Comunicat de presa

In perioada 16-20 septembrie 2019 se desfasoara la Viena lucrarile celei de a 63-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA). Presedintele CNCAN face parte din delegația oficiala a Romaniei alaturi de reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Ministerului Sanatatii (MS), Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN) si Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

Conferinta Generala reprezinta cel mai important eveniment pentru comunitatea internationala din domeniul nuclear la care participa oficiali ai statelor membre ale AIEA, reprezentanti ai organismelor de reglementare, ai industriei, cercetarii, mediului academic, institutiilor guvernamentale și alte organizatii internationale. Aceasta manifestare reprezinta o oportunitate pentrut participanti de a-si impartasi realizarile, preocuparile si provocarile din domeniu, precum si de a lua parte la aprobarea documentelor care vor guverna activitatea imediat urmatoare a AIEA și a statelor membre.

Pe agenda presedintelui CNCAN sunt inscrise evenimente relevante pentrut activitatea organismului de reglementare si intalniri bilaterale cu omologii si delegatii din urmatoarele state: Bulgaria, Canada, Olanda, Serbia, SUA, Ungaria, precum si cu oficiali ai departamentului de cooperare tehnica a AIEA.

In data de 18 septembrie 2019, președintele CNCAN, împreună cu dl Horia Grama, președintele ANDR și dl Dazhu Yang, director general adjunct al AIEA si seful departamentului de cooperare tehnica au semnat documentul intitulat  Programul Cadru de Tara (Country Programme Framework - CPF).

Programul Cadru de Tara este documentul emblematic al cooperarii dintre Romania si AIEA pentru perioada 2020-2025, in baza caruia se acorda Romaniei asistenta tehnica. In baza acestuia vor fi elaborate proiectele nationale ale Romaniei in cele

patru domenii prioritare identificate: securitate nucleara și radiologica, energie si industrie, alimentatie si agricultura.

Semnare "Program cadru de tara"

Semnare "Program cadru de tara"

Reuniuni bilaterale

Reuniuni bilaterale

Comunicat de presa 

In data de 27 august 2019, la sediul CNCAN a avut loc vizita Directorului General al Agentiei pentru Energie Nucleara (AEN) dl William D. Magwood IV. AEN este o agentie interguvernamentala care funcțtioneaza in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economicăa (OCDE) cu scopul  de a sprijini tarile membre in vederea mentinerii si dezvoltarii bazelor stiintifice, tehnologice si juridice necesare utilizarii energiei nucleare in scopuri pașnice.

Romania este membra a AEN incepand cu anul 2017, Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive (ANDR) fiind Punct National de Contact in ceea ce priveste  cooperarea tehnica internationala cu AEN. Statutul de membru al AEN asigura sectorului nuclear din Romania accesul la cele mai bune practici, studii si cercetari, precum si o expertiza valoroasa in acest domeniu.

La reuniune au participat dl William D. Magwood IV, Directorul General al  al AEN, dna Aleshia Duncan, expert pe probleme nucleare in cadrul Departamentului pentru Energie al SUA, precum si dl Horia Grama, Presedintele ANDR împreuna cu dna Ivonne Saghiu, Vice-presedintele ANDR.

CNCAN a fost reprezentat la aceasta intalnire de dl Rodin Traicu, presedintele CNCAN, dl Cantemir Ciurea-Ercau, directorul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear si reprezentanti ai Directiei Relatii Internationale si Comunicare.

Dupa prezentarea noutatilor din domeniul de reglementare nuclear de catre CNCAN, au fost purtate discutii în scopul identificarii modalitatilor de implicare a institutiilor de profil din Romania in viitoarele proiecte si activitați ale AEN. De asemenea au fost mentionate obiectivele pe termen scurt și mediu pe care AEN le poate sprijini.


Comunicat de presă

În perioada 26 - 30 august a.c., Comisia Națională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN), în parteneriat cu  Departamentului pentru Energie din Statele Unite ale Americii – Administrația Națională pentru Securitate Nucleară organizează la hotelul JW Marriott din București, cursul pilot cu titlul Metodologia securizării transportului de materiale nucleare”.

Cooperarea cu Departamentului pentru Energie din Statele Unite ale Americii este statuată de Acordul între Comisia Națională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România și Departamentului pentru Energie din Statele Unite ale Americii, privind cooperarea în vederea îmbunătățirii siguranței fizice a surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România, semnat la București, în luna decembrie 2009.

Cursul își propune să îmbunătățească cunoștințele participanților, cu privire la aspectele de securitate a transportului materialelor nucleare , respectiv modului în care fiecare organizație cu responsabilități în domeniu, contribuie la punerea în aplicare a unei capacități de transport eficiente.

Formatul interactiv al cursului, alcătuit din exerciții, studii de caz și discuții bazate pe scenarii, cu privire la aspectele de securitate a transportului de materiale nucleare, va oferi celor prezenți posibilitatea unui schimb de informații și bune practice, care au în vedere recomandările și ghidurile internaționale.

Cursul se adresează experților și responsabililor cu asigurarea măsurilor de siguranță și securitate a transportului de materiale nucleare, dar și reprezentanților autorităților naționale și autorităților de aplicare a legii cu responsabilități în asigurarea securității transportului de materiale nucleare, prevenirea și răspunsul la incidente de securitate la instalațiile nucleare.

Sunt prezenți reprezentanți ai următoarelor instalații nucleare, autorități și instituții: CNCAN, Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, Institutul de Cercetări Nucleare Pitești, Compania Națională a Uraniului, Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de Informații, Ministerul Transportului, Autoritatea Aeronautică Română, Autoritatea Navală Română.


Comunicat de presă

În data de 13.06.2019, CNCAN a organizat în București, Conferința de deschidere a proiectului "Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare și radiologice" , finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Proiectul lansat cu această ocazie reprezintă o continuare a celui anterior „Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Partenerii sunt Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecţie și Securitate Nucleară (DSA), Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), si Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Importanța evenimentului a fost reliefată prin participarea dlui Adrian Mlădinoiu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, care a subliniat importanța pe care Guvernul României o acorda CNCAN, ca autoritate în subordinea acestuia. 

În acest sens, dl Mlădinoiu a menționat susținerea pe care Guvernul României o acordă CNCAN, prin alocarea de resurse umane și financiare suficiente pentru desfășurarea la standarde cât mai înalte a activității de organismului reglementare din România.

La rândul său, dl. Ingar Amundsen, șeful Secției de Securitate Internațională Nucleară din cadrul Autorității Norvegiene pentru Radioprotecţie și Securitate Nucleară, a apreciat modul de desfășurare a etapelor din precedentul proiect, care s-a încheiat în anul 2017 și și-a exprimat convingerea că si etapa actuală va fi un succes.

Reprezentanții AIEA, dl. David Michael Senior, șeful Secției privind Activitățile de Reglementare, precum și dl. Muhammad Khailq, șeful Secției pentru Securitatea Materialelor și Instalațiilor, au precizat importanța pe care AIEA o acordă colaborării și cooperării cu organismul de reglementare din România, ca și garanție a desfășurării proiectului în cele mai bune condiții.

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de operator de program, reprezentat de către dl. Colonel Gheorghe-Sebastian Cucoș, Împuternicit Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române, a evidențiat buna cooperare dintre operatorul de program (MAI) și promotorul acestuia, respectiv CNCAN.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Societatii Naționale Nucleaelectrica, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanți ai presei.

În deschiderea evenimentului dl Rodin Traicu, președintele CNCAN, în calitate de Promotor de Proiect, a evidențiat bunele relații de colaborare pe care CNCAN le are cu autoritățile naționale, titularii de autorizație din sectorul nuclear, ca principali beneficiari ai proiectului.

De rezultatele proiectului, vor beneficia autoritățile centrale și locale, titularii de autorizații în domeniul nuclear și publicul larg.

Astfel, cel mai important titular de autorizație, care operează reactoarele de puterea cea mai mare din România, Societatea Națională Nuclearelectrica prin Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavdă, reprezentată la eveniment de către dl Cosmin Ghiță, Director General, a subliniat importanța pe care acest proiect o are în exploatarea instalațiilor nucleare, prin prisma implementării noilor ghiduri și norme elaborate de către CNCAN.

Scopul acestui proiect constă în îmbunătăţirea capabilităţilor naționale în prevenirea actelor teroriste și a accidentelor în domeniul nuclear și radiologic. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), autoritatea de reglementare nucleară din România, va fi principalul beneficiar, împreună cu alte entități cu responsabilități relevante în acest domeniu .

În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele obiective care se urmăresc a fi obţinute în cadrul proiectului, precum: alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante; punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securitătii nucleare, detecției și răspunsului în cazul evenimentelor care implica materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securitățiii cibernetice în cazul instalatiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență; implementarea mai multor activități din planul național de acțiune asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară; punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii si răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

Cu această ocazie, dl Rodin Traicu, reprezentantul legal în cadrul proiectului și dl Cantemir Ciurea-Ercău, directorul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear din cadrul CNCAN și manager al proiectului lansat la acest eveniment au răspuns întrebărilor reprezentanților din media de specialitate și anume: Medika TV, Energy – Center și Focus-Energetic, interviuri cu privire la tematica proiectului și detalii despre acesta.

În data de 06 iunie a.c., președintele CNCAN, dl. Rodin Traicu a participat la Conferința cu tema De ce, unde si cum se blocheaza investitiile in energetica romaneasca ?”, organizată de către Energy-Center.ro, în colaborare cu Ministerul Energiei.

În cadrul dezbaterilor, a președintele CNCAN, Rodin Traicu a luat cuvantul și a vorbit despre sistemul energetic românesc, despre prelungirea duratei de viață a Unității 1, precum și despre posibilitatea realizării Unităților 3 si 4 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, menționându-se faptul că  aceasta înregistrează cei mai ridicați parametri de siguranță și securitate nucleară.

“Nu intamplător, pentru Nuclearelectrica, prelungirea duratei de viață a Unității 1 este prioritatea momentului. Au fost realizate deja la nivel mondial lucrări de prelungire a duratei de viață pentru 6 unități nucleare. Din acest punct de vedere venim deja pe un teren batatorit. Tehnologia este deja pusă la punct și s-a dovedit că siguranța și securitatea sunt la cele mai ridicate cote. Cu o investitie de aproximativ 1,5 miliarde euro (estimativ) putem avea o centrală pracatic nouă si cu o durată de viată de incă 30 de ani”. (Rodin Traicu, presedinte CNCAN).

Vizită Departamentul pentru Energie al SUA

În perioada 29-31 mai a.c., Departamentul pentru Energie (DOE) al SUA a efectuat o vizită de lucru în România, în vederea continuării acțiunii de implementare a Acordului de Cooperare privind îmbunătățirea siguranței instalațiilor nucleare din România.

Departamentul pentru Energie propune o nouă colaborare în cadrul Programul Internațional de Siguranță Nucleară (International Safety Program).

Programul International Nuclear Security se deruleaza de peste 20 de ani în colaborare cu diferiți parteneri internaționali, activitatile derulate contribuind la întărirea siguranței nucleare și proiectarea unor noi capabilități tehnice de securitate pentru instalații nucleare în cadrul unor proiecte implementate cu sprijinul laboratoarelor nationale de specialitate ale DOE.

Programul oferă asistență și echipamente  pentru imbunătățirea si susținerea unui sistem de siguranță eficient, precum și pregătire în domeniul siguranței nucleare.

În data de 30 mai a.c., președintele CNCAN, dl Rodin Traicu a primit delegația reprezentanților DOE, în cadrul unei întâlniri de lucru, la care au participat reprezentanți ai instalațiilor nucleare, (SNN, CNE Cernavodă, IFIN-HH, ICN Pitești, FCN Pitești, CNU Feldioara), reprezentanți ai Jandarmeriei Române și reprezentanții CNCAN, unde au fost discutate aspecte privind cooperarea în cadrul programului menționat mai sus.

Comunicat de presă

În perioada 9-11 aprilie 2019, a avut loc la București, Seminarul privind răspunderea civilă în caz de daune nucleare pentru statele din Europa, manifestare organizată de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și găzduită de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Manifestarea a beneficiat de prezența unui număr de aprox. 80 de persoane, reprezentanți din statele membre ale AIEA beneficiare ale programului de asistență tehnică, reprezentanți ai Comisiei Europene, Direcția Generală – Energie, AIEA, membri ai Grupului Internațional de Experți în domeniul răspunderii civile (INLEX) și membri ai companiilor de asigurări în domeniul nuclear. Scopul principal al seminarului a constat în diseminarea și prezentarea principiilor care guvernează regimul răspunderii civile în caz de daune nucleare și conexiunea între principalele prevederi ale convențiilor în domeniu.

Sesiunea de deschidere a beneficiat, de asemenea, de prezența reprezentantului Guvernului României, care în alocuțiunea susținută cu această  ocazie a subliniat implicarea instituțiilor naționale în implementarea principalelor prevederi ale regimului de răspundere civilă. A fost reiterat sprijinul oferit autorității de reglementare în domeniul nuclear în procesul de stabilire a regimului de răspundere civilă în caz de daune nucleare și, consecutive de asigurare a unui înalt nivel de securitate nucleară și radiologică al cărui unic scop îl constituie protejarea populației și a mediului înconjurător.

Unul dintre obiectivele seminarului l-a constituit furnizarea de informații asupra regimului internațional privind răspunderea civilă, în particular privind instrumentele adoptate sub auspiciile AIEA, inclusiv Protocolul de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă în caz de daune nucleare și Convenția privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare.

Prin prezentările susținute cu această ocazie, lectorii au avut în vedere să ofere opinia proprie asupra elementelor specifice răspunderii în domeniul nuclear și să contribuie la universalizarea cadrului legal în vigoare atât în rândul statelor cu programe nucleare cât și al celor cu dezvoltă acest tip de programe. Prezentările au fost urmate de discuții și studii de caz, în cadrul cărora participanții au primit opinii juridice specializate din partea reprezentanților AIEA și INLEX cu privire atât la aplicarea principiilor care guvernează regimul de răspundere civilă și la stabilirea cadrelor naționale de referință, primind în același timp sfaturi pentru o mai bună administrare a dificultăților întâmpinate în implementarea prevederilor legale internaționale.