Conventie comuna asupra gospodaririi in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive, ROMANIA a ratificat Conventia prin Legea nr. 105/16 iunie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 283/21 iunie 1999.

Conventie cu privire la asistenta in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica, ROMANIA a aderat la Conventie prin Legea nr. 223/11 mai 1990, publicata in Monitorul Oficial nr. 67/14 mai 1990.

Conventie cu privire la notificarea rapida a unui accident nuclear, ROMANIA a aderat la Conventie prin Decretul nr. 223/11 mai 1990, publicat in Monitorul Oficial nr. 67/14 mai 1990.

Conventia privind compensatiile suplimentare pentru daune nucleare, ROMANIA a ratificat Conventia prin Legea nr. 5/8 ianuarie 1999, publicata in Monitorul Oficial nr. 9/18 ianuarie 1999.

Conventie privind protectia fizica a materialelor nucleare, ROMANIA a aderat la Conventie prin Legea nr. 78/8 noiembrie 1993, publicata in Monitorul Oficial nr. 265/15 noiembrie 1993.

Conventie privind raspunderea civila pentru daune nucleare, ROMANIA a aderat la Conventie prin Legea nr. 106/3 octombrie 1992, publicata in Monitorul Oficial nr. 258/15 octombrie 1992.

Conventie privind securitatea nucleara, ROMANIA a aderat la Conventie prin Legea nr. 43/24 mai 1995, publicata in Monitorul Oficial nr. 104/29 mai 1995.

Protocol comun referitor la aplicarea conventiei de la Viena si a conventiei de la Paris, ROMANIA a aderat la Protocol prin Legea nr. 106/3 octombrie 1992, publicata in Monitorul Oficial nr. 258/15 octombrie 1992.

Protocol de amendare a conventiei de la Viena privind raspunderea civila pentru daune nucleare, ROMANIA a ratificat protocolul prin Legea nr. 203/11 noiembie 1998, publicata in Monitorul Oficial nr. 438/18 noiembrie 1998.

Protocol intre Romania si Agentia Internationala pentru Energie Atomica,, aditional la Acordul dintre Republica Socialista Romania si Agentia Internationala pentru Energie Atomicã pentru aplicarea garantiilor în legatura cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare*).Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 29 iunie 2000.

Acordul dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic

Amendamentul la Conventia privind protectia fizica a materialelor nucleare

Conventia internationala privind reprimarea actelor de terorism nuclear

Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu

Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera

Protocolul privind amendarea anexei de securitate la Acordul dintre partile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic