului ilicit de materiale nucleare si alte materiale radioactive

A2.1 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru revizuirea si inspectia securitatii informatice a instalațiilor nucleare, prin cursuri de instruire si elaborare de ghiduri

Rezultate:

Norme privind protectia instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibernetice (NSC 01-rev. 1),aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 203/7.12.2021 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1217 din data de 22 decembrie 2021 

(http://www.cncan.ro/assets/NSC/NSC-01Ordin-203-din-2021-NSC.pdf)

13 Proceduri de inspectie

25 persoane din cadrul autorităților naționale și industriei de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante din domeniul protecției fizice, neproliferării, controlului la frontieră și prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive

 

A2.2 Imbunatatirea capacitatilor nationale de raspuns la evenimente care implica materiale nucleare si radioactive aflate in afara controlului de reglementare

Rezultate:

Achiziționarea de echipamente de dozimetrie individuala si de protectie individuală pentru personalul IGJR

A2.3 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru inspecția sigurantei nucleare a instalațiilor nucleare

Rezultate:

9 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

A2.4 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru inspectia sigurantei nucleare a surselor radioactive

Rezultate:

-18 persoane din cadrul CNCAN implicat in activitatea de inspectie au fost pregătite

4 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

(https://www.iaea.org/newscenter/news/from-iaea-training-to-sustainable-national-capabilities-romanias-virtual-training-on-nuclear-security-authorization-and-inspection)

A2.5 Consolidarea capacitatilor nationale pentru monitorizarea detinerii si utilizarii de materiale nucleare si radioactive

Rezultate:

Imbunatatirea bazei de date privind gestiunea materialor nucleare detinute de micii utilizatori din Romania

(http://www.cncan.ro/materiale-nucleare/asistent-de-completare-la-distanta-a-documentelor-suport-necesare-pentru-intocmirea-rapoarteloer-de-garantii-generate-din-baza-de-date-a-zonei-de-bilant-material-a-micilor-detinatori-de-materiale-nucleare-din-romania-wrmz/)

11 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

43 persoane din cadrul autorităților naționale și industriei de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante din domeniul protecției fizice, neproliferării, controlului la frontieră și prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive

https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-helps-romania-enhance-exercises-on-transport-security

Organizarea unui exercițiu de simulare TTX (table-top exercise)

https://www.osti.gov/biblio/1838955
https://www.osti.gov/servlets/purl/1838955

A2.6  Imbunatatirea bazei organizatorice pentru o cultură sanatoasa de siguranta nucleara

Rezultate:

Ghidul privind îmbunătăţirea culturii de siguranţă nucleară

22 persoane din cadrul autorităților naționale și industriei de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante din domeniul protecției fizice, neproliferării, controlului la frontieră și prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare și alte materiale radioactive

Activitatea 3

Pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta

A3.1 Îmbunătățirea infrastructurii unui nou Centru pentru Urgente, Pregatire si Informare al CNCAN

Rezultate:

Studiul de fezabilitate

Autorizația de construire

A3.2 Actualizarea cadrului legislativ într-un mod sistematic, tinand cont de cele mai recente cerințe ale documentelor recunoscute la nivel international

Rezultate:

Normele de bază privind încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică

Ghidul privind implementarea acțiunilor de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică

19 persoane din cadrul autorităților naționale și organizațiilor de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante ale pregătirii și răspunsului la urgență

8 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

https://twitter.com/IAEAIEC/status/1494300735999205376

http://www.cncan.ro/pregatirea-planificarea-si-interventia-in-caz-de-accident-nuclear-sau-urgenta-radiologica/seminarul-national-prezentarea-normelor-de-baz-privind-incheierea-unei-situa-ii-de-urgen-nuclear-sau-radiologic-i-ghidul-privind-implemenatrea-ac-iunilor-de-protec-ie-in-cazul-unei-situa-ii-de-urgen-nuclear-sau-radiologic/

A3.3 Revizuirea Planului National de Raspuns in caz de Urgenta Nucleara sau Radiologica

Rezultate:

Planul Național de Răspuns la Situații de Urgență Nucleară sau Radiologică (PNRUNR)

5 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

A3.5 Armonizarea procedurilor de răspuns la situații de urgență ale organizațiilor de răspuns implicate și dezvoltarea unor proceduri specifice de intervenție in caz de urgenta pentru uzul CNCAN

Rezultate:

2 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

A3.6 Dezvoltarea unei strategii naționale de comunicare publică

Rezultate:

Normele de baza privind informarea si comunicarea publica in situatii de urgenta nucleara sau radiologica, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1058 din 04 noiembrie 2021.

(http://www.cncan.ro/assets/NUR/Ordin-150-138-regulament-2021.pdf)

3 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

A3.7 Organizarea si participarea la seminarii internationale si formare specifica privind răspunsul practic la urgențe nucleare si radiologice

Rezultate:

30 persoane din cadrul autorităților naționale și organizațiilor de profil care au fost pregătiți în mod oficial cu privire la toate aspectele importante ale pregătirii și răspunsului la urgență

2 participanți la evenimentele de schimb de experiență, inclusiv cursuri de pregătire, seminarii, întâlniri tehnice, întâlniri de consultanță și vizite științifice

http://www.cncan.ro/assets/Prima-pagina/2022/220922-Comunicat-de-presa-CNCAN-organizare-seminar-com-publica-1.pdf

https://twitter.com/Straalevernet/status/1534856156694433793?cxt=HHwWgsC-kdzi88wqAAAA
https://twitter.com/NNSANews/status/1534558760886222851
https://twitter.com/IAEAIEC/status/1534914652064342017?cxt=HHwWgoCzzcyvjs0qAAAA

INFORMARE SI PUBLICITATE

Proiectul a fost prezentat și au fost distribuite/diseminate materiale promoționale în cadrul Standului Expozițional al României la sediul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA), cu prilejul desfășurării lucrărilor celei de-a 66-a sesiuni anuale ordinare a Conferinței Generale (CG66) a AIEA, care a avut loc în perioada 26-30 septembrie 2022 la Centrul Internațional din Viena (VIC) din Viena, Austria. Titlul Standului Expozițional comun UE/MS UE a fost: Italia, România și activitățile Uniunii Europene privind siguranța și securitatea nucleară.

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul a fost prezentat în cadrul conferinței internaționale NUCLEAR 2022 - The 14th Annual International Conference on Sustainable Development through Nuclear Research and Education, organizată de Institutul de Cercetări Nucleare, ICN Pitești, care s-a desfășurat în perioada 18-20.05.2022, la Mioveni, Pitești.