Activitatea 1

Prevenirea si reducerea riscurilor si vulnerabilitatilor nucleare si radiologice

Obiectivele specifice urmaresc:

  • A1.1 Imbunatatirea utilizarii feedback-ului si experientei in industrie si reglementare si a standardelor internationale in elaborarea cerintelor si a ghidurilor de reglementare privind securitatea nucleara;
  • A1.2 Imbunatatirea capacitatilor de analiza si evaluare ale CNCAN in domeniul securitatii nucleare si radiologice;
  • A1.3 Consolidarea programului de inspecție al CNCAN pentru instalațiile nucleare;
  • A1.4 Îmbunătățirea bazei organizatorice pentru o cultură de securitate nucleară sănătoasă
  • A1.5 Îmbunătățirea capacităților de reglementare pentru reglementarea, revizuirea și evaluarea, autorizarea și inspectia instalațiilor radiologice și a surselor de radiațiiutilizate in aplicatiile medicale  

 Activitati specifice prevazute:

  • Schimburi de experienta internationala, organizarea de cursuri de instruire specifica, imbunatatirea infrastructurii prin achizitie de coduri si standarde si elaborarea de ghiduri si reglementari specifice in domeniul securitatii nucleare;
  • Schimb de experienta internationala si organizarea de cursuri de instruire specifica in domeniul analizelor de securitate nucleara si a utilizarii codurilor de calcul pentru analizele de securitate nucleara, precum si elaborarea de ghiduri de bune practici in scopul imbunatatțirii capacitatilor CNCAN de analiza si evaluare a securitatii instalatiilor nucleare;
  • Intalniri tehnice pentru completarea setului de ghiduri si proceduri specifice de inspectii, elaborarea de materiale de pregatire specifica, imbunatatirea capabilitatilor de analiza si utilizare mai eficientă a lectiilor invatate din evenimentele nucleare sau radiologice;
  • Elaborarea ghidurilor privind cultura securitatii nucleare si a conducerii si managementului pentru securitatea nucleara, organizarea de sesiuni de pregatire comuna pentru organizatiile de reglementare si industrie;
  • Intalniri tehnice pentru pregatirea cerintelor de reglementare in domeniul instalatiilor radiologice si a surselor de radiatii utilizate pentru aplicatii medicale si imbunatatirea capacitatilor CNCAN pentru reglementarea, analiza si evaluarea, autorizarea si inspectia acestor instalatii si surse.

Rezultatele Activitatii 1 vor consta in:

-Imbunatatirea utilizarii feedback-ului industriei si experientei de reglementare in elaborarea cerintelor normelor in domeniul securitatii nucleare;

-Imbunatatirea capacitatii de analiza si evaluare si a cadrului de reglementare in domeniul securitatii nucleare si radiologice;

-Imbunatatirea programului de inspectie CNCAN pentru instalatiile nucleare si radiologice prin instruirea personalului propriu;

-Un cadru de reglementare, autorizare si control imbunatatit prin elaborarea/actualizarea a 25 de documente de specifice (reglementari, ghiduri de bune practici sau proceduri interne);

-Perfectionarea pregatirii profesionale pentru un numar de aproximativ 80 de lucratori din domeniul nuclear, prin participarea la cursuri de instruire specifica, seminarii, vizite stiintifice sau intalniri tehnice;

- Numarul participantilor la evenimentele de schimb de experienta inclusiv cursuri de pregatire, seminarii, intalniri tehnice, intalniri de consultanta si vizite stiintifice, aprox. 30.

Principalii beneficiari ai acestei activitati sunt personalul CNCAN si titularii de autorizatii.