Minuta ședinței de dezbatere publică din 07 aprilie 2023 pentru reînnoirea autorizațiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda și pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavodă

ANUNȚ

Dezbatere publică în cadrul procesului de reînnoire a autorizațiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda și pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavodă

În data de 07.04.2023 se va organiza dezbaterea publică în cadrul procesului de reînnoire a autorizațiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda și pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavodă, în conformitate cu prevederile Normelor privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 81 / 2019.

Data și ora dezbaterii:

07 aprilie 2023, ora 13:00

Pentru buna desfășurare a procesului de înregistrare, este recomandat ca participanții să ajungă cu 45 de minute înainte de începerea dezbaterii publice.

LOCAȚIE

Dezbaterea publică se va desfășura la Primăria orașului Cernavodă, Str. Ovidiu nr. 11, Județul Constanța, România, în sala Casei de Cultură ,,I. D. Chirescu’’ și se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la documentele aflate în discuție (până cel târziu la ora 17.00 în aceeași zi).

RECOMANDĂRI PENRU PARTICIPANȚI

Persoanele interesate pot participa în calitate de observatori şi pot pune întrebări în cadrul dezbaterii publice. Numărul de persoane care pot participa la dezbatere este limitat doar de capacitatea sălii în care se va desfășura dezbaterea. Durata dezbaterii va fi de maxim 4 ore.

Până la data de 05.04.2023, persoanele interesate pot solicita participarea la dezbaterea publică, la adresa de email: relatii.publice@cncan.ro. Accesul se face pe bază de carte de identitate.

Participanții la dezbatere trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:

·Să aibă o atitudine obiectivă, imparțială, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

·Să-și exprime și să-și fundamenteze părerile, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

·Participanții trebuie să se supună regulilor administrative specifice amplasamentului / locației;

·Înregistrarea video sau audio a dezbaterii publice este permisă doar cu obținerea acordului CNCAN şi SNN.

Dezbatere publică în cadrul procesului de reînnoire a autorizațiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda și pentru Depozitul Intermediar de Deșeuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavodă

Va informam ca, in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 81 / 2019, Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, in vederea reinnoirii autorizatiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda si pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavoda, sunt disponibile, din data de 17.03.2023, spre informarea publicului, Rezumatul Raportului de Securitate Nucleara al Unitatii 1 si Rezumatul Raportului de Securitate Nucleara pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive de la CNE Cernavoda, impreuna cu o prezentare succinta a activitatilor de control ale CNCAN pentru aceste instalatii nucleare.

Toate partile interesate pot transmite comentarii, opinii, sugestii, observatii, in legatura cu documentele mentionate, pana la data de 30.03.2023 inclusiv, pe adresa de e-mail relatii.publice@cncan.ro , cu mentiunea “Pentru consultarea publica privind reautorizarea instalatiilor CNE Cernavoda”.

Comentariile, opiniile, sugestiile sau observatiile primite, cu privire la aceste documente, vor fi analizate si luate in considerare de specialistii CNCAN, in procesul de autorizare.

Raport de Securitate Nucleara pentru Unitatea 1 de la CNE Cernavoda Rezumat

Raport de securitate nucleara pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive de la CNE Cernavoda-Rezumat

Activitati de control CNCAN pentru Unitatea 1 si DIDSR - CNE Cernavoda