COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la oprirea neplanificată a Unității 2 de la CNE Cernavodă în data de 29 martie 2018

 

Conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) are ca atribuții reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, inclusiv cele din domeniul producerii energiei pe filieră nucleară.

Oprirea neplanificată a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă din data de 29 martie a.c. a avut loc în condiții depline de securitate radiologică și nucleară, conform procedurilor de sistem ale CNE Cernavodă și  specificațiilor tehnice ale echipamentelor energeticede bază, turbină și generator, transmise de furnizori, cu respectarea procedurilor de trecere a reactorului nuclear în funcționare la putere redusă pe perioada desfășurării activităților de depistare a defectului și de remediere a acestuia până la repunerea în funcțiune, recuplarea la sistem și încărcarea la putere maximă.

Compartimentul de specialiși CNCAN cu sediul permanent în incinta CNE Cernavodă a participat la supravegherea opririi neplanificate a Unității 2 conform procedurilor CNCAN, asigurând monitorizarea parametrilor funcționali și verificarea lipsei complete a influențelor radiologice asupra personalului de exploatare, mediului și populației din zonă, precum și lipsei oricărui eveniment de natură radiologică sau nucleară.

În acest sens, confirmăm faptul că pe teritoriul României radioactivitatea mediului este de 10 ori mai mică decât limita de alarmare (200 Bq/m3), precum și că debitul de doză gamma externă este, ca medie, de 10 ori mai mic decât limita de alarmare (10 µSV/h). Aceste date sunt confirmate în baza rapoartelor Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului a Agenției Naționale de Protecție a Mediului, care conțin informații referitoare la radioactivitatea probelor de aerosoli.

În acest moment, personalul CNE Cernavodă desfășoară activități de remediere a cauzelor care au condus la oprirea neplanificată a Unității 2, precum și activități de repornire în siguranță a acesteia.

Compartimentul Relații Publice
Tel.: 021 316 05 72
Fax: 021 317 38 87
Email: office@cncan.ro