Activitatea 2

Protectia fizica, neproliferarea, controlul la frontiera si prevenirea traficului ilicit de materiale nucleare si alte materiale radioactive

Obiectivele specifice urmaresc:

 • A2.1 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru revizuirea si inspectia securitatii informatice a instalațiilor nucleare, prin cursuri de instruire si elaborare de ghiduri;
 • A2.2 Imbunatatirea capacitatilor nationale de raspuns la evenimente care implica materiale nucleare si radioactive aflate in afara controlului de reglementare;
 • A2.3 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru inspecția sigurantei nucleare a instalațiilor nucleare;
 •  A2.4 Imbunatatirea capacitatilor de reglementare pentru inspectia sigurantei nucleare a surselor radioactive;
 • A2.5 Consolidarea capacitatilor nationale pentru monitorizarea detinerii si utilizarii de materiale nucleare si radioactive;
 • A2.6  Imbunatatirea bazei organizatorice pentru o cultură sanatoasa de siguranta nucleara;

Activitati specifice prevazute:

 • Intalniri tehnice pentru dezvoltarea de ghiduri si furnizarea de cursuri de instruire specifica in vederea imbunatatirii capacitatilor de reglementare, pentru si pentru analiza si inspectia masurilor de protectie impotriva atacurilor cibernetice;
 • Organizarea de cursuri nationale de pregatire privind protectia impotriva radiatiilor si a dozimetriei individuale a personalului din cadrul autoritatilor nationale cu responsabilitati in detectia, paza si protectia materialelor nucleare si radioactive;
 • Elaborarea materialelor de pregatire specifica privind protectia impotriva radiatiilor si dozimetria individuala personalizata pentru personalul din cadrul autoritatilor nationale cu responsabilitati in raspunsul la evenimentele de trafic ilicit cu materiale nucleare si alte materiale radioactive;
 • Achizitionarea de echipamente de protectie personala pentru radiatiile ionizante si a dispozitivelor de monitorizare a radiatiilor;
 • Imbunatatirea capabilitatilor de control in domeniul protectiei fizice a materialelor radioactive, prin organizarea de cursuri de instruire si elaborarea de materiale de pregatire si ghiduri specifice de inspectii a instalatiilor radiologice;
 • Organizarea de vizite stiintifice, cursuri nationale si seminarii in domeniul protectiei fizice a transportului de materiale nucleare si radioactive;
 • Organizarea de exercitii nationale privind raspunsul la evenimente de protectie fizica in timpul transportului materialelor nucleare si radioactive;
 • Imbunatatirea bazei de date privind gestiunea materialelor nucleare detinute de micii utilizatori si a sistemului pilot de urmarire in timp a transportului de materiale nucleare si radioactive;
 • Intalniri tehnice pentru elaborarea ghidului privind cultura de siguranta nucleara si organizarea unui curs national de pregatire in domeniul culturii de siguranta nucleara.

Rezultatele Activitatii 2 vor consta in:

 • Capabilitati imbunatatite ale personalului CNCAN și DSA în domeniul protectiei impotriva atacurilor cibernetice la instalatiile nucleare
 • Imbunatatirea pregatirii profesionale pentru aproximativ 180 de persoane din cadrul  autoritatilor nationale CNCAN, IGJR, IGPR și IGPF în domeniul protectiei fizice a instalațiilor nucleare/radiologice, a transportului materialelor nucleare si radioactive, culturii de sigurantță nucleara și a protectiei radiologice a personalului autoritatilor nationale cu responsabilitati in domeniul protectiei fizice/detectiei materialelor nucleare si radioactive;
 • Achiziționarea de echipamente de dozimetrie individuala si de radioprotectie pentru personalul IGJR;
 • Imbunatatirea sistemului pilot de urmarire in timp a transporturilor de materiale nucleare sau radioactive;
 • Imbunatatirea bazei de date privind gestiunea materialor nucleare detinute de micii utilizatori din Romania;
 • Organizarea de exercitii nationale privind raspunsul la evenimente de protectie fizica in timpul transportului de materiale nucleare sau radioactive;
 • Elaborarea a 15 documente in domeniul sigurantei nucleare constand in reglementari noi/revizuite, materiale de pregatire, precum si ghiduri sau proceduri specifice.
 • Numarul participantilor la evenimentele de schimb de experienta inclusiv cursuri de pregatire, seminarii, intalniri tehnice, intalniri de consultanta si vizite stiintifice, aprox. 25.

Principalii beneficiari ai acestei activitati sunt autoritatile nationale si personalul din cadrul CNCAN, DSA, IGJR, IGPF, IGPR, precum si titularii de autorizatii.