• Sistemul de reglementari
Seria de reglementari de managementul calitatii in domeniul activitatilor nucleare emis de CNCAN descrie prevederile legale in acest domeniu.
  • Asigura gradul necesar de detaliere pentru obtinerea si mentinerea calitatii si a securitatii nucleare
  • Sunt suficient de flexibile pentru a permite aplicarea lor la tehnologiile noi aparute si in noi circumstante.
• Obiectivul reglementarilor
Scopul seriei de reglementari este codificarea cerintelor pentru sistemele de management al calitatii in vederea aplicarii lor activitatilor de realizare, functionare si dezafectare a instalatiilor nucleare si in activitatile de realizare a produselor si furnizarii serviciilor importante pentru securitatea nucleara.
• Aplicabilitatea reglementarilor in autorizare
Reglementarile ofera un cadru adecvat descriind conditiile si dispozitiile care sunt incorporate in autorizatiile pentru sistemele de management al calitatii eliberate de CNCAN.
• Statutul reglementarilor
Reglementarile au forta legii si sunt emise de CNCAN in conformitate cu articolul 5 al Legea 111/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Ele specifica cerintele pentru autorizarea si controlul sistemelor de management al calitatii in cazul desfasurarii activitatilor mentionate.
• Lista reglementarilor
Reglementarile valabile in domeniul programelor de management al calitatii pentru activitatile nucleare sunt prezentate mai jos:

1. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 1.

2. Norme privind cerintele generale pentru sistemele de management al calitatii aplicate la realizarea, functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 66/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 286/2004 din 27/08/2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004), numite pe scurt
NMC – 2.

3. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la evaluarea si alegerea amplasamentelor instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 67/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 3.

4. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de cercetare-dezvoltare in domeniul nuclear (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 68/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 4.

5. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la proiectarea instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 5.

6. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de aprovizionare destinate instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 70/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 6.

7. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003 modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27/08/2004 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874 din 24 Septembrie 2004), numite pe scurt
NMC – 7.

8. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de constructie – montaj destinate instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 8.

9. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de punere in functiune a instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 73/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 9.

10. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii pentru exploatrea instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 10.

11. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la dezafectarea instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 75/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 11.

12. Norme privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate la producerea si utlizarea softurilor pentru cercetare, proiectare, analize si calcule destinate instalatiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 76/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003), numite pe scurt
NMC – 12.

13. Norme pentru stabilirea claselor de aplicare gradatã a cerintelor sistemelor de management al calitãtii în fabricarea produselor si realizarea serviciilor destinate instalaþiilor nucleare (aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 407/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 02 februarie 2005), numite pe scurt
NMC – 13.