Seminar radonul la locul de munca , 11-12 februarie 2020

Reuniunea regionala de coordonare a responsabililor nationali ai proiectului RER9146, 18 – 20 februarie 2020

In perioada 16-20 septembrie 2019 se desfasoara la Viena lucrarile celei de a 63-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA). Presedintele CNCAN face parte din delegația oficiala a Romaniei alaturi de reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sanatatii (MS), Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) si Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

În data de 13.06.2019, CNCAN a organizat în București, Conferința de deschidere a proiectului "Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare și radiologice" , finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.
    
În data de 06 iunie a.c., președintele CNCAN, dl. Rodin Traicu a participat la Conferința cu tema “De ce, unde si cum se blocheaza investitiile in energetica romaneasca ?”, organizată de către Energy-Center.ro, în colaborare cu Ministerul Energiei.

În perioada 29-31 mai a.c., Departamentul pentru Energie (DOE) al SUA a efectuat o vizită de lucru în România, în vederea continuării acțiunii de implementare a Acordului de Cooperare privind îmbunătățirea siguranței instalațiilor nucleare din România.

Simpozionul International privind sursele Naturale de Radiatii – Provocari, Abordari si Oportunitati, 21-24 mai 2019

În data de 29 ianuarie a.c., dl. Rodin Traicu, președintele Comisiei Naționale pt Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a participat la masa rotundă cu tema “Evoluții și perspective privind economia europeană – Contributii ale României în contextul geopolitic actual.

În data de 06 noiembrie a.c., dl. Rodin Traicu, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a organizat împreună cu dl. prof. dr. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), o vizită la Extreme-Light-Infrastructure (ELI - NP) – Infrastructura Luminii Extreme, vizită la care au participat reprezentanții Comisiei pentru industrii și servicii, din cadrul Camerei Deputaților, Parlamentul României.Centrul de cercetare științifică internațională ELI-NP este amplasat la Măgurele (Ilfov) și reprezintă cea mai mare investiție în cerecetare din România, după 1990.Centrul numără peste 150 de cercetători şi personal de suport din Ro­mâ­nia şi alte 27 de ţări și găzduiește cel mai puternic laser din lume (echivalentul a 10% din puterea soarelui). în medicină.Potrivit informaţiilor disponibile, sunt mai multe aplicaţii industriale ale unui laser cu dimensiunile celui de la Măgurele, dar unele dintre acestea nici măcar nu sunt cunoscute. Spre exemplu, par­ticulele accelerate cu lasere pot fi folosite în tratarea deşeurilor radioactive.Mai mult, studiile de aici vor putea fi apli­ca­te în ma­terialele pentru misiuni spa­ţia­le şi în medicină. 

Preşedintele CNCAN, dl. dr. ing. Rodin TRAICU, a participat vineri 12 octombrie a.c., în Bucureşti, la sediul de conferinţe al MB Telecom Ltd., la Conferinţa anuală a Societăţii Române de Radioprotecţie ( SRRp), în cadrul căreia au fost propuse două secţiuni, cu următoarea tematică: “Evoluţia radioprotecţiei în Romania ultimilor 100 de ani” şi Masa rotundă: “Implementarea Directivei Consiliului Europei nr. 2013/59/Euratom”


CNCAN lucrează la o hartă a radonului pentru România
Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare (CNCAN) va finaliza, în luna iunie a.c., cadrul legislativ pentru implementarea Directivei 2013/59 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante, a anunțat preşedintele instituției, Rodin Traicu.
  
Romania a participat la cea de a șasea Reuniune de Examinare a Părților Contractante a Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive (denumită în continuare Convenția Comună) organizată în temeiul articolului 30 din Convenția Comună și a avut loc la sediul AIEA din Viena, Austria, între 21 mai și 1 iunie 2018.

În perioada 5-6 aprilie 2018, CNCAN găzduieşte vizita unei delegaţii formate din reprezentanţi ai Departamentului pentru Energie a Statelor Unite (USDOE) şi ai Biroului pentru Siguranţă Radiologică al Statelor Unite (ORS) din cadrul USDOE.

COMUNICAT DE PRESĂ
referitor la oprirea neplanificată a Unității 2 de la CNE Cernavodă în data de 29 martie 2018

Presedintele CNCAN, dl Rodin Traicu, a participat miercuri, 14 martie a.c., la semnarea Memorandumului de Înțelegere între SN Nuclearelectrica SA și Parteneriatul pentru Cercetare și Educatțe pentru Sisteme Nucleare Avansate („CESINA”), reprezentat de Institutul pentru Cercetări Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Energia Nucleară Pitești Mioveni (”RATEN ICN”).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, CNCAN organizează întâlnirea publică privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normei privind cerinţele de bază de securitate radiologică, în data de 15 februarie 2018, ora 09:00, la sediul Ministerului Mediului, Bdul. Libertății, nr. 12, camera P1-116, parter, sector 5, București (accesul în clădire se realizează prin Strada Mitropolit Antim Ivireanul).

Proiectul de act normativ și nota de fundamentare pot fi consultate pe pagina de internet a CNCAN, la secțiunea http://www.cncan.ro/transparenta/proiecte-de-acte-normative/
Propunerile și observațiile referitoare la proiect se transmit prin e-mail, în format word, la adresele janeta.steti@cncan.ro și raluca.nadoliu@cncan.ro, sau prin fax, la nr. 021 316 71 07, până la data de 13 februarie 2018, ora 12:00.

Data:08.02.2018