Comunicat

In  dupa-amiaza zilei de 6 februarie 2024, CNCAN a fost informat de catre Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda (CNE Cernavoda) ca la Unitatea 2 a centralei, un compresor de aer de serviciu a declansat si a degajat fum (fara foc), fara impact asupra securitatii nucleare si personalului Unitatii.

Degajarea de fum nu a avut impact asupra securitatii nucleare si radiologice a CNE Cernavoda, asupra personalului si a mediului inconjurator.

In prezent, echipamentul este izolat si se fac investigatii pentru identificarea cauzei.

Biroul de presa al CNCAN


Comunicat CNCAN 

noiembrie 2023

În perioada 30 octombrie – 10 noiembrie 2023, la CNCAN s-a desfășurat misiunea de evaluare „Integrated Regulatory Review Service” (IRRS), derulată sub auspiciile Agenției Internaționale pentru Energie Atomica de la Viena (AIEA). Această misiune face parte din al treilea ciclu de misiuni IRRS pentru România, care a abordat toate aspectele de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare.

Folosind standardele AIEA și bunele practici internaționale, misiunile IRRS sunt concepute pentru a consolida eficiența infrastructurii naționale de reglementare, recunoscând în același timp responsabilitatea fiecărei țări de a asigura securitatea nucleară și a radiațiilor.

Echipa IRRS formată din 20 de membri, dintre care 16 experți specialiști în domeniul de reglementare autorizare și control al activităților nucleare din 15 țări (Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, Finlanda, Franța, India, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Pakistan, Slovenia, SUA, Turcia și Ungaria), trei membri AIEA și un observator al Comisiei Europene, a analizat activitățile CNCAN. Agenda misiunii a inclus, pe lândă discuțiile cu managementul și reprezentanții CNCAN, ai guvernului, ai Ministerului Sănătății, întâlniri și vizite la instalațiile nucleare și de surse de radiații, unde membrii echipei au putut observa desfășurarea inspecțiilor efectuate de CNCAN.

În discuția purtată cu conducerea Secretariatului General al Guvernului (SGG), reprezentanții misiunii IRRS și cei ai CNCAN, a fost evidențiată și apreciată activitatea CNCAN, eficacitatea sistemului de reglementare, competența personalului, transparența și deschiderea în relațiile de colaborare. Reprezentanții SGG au menționat implicarea și dorința guvernului de a susține în continuare domeniul de reglementare, autorizare și control prin sprijinul pe care îl va acorda constant organismului de reglementare în vederea asigurării condițiilor de implementare a recomandărilor și sugestiilor care vor fi transmise de echipa de experți ai misiunii IRRS.

Membrii echipei de experți au concluzionat că România are o infrastructură de reglementare cuprinzătoare și matură pentru siguranța și securitatea nucleară, iar provocarea majoră pentru CNCAN va fi pregătirea pentru extinderea preconizată a programului nuclear al României.

Recomandările și sugestiile cuprinse în raportul misiunii vor face obiectul planului de acțiune actualizat al CNCAN și vor fi implementate astfel încât să conducă la întărirea capabilităților organismului de reglementare și a infrastructurii naționale de securitate și siguranță nucleară.

Misiunea IRRS a identificat și prezentat unele dintre provocările importante ale României, precum:

· definirea și coordonarea rolurilor și responsabilităților de protecție împotriva radiațiilor între CNCAN și Ministerul Sănătății, în ceeace privesc activitățile legate de instalațiile și activitățile cu surse de radiații,

· îmbunătățirea continuă a cadrului de protecție împotriva radiațiilor, în special în sectorul medical,

· asigurarea de către guvern de resurse adecvate pentru CNCAN,

· stabilirea noii structuri organizatorice a CNCAN.

Raportul final al misiunii va fi transmis guvernului României în aproximativ trei luni. 

Comunicat de presă 

Marți, 19 septembrie a.c., ora 9.30, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), organizează la Hotel Marshal Garden București, evenimentul de lansare al Exercițului Național Valahia 2023.

Exercițiul, care se va derula în perioada 3-5 octombrie, face pare din proiectul Norway Grants - “Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în Romînia – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimene nucleare și radiologice”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian.

Evenimentul are ca scop principal prezentarea obiectivelor și a modului de desfășurare a  exercițiului, organizat de către CNCAN, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU)/ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) /CNE Cernavodă, precum și cu alte organizații naționale implicate în răspunsul la urgență, cu suportul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA) și al Autorității pentru Radioprotecție din Norvegia (DSA).

Exercițiul are drept scop de a verifica și confirma integrarea planurilor și procedurilor de răspuns la urgențe nucleare, în conformitate cu Planul Național de Răspuns la Situații de Urgență Nucleară sau Radiologică și reprezintă o practică standard în domeniul nuclear, jucând un rol esențial în îmbunătățirea măsurilor de pregătire și a capacității de răspuns a autorităților naționale la urgențele nucleare  și radiologice. 

Detalii privind organizarea și desfășurarea exercițiului, se regăsesc la următorul link:

https://nuclearpreparedness.net.

CNCAN 18 septembrie 2023

A N U N Ț

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, organizează la data de 10 mai 2023, ora 10,00 (proba scrisă) la sediul din Str. Locotenent Zalic nr.4, sector 6, concurs pentru ocuparea a 7 posturi vacante de natură contractuală.

Participarea  delegatiei  Romaniei  la  cea  de-a VIII-a și a IX-a Reuniune de examinare a Părţilor Contractante la Convenţia de Securitate Nucleară 

În perioada 20-31 martie 2023, o delegație compusă din reprezentanți ai Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), ai Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) și ai Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaționale de la Viena, reprezintă România la cea de-a VIII-a și a IX-a Reuniune de examinare a Părţilor Contractante la Convenţia de Securitate Nucleară, care se desfășoară la sediul  Agenției Internaționale  pentru Energie Atomică  (AIEA)  din Viena, Austria.  România  a ratificat Convenția   privind  Securitatea Nucleară,  adoptată la Viena la 17 iunie 1994,  prin Legea nr. 43 din 24 mai 1995 (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/5992 ; https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/34513). Convenția a intrat în vigoare la 24 octombrie 1996 și urmărește aplicarea, de către toate Părțile Contractante, a principiilor și instrumentelor recunoscute la nivel internațional pentru asigurarea unui nivel înalt de securitate nucleară. Convenția vizează stabilirea unor direcții internaționale la care să subscrie toate statele care dețin centrale nuclearoelectrice, pentru menținerea și îmbunătățirea continuă a securității nucleare.

 

Reautorizarea exploatarii U1 si DIDSR de la CNE Cernavoda

Comunicat de presa

În data de 28 februarie 2023, dl Cantemir CIUREA-ERCĂU președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delegații a Ambasadei Republicii Socialiste Viet Nam în România, condusă de dl Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar E.S. Do Duc THANH. Din partea CNCAN, la întâlnire au participat dl Petre MIN, coordonatorul Compartimentului Urgențe Nucleare și Radiologice și dna Anca POP, consilier, Direcția Relații Internaționale și Comunicare În cadrul întâlnirii, președintele CNCAN a oferit o prezentare succintă a cadrului de reglementare a domeniul nuclear din România, a principalelor activități și procese desfășurate de CNCAN, subliniind aspecte specifice cu privire la procesul de autorizare și control. Dl Min a prezentat delegației vietnameze aspecte cu privire la sistemul de pregătire și planificare pentru situații de urgență nucleară și/sau radiologică. Față de cele prezentate, în timpul vizitei au fost discutate aspecte de interes comune cu privire la activitățile de reglementare în domeniul nuclear, precum și posibilități de cooperare ulterioară.

Comunicat de presă 

În perioada 09-10 februarie 2023, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a organizat la Cernavodă ”Întâlnirea tehnică de lucru pentru planificarea Exercițiului Național Valahia 2023”, eveniment prevăzut în cadrul proiectului „ Îmbunătăţirea securităţii şi siguranţei nucleare în România - Creşterea rezilienţei la dezastre şi a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare şi radiologice”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 din cadrul Programului Afaceri Interne, sub proiectul A.3. “Planificarea, pregătirea și răspunsul la urgență nucleare sau radiologice”.

Întâlnirea a vizat prezentarea obiectivelor generale ale exercițiului, stabilirea echipei de planificare, respectiv a obiectivelor de nivel II ale Exercițiului Național Valahia, precum si modul de implicare al organzatiilor internationale in cadrul acestui exercitiu.

La acest seminar a participat un număr de 40 de persoane, experţi din cadrul CNCAN, specialişti din cadrul organizațiilor naționale cu responsabilități în ceea ce privește planificarea, pregătirea și răspunsul la o situație de urgență nucleară sau radiologică, în conformitate HG nr. 557/ 2016 privind managementul tipurilor de risc, reprezentanți ai titularilor de autorizație, precum și  reprezentanți internaționali (Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA) Norvegia, United States Department of Energy (DoE) USA, International Atomic Energy Agency (AIEA), Lituania, Ungaria, Israel).

16 Februarie 2023

În cadrul cooperării bilaterale dintre Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și Biroul pentru politici și cooperare în domeniul incidentelor nucleare al Departamentului de Energie al SUA al Administrației Naționale pentru Securitate Nucleară (DOE/NNSA), în perioada 23-27 ianuarie 2023, la Constanța, România, s-a desfășurat un curs de formare axat pe consolidarea capacităților regionale în domeniul pregătirii și răspunsului la incidente radiologice și nucleare

Informații generale privind procesul de autorizare desfășurat de CNCAN pentru instalațiile nucleare 


In perioada 15-17.11.2022 se desfasoara
SEMINARUL NAȚIONAL „Prezentarea Normelor de bază privind încheierea unei situații de urgență nucleară sau radiologică și Ghidul privind implemenatrea acțiunilor de protecție în cazul unei situații de urgență nucleară sau radiologică”

Comunicat de presă
Referitor la unele materiale de presă privind situația de la Centrala Nuclearoelectrică de la Zaporojie

30 septembrie 2022

Participarea delegatiei CNCAN la lucrarile celei de-a 66-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energia Atomica(AIEA).

Comunicat de pre

Referitor la unele materiale de presă privind incendiul de la fabrica Romans sur Isereie din Franța, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Conform ultimelor informații oficiale, în data de 21.09.2022 la orele 15:07 s-a produs un incendiu, cauzat de o defecțiune electrică, la una din imprimantele din cadrul fabricii de îmbogatire combustibil - Romans sur Isereie.

Evenimentul nu a produs victime, nu au avut loc emisii de material radioactiv și nu au fost consecințe în afara amplasamentului instalației. 

22 septembrie 2022

h 17:00

ANUNT TRANSFER FARA PLATA(22.09.2022)

Seminarul național privind informarea și comunicarea publică situații de urgență nucleară sau radiologică

Agenda Semiarului national 20-22.09.2022

In perioada 20-22.09.2022 se desfasoara Seminarul național privind informarea și comunicarea publică în situații de urgență nucleară sau radiologică, organizat de catre Comisia  Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN). Activitatea se derulează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România - Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimente nucleare și radiologice”, cuprins în Mecanismul Financiar Norvegian 2014 -2021.
Scopul principal al acestui seminar este de a împărtăși cunoștințe, experiențe și informații între reprezentanții principalelor instituții și organizații naționale si internationale implicate în activitățile de comunicare și informare publică în situații de urgență nucleară și radiologică pentru a ajunge la o înțelegere unitară în ceea ce privește informarea și comunicarea publică în astfel de situații.

Comunicat de presă

Referitor la unele materiale de presă privind centrala nuclearoelectrică Zaporojie, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Conform ultimelor informații oficiale, toate reactoarele nucleare de la centrala nuclearoelectrică Zaporojie sunt în stare sigură.

In data de 5 septembrie a.c, centrala nuclearoelectrică Zaporojie a fost decuplată în mod deliberat de la rețeaua natională de electricitate dar continuă să-și asigure alimentarea cu energie electrică a sistemelor de siguranță prin intermediul generatorul electric al unității în funcțiune. Suplimentar, în caz de necesitate, alimentarea cu energie electrică necesară pentru menținerea în siguranță a reactoarelor se poate realiza și prin intermediul generatoarelor diesel de urgență.

Totodată, menționăm că măsurătorile de radioactivitate efectuate atât la nivelul teritoriului Ucrainei, cât și la nivel național, confirmă valori normale, corespunzator fondului natural de radiații.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

06 septembrie 2022

h 16:00

Comunicat de presă 

Referitor la unele materiale de presa privind centrala nuclearoelectrica Zaporojia, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări: 

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal și nu indica depasiri peste valorile normale.

Totodată, menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații. 

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

08 august 2022

 h 16:00

Comunicat de presa

În perioada 27 iunie - 8 iulie 2022, la sediul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) din Viena, Austria, delegația CNCAN participă la cea de-a șaptea Reuniune de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive"

Propuneri privind participarea organizatiilor din domeniul nuclear la proiectul Romania Educata, pentru un invatamant profesional si tehnic de calitate - va rugam sa ne transmiteti comentarii, propuneri si sugestii de imbunatatire pana la data de 22 decembrie 2021 pe adresele de email office@cncan.ro si madalina.coca@cncan.ro

Asistenta internationala acordata UCRAINEI

Ca urmare a solicitarii, din partea State Emergency Service of Ukraine, de asistenta internationala, Romania, prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, a decis donarea de echipamente de monitorizare si protectie radiologica prin mecanismul de asistenta internationala RANET.

Va informam ca in cursul acestei saptamani echipamentele au fost preluate de catre autoritatile din Ucraina.

Toate activitatile privind aceasta asistenta interationala au fost gestionate de catre CNCAN iar donatia de echipamente a fost sprijinita de catre industria nucleara din Romania, Societatea Nationala Nuclearelectrica SA si ROMATOM.

RANET este mecanismul de asistenta internationala gestionat de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica in baza Conventiei de asistenta internationala in caz de accident nuclear sau urgenta radiologica la care Romania a aderat prin semnarea Decretului nr. 223 din 11.05.1990. Scopul RANET este acela de a facilita o coordonare prompta a resurselor la nivel international si de a permite o interventie eficienta in cazul unei cereri de asistenta, in situatia producerii unui accident nuclear sever sau a unei urgente radiologice.

Comunicat de presa
In data de 23 mai 2022, presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Comisiei de Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC)

Comunicat de presă

Referitor la unele materiale de presa privind nivelul anormal de radiatii la Cernobil, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal și nu indica depasiri peste valorile normale.

În prezent, toate instalațiile nucleare de la Cernobîl și de pe teritoriul Ucrainei sunt în stare sigură și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Totodată, menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

26 aprilie 2022

 h 16.30

 

Comunicat de presă

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la jefuirea si distrugerea unui laborator de monitorizare a mediului din Cernobîl, va comunicam ca reprezentantii autoritatii de reglementare din Ucraina nu au confirmat producerea acestui incident pe amplasamentul centralei de la Cernobîl.

In prezent, toate instalațiile nucleare de la  Cernobîl și de pe teritoriul Ucrainei sunt în stare sigură și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Totodată, menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

23.03.2022

h 17.00

Comunicat de presă

Referitor la unele materiale de presa privind declaratiile companiei ucrainiene Energoatom, referitoare la sistemul de monitorizare a radiaţiilor şi serviciul de stingere a incendiilor forestiere din zona centralei de la Cernobil, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Nefunctionarea sistemul automat de monitorizare a radiaţiilor din zona de excludere aferenta centralei de la Cernobil nu reprezinta un motiv de crestere a radioactivitatii mediului.

Sistemul de monitorizare a radioactivitatii mediului de pe teritoriul Ucrainei functioneaza normal și nu indica depasiri peste valorile normale.

În prezent, toate instalațiile nucleare de la Cernobîl și de pe teritoriul Ucrainei sunt în stare sigură și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Totodată, menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri nici la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

21.03.2022

h 17.00

Comunicat de presă 

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernobîl, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Din informațiile primite de la Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), în data de 15.03.2022, h 17.45, ora României, conexiunea amplasamentului Cernobîl cu rețeaua națională de alimentare cu energie electrică a fost restabilită, alimentarea din generatoare diesel de urgență nemaifiind necesară.

În prezent, toate instalațiile nucleare din Ucraina sunt funcționale și în stare sigură și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Totodată menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

16 martie 2022

h 10.00

Revenire Comunicat de presă, 14 martie 2022

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernobîl, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Din informațiile primite de la Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), în data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernobîl cu rețeaua națională de alimentare cu energie electrică a fost restabilită.

Ulterior acestei informări, Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina a comunicat că în aceeași zi, în jurul orei 20:32 conexiunea amplasamentului Cernobîl cu rețeaua electrică din exterior a fost din nou pierdută. Cauzele acestui eveniment sunt în curs de investigare.

În prezent, toate sistemele de securitate sunt funcționale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezervă și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Totodată menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

14 martie 2022

h 17.00

Comunicat de presă

Referitor la ultimele evenimente de pe amplasamentul centralei Cernobîl, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Din informațiile primite de la Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), în data de 13.03.2022, ora 18:38 CET, conexiunea amplasamentului Cernobîl cu rețeaua națională de alimentare cu energie electrică a fost restabilită și au fost inițiate procedurile de transfer a alimentării consumatorilor de la dieselele de urgență la rețea.

Totodată menționăm că măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații și nu sunt semnalate depășiri la nivelul teritoriului ucrainean.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

14 martie 2022

h. 10.00

 Comunicat de presă


Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la evenimentele de la amplasamentul fostei centrale de la Cernobîl, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face urmatoarele precizari:

Măsurătorile efectuate la nivel național confirmă valori normale ale nivelului de radiații si nu sunt semnalate depăsiri la nivelul teritoriului ucrainean.Din informațiile primite de la Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), a fost confirmată întreruperea alimentării cu energie electrică în data de 09.03.2022, în jurul orei 11.

Potrivit protocoalelor de securitate, a fost stabilită conectarea la sursa de alimentare de rezervă ce utilizează sistemele diesel. În prezent, toate sistemele de securitate sunt funcționale, fiind alimentate din generatoarele diesel de rezervă și nu există un pericol pentru mediu sau populație.

Rezerva de combustibil este dimensionată pentru perioadele de timp necesare pentru restabilirea alimentării cu energie electrică, funcționarea generatoarelor diesel de rezervă putând fi prelungită după necesități prin realimentare cu combustibil până la reconectarea cu rețeaua națională de energie electrica.

CNCAN, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, urmărește în permanență evoluția situației din punct vedere al monitorizării radiologice.

În România, nivelul radiațiilor este monitorizat permanent prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Specialiștii din Laboratorul Național de Referință Radioactivitate verifică datele monitorizate 24/7 și le transmit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, astfel încât să se asigure o informare promptă a factorilor de decizie naționali și internaționali, precum și a populației.

09 martie 2022
h. 16.00

Comunicat de presă

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public referitoare la incendiul produs în noaptea de joi spre vineri in zona centralei nucleare Zaporoje, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN),aflată în permanentă legătură cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), precizează ca nivelurile radiațiilor sunt normale, iar pompierii ucraineni au reusit sa stinga incendiul.

CNCAN monitorizează în permanență evoluția situației, la nivel național masuratorile efectuate confirmand valori normale ale radiatiilor.

04 martie 2022

h 9 30

Comunicat de presa

Ca urmare a comunicatului de presă emis anterior și a informațiilor primite până în prezent va informam ca CNCAN monitorizeaza continuu evolutia evenimentelor, analizeaza situatia instalatiilor nucleare din Ucraina si va transmitem ca nu exista motive de ingrijorare la nivel national.

CNCAN este in permanenta legatura cu Agentia Internationala pentru Energia Atomica de la Viena (AIEA) și foloseste inclusiv mecanismele de comunicare bilaterale cu statele vecine (Moldova, Ungaria, Slovacia, Polonia) dar si cu alte foruri internationale pentru a putea evalua eficient situatia radioactivitatii in zona conflictului si in special sesizarea oricarei modificari a nivelului de radiatii pe teritoriul national.

28 februarie 2022

h 14.45

Comunicat de presă

În continuarea comunicatului emis anterior și ca urmare a informatiilor apărute în spațiul public referitoare la evenimentul ce a avut loc la depozitul de deșeuri radioactive din apropierea capitalei ucrainene Kiev, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), aflată în permanentă legătură cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA),  precizează următoarele:

-Autoritatea de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine - SNRIU) a confirmat faptul că depozitul nu a fost avariat și măsurătorile efectuate cu dispozitivele portabile au indicat că nivelurile radiațiilor din jurul depozitului sunt la nivelul fondului natural, neexistând nicio amenințare pentru public.

-În acest depozit sunt păstrate deșeuri rezultate din utilizarea surselor de radiații în medicină, cercetare și industrie, deșeuri cu radioactivitate scazută.

-CNCAN monitorizează continuu evoluția situației, fiind în permanență legătura cu celelalte instituții cu responsabilități în ceea ce privește monitorizarea radioactivității la nivel național și cu forurile internaţionale responsabile.

-Pentru Romania, nu există în prezent motive de îngrijorare.  

Vom reveni cu informații suplimentare de îndată ce acestea vor fi disponibile, în următoarele comunicate de presă.

27 februarie 2022

Comunicat de presă

Ca urmare a informațiilor apărute pe pagina de internet a Autorității de Reglementare și Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), cu privire la creșterea nivelului de radiații pe amplasamentul Centralei Nuclearoelectrice de la Cernobîl, Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) face următoarele precizări:

Monitorizarea radioactivității mediului pe teritoriul României se realizează în permanență prin Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), iar rezultatele monitorizării se comunică zilnic la CNCAN. Până în momentul emiterii prezentului comunicat, valorile de radioactivitate în aer înregistrate pe teritoriul României sunt normale și corespund nivelului fondului natural de radiații.

25 februarie 2022

Propuneri pentru Romania Educata in domeniul nuclear(pdf)

ANUNŢ

Privind valabilitatea autorizatiilor si permiselor de exercitare a activitatilor nucleare pe durata starii de alerta.