Activitatea 3

Pregatirea si raspunsul in situatii de urgenta

Obiectivele specifice urmaresc:

 • A3.1 Îmbunătățirea infrastructurii unui nou Centru pentru Urgente, Pregatire si Informare al CNCAN;
 • A3.2 Actualizarea cadrului legislativ într-un mod sistematic, tinand cont de recentele documente internationale;
 • A3.3 Revizuirea Planului National de Raspuns in caz de Urgenta Nucleara sau Radiologica;
 • A3.4 Dezvoltarea programului național de formare pentru personalul de interventie in caz de urgenta nucleara si radiologica, la nivel național si judetean;
 • A3.5 Armonizarea procedurilor de răspuns la situații de urgență ale organizațiilor de răspuns implicate și dezvoltarea unor proceduri specifice de intervenție in caz de urgenta pentru uzul CNCAN;
 • A3.6 Dezvoltarea unei strategii naționale de comunicare publică;
 • A3.7 Organizarea si participarea la seminarii internationale si formare specifica privind răspunsul practic la urgențe nucleare si radiologice;
 • A3.8 Pregatirea, organizarea si desfasurarea unui exercițiu national pe baza unui scenariu care implica un accident nuclear;
 • A3.9 Dezvoltarea unei platforme de monitorizare a consecintelor radiologice

Activitati specifice prevazute:

 • Intalniri tehnice in vederea actualizarii cadrului legislativ intr-o maniera sistematica, tinand cont de cele mai recente standarde internationale in domeniu;
 • Revizuirea Planului National de Raspuns la Urgenta nucleara si radiologica (PNRU);
 • Elaborarea programului national de pregatire a personalului de raspuns in situatii de urgenta nucleara si radiologica la nivel national si judetean;
 • Intalniri tehnice pentru armonizarea procedurilor de raspuns in caz de urgenta ale organizatiilor de raspuns implicate si elaborarea procedurilor de raspuns la urgenta ale Inspectoratului General pentru Aviatie;
 • Intalniri tehnice pentru elaborarea unei strategii nationale de comunicare publica;
 • Organizarea de vizite stiintifice, cursuri nationale si seminarii in domeniul pregatirii si raspunsului la urgenta;
 • Participarea personalului din Romania, in calitate de observatori, la organizarea si implementarea exercitiilor de urgenta nucleara sau radiologica din alte state membre IAEA;
 • Organizarea de cursuri/seminarii pentru pregatirea, organizarea si desfăsurarea unui exercitiu national cu un scenariu care implica un accident nuclear, cu aspecte legate de problemele de securitate si siguranta nucleara;
 • Exercitii de tip rutine (drills), exercitii simulate si exercitii tip discutii (tabletop);
 • Organizarea si desfasurarea unui exercitiu national cu un scenariu care implica un accident nuclear, cu aspecte legate de problemele de securitate si siguranta nucleara;
 • Infiintarea unui nou centru operativ pentru situatii de urgentă, informare si instruire pentru CNCAN.

Rezultatele Activitatii 3 vor consta in:

 • Construirea si dotarea Centrului pentru Urgente, Pregatire si Informare al CNCAN  precum si pregatirea a cel putin 100 de angajati, personal de specialitate;
 • Revizuirea Planului National de Raspuns la Urgente Nucleare sau Radiologice;
 • Un program national de pregatire a personalului pentru raspuns in situatii de urgenta nucleara si radiologica;
 • O strategie nationala de comunicare publica in situatie de urgenta nucleara sau radiologica;
 • Imbunatatirea pregatirii profesionale pentru aproximativ 150 de persoane din cadrul  autorităților naționale CNCAN, IGJR, IGPR și IGSU în domeniul raspunsului la urgente nucleare sau radiologice;
 • Un cadru de reglementare revizuit tinand cont de cele mai recente practici si standarede internationale in domeniu;
 • Numarul participantilor la evenimentele de schimb de experienta inclusiv cursuri de pregatire, seminarii, intalniri tehnice, intalniri de consultanta si vizite stiintifice, aprox. 20.

Principalii beneficiari ai acestei activitati sunt autoritatile nationale, personalul din cadrul CNCAN, IGJR, IGAv, IGSU, titularii de autorizatii, precum si publicul larg.