• Pe perioada valabilitatii autorizatiei emise de CNCAN pentru autorizarea sistemului de management al calitatii, titularul de autorizatie trebuie sa transmita spre aprobare catre CNCAN urmatoarele documente si reviziile acestora:
• Planurile calitatii
pentru realizarea produselor si serviciilor destinate structurilor si sistemelor cu functii de securitate conform procedurilor, pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor
• Alte proceduri referite in planul calitatii, acolo unde se solicita de catre CNCAN, documentatia tehnica de executie (desene de ansamblu, specificatie tehnica, etc.) pentru produsul si serviciul care urmeaza sa fie realizat si la care se refera planul
• Procedurile proceselor speciale
acceptata de beneficiar, ISCIR, autoritati competente, etc. dupa caz (original si copie), pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor.
• Manualul calitatii si procedurile proceselor manageriale si functionale
ale organizatiei responsabile, pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor cu exceptia cazului in care elaborarea si/sau modificarea acestora are loc in cadrul procesului de autorizare
• Procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor si componentelor
in functie de importanta lor pentru securitatea nucleara si specificul activitatii desfasurate pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor
• Procedura de aplicare gradata a cerintelor sistemului de management al calitatii
in functie de aceasta clasificare pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor cu exceptia cazului in care elaborarea si/sau modificarea acesteia are loc in cadrul procesului de autorizare
• Procedura de elaborare a planului calitatii
in cazul organizatiilor care desfasoara activitati de fabricare a produselor, de furnizare a serviciilor, de constructii-montaj, de punere in functiune si dezafectare pentru care se va face dovada achitarii taxelor si tarifelor cu exceptia cazului in care elaborarea si/sau modificarea acesteia are loc in cadrul procesului de autorizare
• Pe perioada valabilitatii autorizatiei emise de CNCAN pentru autorizarea sistemului de management al calitatii, titularul de autorizatie trebuie sa transmita la CNCAN urmatoarele documente:
• Planurile anuale de audit intern si audit extern
modificarile lor si rapoartele acestora in termen de 15 zile de la finalizarea acestora
• Modificari ale documentelor cuprinse in cererea de autorizare
CNCAN (Certificatul de Inmatriculare a organizatiei la Camera de Comert si Industrie, Statutul societatii si hotararea de infiintare) trebuie aduse la cunostinta CNCAN in termen de 15 zile de la legalizare
• Modificari in structura personalului responsabil
autorizat de catre CNCAN