Comunicat de presa ca urmare a aparitiei articolului “Poluare radioactivă: Rusia evocă ipoteza distrugerii unui satelit drept posibilă cauză a poluării” publicat de agentia de presa Agerpress in data de 11 decembrie 2017

Comunicat de presa din 11.12.2017

Comunicat de presa din 07.12.2017 cu privire la oprirea controlata a Unitatii 2 a CNE Cernavoda

Comunicat de presa din 07.12.2017

Informare cu privire la detectarea Ruteniului 106 in aer pe teritoriul Romaniei in perioada 29 septembrie – 03 octombrie 2017.

Comunicat de presa din 24.11.2017

Romanian Information Report (engleza - romana)

Comunicat de presa

 In perioada 9 – 16 octombrie 2017, la CNCAN s-a desfasurat misiunea de evaluare „Integrated Regulatory Review Service” (IRRS), derulata sub auspiciile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA). Misiunea, de tip follow-up, este destinată verificarii progreselor inregistrate de CNCAN de la ultima misiune de evaluare de tip IRRS care a avut loc in anul 2011.

Echipa internationala de experti care a efectuat evaluarea si a carei expertiza si experienta a fost de un real folos a fost compusa din 14 specialisti, reprezentanti ai AIEA, ai autoritatilor de reglementare din Canada, Federatia Rusa, Franta, Germania, Irlanda, Ungaria. Seful misiunii IRRS a fost un expert al autoritatii de reglementare din Canada,  iar reprezentantul Comisiei Europene a participat in calitate de observator.

Misiunea IRRS, de tip follow-up, a fost destinată evaluarii modului in care au fost implementate recomandarile / sugestiile emise in anul 2011, si care au abordat aspectele de: securitate nucleara, securitate radiologica, securitatea transportului, managementul in siguranta al deseurilor radioactive, securitatea surselor radioactive, pregatirea si raspunsul la urgenta radiologica/nucleara. Procesul IRRS urmareste indeplinirea acestor obiective prin luarea în considerare atat a aspectelor tehnice cat si politice de natura normativa fata de standardele de securitate ale AIEA si, dupa caz, a bunelor practici.

In vederea evaluarii, echipa IRRS a purtat discutii cu presedintele si cu personalul CNCAN, a recunoscut si apreciat eficacitatea sistemului de reglementare, competenta personalului, transparenta si deschiderea in relatia cu institutiile din domeniu si cu titularii de autorizatie, precum si integrarea eficienta a celor doua concepte importante: securitatea si siguranta nucleara.

Echipa IRRS, in discutia purtata cu conducerea Secretariatului General al Guvernului, a apreciat sprijinul acordat de Guvernul Romaniei pentru indeplinirea si implementarea recomandarilor si sugestiilor elaborate in cadrul misiunii anterioare. Echipa de experti a apreciat deasemenea sprijinul acordat CNCAN prin aprobarea de catre Guvernul Romaniai a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare care reglementeaza printre altele si asigurarea de resurse financiare si umane suficiente pentru CNCAN, astfel incat prin activitatea desfasurată sa contribuie la obtinerea unui nivel corespunzator de securitate si siguranta nucleara, asigurand protectia populatiei si a mediului in mod corespunzator.

Urmare a discutiilor purtate si a evaluarii efectuate, au fost declarate inchise 30 de recomandari din totalul de 34 si toate cele 18 sugestii, fiind emis un numar de 8 recomandari noi si 4 sugestii. Acestea au vizat imbunatatirea si eficientizarea activitatii de reglementare in Romania, fiind adresate atat CNCAN, cat si autoritatilor guvernamentale responsabile, si fac referire, in principal, la dezvoltarea si implementarea politicilor si strategiilor in domeniul nuclear, asigurarea pentru CNCAN de resurse financiare si umane suficiente. Domeniile in care au mai fost adresate recomandari si sugestii fac referire in principal la: implementarea Strategiei Nationale de Securitate si Siguranta Nucleara, mentinerea si atragerea de personal cu experienta, imbunatatirea bazei de date privind sursele de radiatii, managementul deseurilor radioactive, pregatirea si raspunsul la situatii de urgenta nucleara/radiologica.

CNCAN recunoaste importanta sugestiilor si recomandarilor misiunii IRRS si va lua masuri pentru asigurarea tuturor conditiilor pentru implementarea acestora.

Conferinta de presa

În data de 10 octombrie a.c., președintele CNCAN dl. Rodin Traicu a acordat un interviu dlui Sean Lyngaas, jurnalist corespondent la publicațiile “The New York Times” și “BBC”.

Domnul Sean Lyngaas se află în România pentru a efectua un studiu referitor la modul în care țara noastră asigură protecția instalațiilor nucleare impotriva amenințărilor cibernetice.Aspectul principal l-a reprezentat modul în care CNCAN în calitate de organism de reglementare a stabilit cadrul legal și cerințele generale privind protecția sistemelor instalațiilor nucleare.

 

Comunicat de presa

În perioada 24 – 29 septembrie 2017, la Kiev se desfasoara cea de-a 39-a reuniune a Grupului de lucru privind armonizarea reglementărilor pentru managementul în condiţii de siguranță al deşeurilor radioactive și al dezafectării (WGWD) din cadrul Asociaţiei vest europene a organismelor de reglementare a domeniului nuclear (WENRA).

La reuniunea de la Kiev, găzduită de Inspectoratul de Stat de Reglementare a Domeniului Nuclear din Ucraina, CNCAN, membra a grupului WENRA-WGWD, a prezentat rapoartele de autoevaluare a armonizarii cerintelor de securitate privind dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice si a cerintelor de securitate privind depozitarea definitiva a deseurilor radioactive cu cerintele de securitate pentru dezafectare si respectiv cerintele de securitate pentru depozitarea definitiva a deseurilor radioactive elaborate in cadrului grupului WENRA-WGWD. In urma analizarii celor doua rapoarte de autoevaluare de catre ceilalti membri ai grupului WENRA-WGWD, s-a concluzionat ca cerintele de securitate elaborate de CNCAN au fost armonizate cu cerintele de securitate elaborate in cadrul WENRA-WGWD.

Tot in cadrul reuniunii vor fi dezbatute comentariile stakeholderilor la raportul privind cerintele de securitate la procesarea deseurilor radioactive elaborate in cadrul grupului WENRA-WGWD si se vor stabili activitatile pentru viitoarele reuniuni ale grupului.

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/375729

Comunicat de presa

 În perioada 18 – 22 septembrie a.c., la sediul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) de la Viena se desfășoară lucrarile celei de-a 61-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a AIEA.Conferința este cel mai inalt for decizional al AIEA, la care participă reprezentatnți ai tuturor statelor membre.Discuțiile se vor referi la tematici precum: securitatea nucleară, garanțiile nucleare și cooperarea tehnică.CNCAN este reprezentată la acest eveniment de o delegație condusă de dl Rodin TRAICU, președinte si va participa de asemenea la o serie reuniuni bilaterale cu conducătorii organismelor de reglementare din SUA, Canada, Argentina și cu reperezentanți ai direcției de cooperare tehnică din cadrul AIEA. 

 

Comunicat de presa

În data de 7 iunie 2017, președintele CNCAN a participat, la Paris, la ceremonia dedicată aderării României și Argentinei la Agenția pentru Energie Nucleară (NEA) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).Delegația României care a participant la această ceremonie, a fost condusă de dl Sorin Grindeanu, Primul-Ministru al Guvernului și a fost formată din: dl Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor Publice, dl Rodin Traicu, președintele CNCAN, dl Horia Grama, președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, dl Radu Puchiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, coordonator național pentru relația cu OECD, dl Luca Niculescu, Ambasadorul României în Republica Franceză, dna Elena Popescu, director general în Ministerul Energiei și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe.Din partea NEA/OECD, la acest eveniment au luat parte dl José Ángel Gurría, secretarul general al OECD și dl William D. Magwood, directorul general al NEA.Primul-Ministru, a subliniat în alocuţiunea sa faptul că statutul de membru al NEA/OECD asigură sectorului nuclear din România, accesul la cele mai bune practici, statistici și cercetări, precum și o expertiză valoroasă în acest domeniu.România se alătură astfel celor 31 de state membre NEA, țări care dețin programe nucleare.CNCAN participă la lucările următoarelor comitete ale NEA aducând expertiza sa la documentele elaborate în cadrul acestora: Comitetul pentru securitatea instalaţiilor nucleare; Comitetul pentru reglementarea activităţilor nucleare; Comitetul pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică și Comitetul pentru legislaţie nucleară.CNCAN a avut o contribuție importantă în procesul de aderare la NEA, contribuție care a fost apreciată și de dl Magwood, directorul general al NEA, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu președintele CNCAN. Astfel, dl Magwood a apreciat efortul pe care CNCAN îl face pentru elaborarea și implementarea unei legislații primare și secundare în domeniul de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare din Romania. În acest context, dl Magwood a acceptat invitația de a face o vizită în România în luna august a acestui an.

Conferinta de presa

Imagini de la Conferința de presă a președintelui CNCAN, dl. Rodin TRAICU, din data de 23.05.2017

Comunicat de presa

In perioada 27-31 martie 2017, se desfasora seminarul national cu tema Strategii de gestionare a amplasamentelor contaminate care conduc la cresterea expunerii la radiatii a populatiei.
Seminarul este organizat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in colaborare cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica. Seminarul abordeaza problematica riscurilor pe termen lung pentru populatie, asociate cu existenta unor amplasamente contaminate, modul de monitorizare a acestora, strategia de gestionare a amplasamentelor contaminate, factorii implicati in implementarea strategiilor.

Comunicat de presa

In data de 3 martie 2017 CNCAN a organizat sedinta de analiza a proiectului de act normativ privind Planul National de Actiune pentru Radon. La sedinta au participat reprezentanti ai Minsiterului Sanatatii,

Universitatea Babes Bolyai, Univestitatea de Constructii Bucuresti, Ministerul Muncii, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nulceara, Ministerul Cercetarii, MDRAP.

Comunicat de presa 

Referitor: Articolul privind nivelul ridicat de radiații la Muzeul Național de Geologie, în “Gazeta Sporturilor”, în data de 14.02.2017

Urmare a publicării în “Gazeta Sporturilor”, a articolului “Radiații mult mai mari decât dozele admise au fost măsurate la 100 m de mulțimea din Piața Victoriei! Un raport de sănătate publică e ascuns de conducerea Muzeului de Geologie“, din data de 14.02.2017, vă comunicăm că în urma măsurătorilor efectuate la fața locului, s-a constatat că în spațiile investigate (săli de colecție, holuri, spațiile adiacente clădirii, subsol, curtea interioară a muzeului), debitul dozei ambientale este în limitele de variații ale fondului natural de radiații și nu există risc radiologic pentru populație în calitate de vizitatori sau riverani și nici pentru angajații muzeului.

Concentrația de radon măsurată în aceleași încăperi, este de câteva ori mai mică decât valoarea medie măsurată în România până în prezent.

În ceea ce privește zona de depozitare a eşantioanelor fosile (fragmente mamut) din curtea interioară a muzeului, aceasta nu reprezintă un pericol, măsurătorile efectuate de către specialiștii CNCAN, au evidențiat că la aproximativ 1,5 – 2 m de suprafață de fragmentele de mamut, radioactivitatea este în limitele fondului natural de radiații. De menționat că aria respectivă nu este înscrisă în traseul de vizitare pentru populație și nu constituie loc de muncă pentru angajații muzeului. Pentru exemplificare, nivelul de expunere la un zbor cu avionul este de 30 ori mai mare decat fondul natural de radiații, iar la o radiografie pulmonară, nivelul este de 20.000 mai mare decat fondul natural de radiații.

O situație aparte o reprezintă buncărul situat în curtea muzeului, unde nivelul de radiații este mai mare, dar în acest loc, accesul este limitat, buncărul este securizat, iar publicul nu are acces. În jurul lui, la suprafață, nivelul de iradiere este la nivelul fondului natural.

Interpretarea eronată în spațiul public a fost generată de publicarea datelor în sistem englezesc de măsurare și interpretarea acestora în sistem românesc de măsurare.

Nivelul radiațiilor a fost măsurat de specialistii CNCAN şi este în limite normale, valori la care populația si personalul angajat al muzeului nu sunt supuse unui risc iminent de iradiere, sănătatea acestora nefiind afectată.

Comunicat de presa

 

În perioada 28.02 - 01.03.2017 la Hotelul Intercontinental, Bucureşti, are loc Conferința de închidere a Proiectului de excelenţă regională pentru întărirea capacităţii de reglementare în domeniul siguranţei nucleare şi radiologice şi al pregătirii şi reacţiei la situaţii de urgenţă în România, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Partenerii din cadrul proiectului au fost Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecţie (NRPA) şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA). Obiectivul acestui proiect a constat în îmbunătăţirea capabilităţilor autorităţii de reglementare în domeniul nuclear din România, CNCAN, în opt arii funcţionale de lucru specifice precum: domeniul analizelor de securitate nucleară; sistemul integrat de management şi managementul cunoştintelor; domeniul inspecţiilor; domeniul siguranţei şi securităţii transportului şi tranzitului de materiale radioactive şi nucleare pe teritoriul României; domeniul pregătirii şi răspunsului la situaţii de urgenţă; domeniul surselor de radiaţii ionizante; domeniul reglementării managementului deşeurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat şi activităţilor de dezafectare; domeniul activităţilor de garanţii nucleare. În cadrul conferinţei sunt prezentate principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului, vor avea loc schimburi de experienţă şi discuţii privind provocările şi lecţiile învăţate în timpul derulării acestui proiect.

Comunicat de presa

In data de 28.02.2017, echipa Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta al CNCAN participa la exercitiul ConvEx 2a organizat de centrul pentru incidente si urgente IEC (Incident and Emergency Centre) al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA - International Atomic Energy Agency).
CNCAN, in calitatea sa de autoritate nationala competenta in domeniul nuclear, este punct national de contact in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, in relatia cu IAEA si cu statele membre cu care Romania are incheiate tratate bilaterale.
Exercitiul se desfasoara in timpul orelor de program, dupa un scenariu primit de la IEC-IAEA, privind o urgenta la o centrala nuclearoelectrica. Scopul acestui exercitiu este de a testa completarea formularelor de raportare, de catre autoritatile nationale competente, utilizand sectiunea pentru exercitii a platformei de comunicare USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies).
In data de 28.02.2017, echipa Centrului Operativ pentru Situatii de Urgenta al CNCAN participa la exercitiul ConvEx 2a organizat de centrul pentru incidente si urgente IEC (Incident and Emergency Centre) al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA - International Atomic Energy Agency). CNCAN, in calitatea sa de autoritate nationala competenta in domeniul nuclear, este punct national de contact in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, in relatia cu IAEA si cu statele membre cu care Romania are incheiate tratate bilaterale. Exercitiul se desfasoara in timpul orelor de program, dupa un scenariu primit de la IEC-IAEA, privind o urgenta la o centrala nuclearoelectrica. Scopul acestui exercitiu este de a testa completarea formularelor de raportare, de catre autoritatile nationale competente, utilizand sectiunea pentru exercitii a platformei de comunicare USIE (Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies).

Comunicat de presa

În perioada 28.02 - 01.03.2017 la Hotelul Intercontinental, Bucureşti, are loc Conferința de închidere a Proiectului de excelenţă regională pentru întărirea capacităţii de reglementare în domeniul siguranţei nucleare şi radiologice şi al pregătirii şi reacţiei la situaţii de urgenţă în România, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Partenerii din cadrul proiectului au fost Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecţie (NRPA) şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Obiectivul acestui proiect a constat în îmbunătăţirea capabilităţilor autorităţii de reglementare în domeniul nuclear din România, CNCAN, în opt arii funcţionale de lucru specifice precum: domeniul analizelor de securitate nucleară; sistemul integrat de management şi managementul cunoştintelor; domeniul inspecţiilor; domeniul siguranţei şi securităţii transportului şi tranzitului de materiale radioactive şi nucleare pe teritoriul României; domeniul pregătirii şi răspunsului la situaţii de urgenţă; domeniul surselor de radiaţii ionizante; domeniul reglementării managementului deşeurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat şi activităţilor de dezafectare; domeniul activităţilor de garanţii nucleare.

În cadrul conferinţei sunt prezentate principalele rezultate obţinute în cadrul proiectului, vor avea loc schimburi de experienţă şi discuţii privind provocările şi lecţiile învăţate în timpul derulării acestui proiect.


Comunicat de presa
În perioada 20-24 februarie o echipa de specialisti ai Laboratorului National Oack Ridge a fost prezenta la Bucuresti unde împreuna cu specialisti CNCAN au început instalarea echipamentelor destinate implementarii Sistemului National Pilot de monitorizare a transportului de combustibil nuclear proaspat, combustibilul nuclear uzat si a surselor radioactive.
Pentru realizarea acestui proiect pilot, CNCAN în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) coopereaza cu Departamentul pentru Energie al Statelor Unite (DoE) prin intermediul programului Global Material Security, program implementat de specialisti ai Laboratorului National Oack Ridge din SUA.

Comunicat de presa

In data de 14 februarie 2017 , la sediul CNCAN din Bucuresti, B-dul. Libertatii nr. 14, sector 5, a avut loc o noua dezbatere asupra Ordinului Presedintelui CNCAN nr. 149 din 05.08.2015 si publicat in Monitorul Oficial Partea I cu nr. 626 din 18.08.2015 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitatii de manipulare si extinderii limitelor autorizatiilor de manipulare a instalatiilor radiologice.Comunicat de presa
In perioada 13-17 februarie, a.c., la sediul CNCAN din Bv. Libertatii, nr. 14, are loc “Consultancy Meeting to review and develop final draft of the ELI-NP licensing process and guide” , care face parte din Subproiectul CNCAN 6 “ Imbunatatirea capabilitatilor CNCAN in domeniul surselor de radiatii ionizante” inclus in “Proiect de excelenta regionala pentru intarirea capacitatii de reglementare in domeniul sigurantei nucleare si radiologice si al pregatirii si reactiei la situatii de urgenta in Romania”.

Comunicat de presa
In data de 14 februarie 2017 ora 12:00, la sediul CNCAN din Bucuresti, B-dul. Libertatii nr. 14, sector 5, are loc o noua dezbatere asupra Ordinului Presedintelui CNCAN nr. 149 din 05.08.2015 si publicat in Monitorul Oficial Partea I cu nr. 626 din 18.08.2015 privind aprobarea cerintelor de autorizare a activitatii de manipulare si extinderii limitelor autorizatiilor de manipulare a instalatiilor radiologice.

Comunicat de presa

In data de 09 februarie 2017 ora 9:00, la sediul CNCAN din Bucuresti, strada lt Zalic nr. 4, sector 6, are loc dezbaterea publica a urmatoarelor proiecte de reglementare:
  • Normă privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport materiale radioactive
  • Normă privind elaborarea Programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport
  • Norma privind elaborare raportului de Securitate Radiologica a Coletului de Transport Materiale Radioactive

Comunicat de presa 

 In perioada 6-10 februarie 2017, o delegatie a CNCAN participa la intalnirea tehnica a reprezentantilor autoritatilor de reglementare in domeniul nuclear din tarile detinatoare de centrale nuclearoelectrice de tip CANDU, organizata de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (IAEA). Din delegatia CNCAN fac parte dl. Gabril Petre, Presedintele CNCAN, dl. Cantemir Ciurea, Directorul Directiei Ciclul Combustibilului Nuclear si dra. Madalina Tronea, Coordonatorul Compartimentului Reglementari si Standarde Nucleare. 

Intalnirea are ca scop informarea reciproca privind dezvoltarea reglementarilor, procedurilor de evaluare si inspectie, a practicilor de autorizare, rezultatele programelor de cercetare in domeniul securitatii nucleare, evenimentele semnificative din experienta de exploatare, modificarile de proiect implementate la centralele nuclearoelectrice, inclusiv masurile pentru imbunatatirea securitatii nucleare la centralele de tip CANDU prin prisma lectiilor invatate din accidentul de la Fukushima, atat de catre autoritatile de reglementare cat si de organizatiile de exploatare.

 
Subiectele discutate in cadrul intalnirii includ: 
evaluarea ghidurilor de management al accidentelor severe; evaluarea implementarii sistemelor de depresurizare filtrata la urgenta a anvelopei; managementul imbatranirii si extinderea duratei de functionare a centralelor nuclearoelectrice; armonizarea cerintelor si metodelor de verificare a evaluarilor probabilistice de securitate nucleara; cerintele de reglementare pentru accesul in timp real la parametrii critici de securitate nucleara in situatii de urgenta.

Delegatia CNCAN participa la intalnire alaturi de reprezentanti ai autoritatilor de reglementare in domeniul nuclear din Argentina, Canada,Republica Coreea, Republica Populara Chineza, India si Pakistan si reprezentanti ai IAEA. Schimbul activ de informatii si experienta privind aspectele specifice relevante pentru reglementarea si exploatarea centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU contribuie la imbunatatirea activitatilor CNCAN de reglementare, autorizare si control, tinand cont de cele mai noi standarde si bune practici la nivel international.


Comunicat de presa
In perioada 1-3 februarie 2017, are loc vizita in Romania a unei delegatii a Agenției pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (AEN/OCDE).

Delegatia AEN efectueaza aceasta vizita in cadrul unei misiuni de evaluare a institutiilor din tara noastra responsabile din domeniul nuclear, ca urmare a depunerii de catre Romania a candidaturii pentru a deveni stat membru la AEN/OCDE.

În cadrul misiunii, echipa AEN, in 3 februarie 2017 are o întâlnire cu reprezentanții CNCAN, condusi de catre dl. Daniel Ionescu, Secretar general, în vederea evaluării activitatii organismului de reglementare în domeniul nuclear din România.

Comunicat de presa

 

In perioada 23 - 27 ianuarie, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), in colaborare cu Agentia pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA) si Universitatea Babes Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, deruleaza Seminarul national cu tema "Implementarea Standardelor Fundamentale de Securitate în ceea ce priveste expunerea populatiei la radon si la radionuclizii din materialele de constructii".

National Workshop on Implementation of Basic Safety Standards on Public Exposure due to Radon and Building Materials 23-27 January 2017, Cluj-Napoca.