COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

Nr.  2541 /CC/ 19.05.2023

 Presedinte             

 Cantemir CIUREA-ERCĂU

 CENTRALIZATOR

privind rezultatele finale

       ale concursului organizat de CNCAN in data de 10.05.2023

 

Nrcrt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultate finale

 

1

 

 2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI 

 

 

95,00

 

 

100,00

 

 

97,50

 

 

ADMIS

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate –

Directia Economică 

 

 

93,66

 

 

94,66

 

 

94,16

 

 

ADMIS

3

 2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ

Directia Economică

 

92,66

 

    94.33

 

93,49

 

ADMIS

4

2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

 

65,33

 

 

70.00

 

 

67,66

 

 

ADMIS

5

2169

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI

 

-

 

-

 

-

 

ANULAT CONCURS

6

2111

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI

 

-

 

-

 

-

 

ANULAT CONCURS

7

2189

Consilier gr. IA - Serviciul Financiar-Contabilitate –

Directia Economică

 

-

 

-

 

-

 

RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime in specialitate)

 

8

 

   -

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern

 

-

 

-

 

-

 

Nu s-au inscris candidati pentru post


SECRETAR COMISIE CONCURS

                                        Petruta Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr.  8235/ 16.05.202

REZULTATE

La  concursul  din data de  10.05.2023 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei

1

 

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI

 

100,00

 

ADMIS

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică

 

94,66

 

ADMIS

3

 

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică

 

94,33

 

ADMIS

4

 

2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

70,00

 

ADMIS

  

SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                             Petruţa Ghinea


COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr. 8231 / 11.05.2023
 
REZULTATE
 La  concursul  din data de   10.05.2023 –  PROBA SCRISA  -  s-au
obtinut  următoarele rezultate:
 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul  probei scrise

 

1

 

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI

 

95,00

 

ADMIS

 

2

 

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică

 

93,66

 

ADMIS

 

3

 

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică

 

92,66

 

ADMIS

 

4

 

       2068

Referent tr.IA– Serviciul Supraveghere Buc-Ilfov – DSURI

 

65,33

 

ADMIS

 
Nota:  Proba interviu se va desfasura in data de 16.05.2023, la ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucuresti.
 
SECRETAR COMISIE CONCURS
 Petruţa Ghinea

Act administrativ anulare concurs pentru ocuparea postului de Sef seviciu,DSURI,Serviciul Supraveghere Vest 
Comunicat anulare concurs pentru ocuparea postului de Sef seviciu,DSURI,Serviciul Supraveghere Vest                                             REZULTATELE
 selectiei  dosarelor candidatilor
inscrisi la concursul  din data de 10.05.2023

În urma analizarii  dosarelor  candidatilor inscrisi  la concursul  organizat de CNCAN la data de  10.05.2023,  comisia de concurs a stabilit următoarele rezultate la selectia dosarelor efectuată in data de 04.05.2023:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Rezultatul analizarii dosarelor

1.

2189

Consilier  gr.IA – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică  


RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime in specialitate)

2.

2211

Sef serviciu – Serviciul Financiar-Contabilitate – Directia Economică  


ADMIS

3.

2231

Sef serviciu – Serviciul Achizitii publice – Administrativ - Directia Economică  


ADMIS

4.

2190

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere EST – DSURI  


ADMIS

5.

2169

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI 


ADMIS


6.

2111

Sef serviciu – Serviciul Supraveghere VEST – DSURI


RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime prevazute in fisa postului)

7.

-

Auditor gr.IA – Compartimentul Audit Public Intern 

Nu s-au prezentat candidati

 SECRETAR COMISIE CONCURS
 Petruţa Ghinea

 

REZULTATELE selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul din data de 10.05.2023

A N U N Ț

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) cu sediul în Bucureşti, B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, organizează la data de 10 mai 2023, ora 10,00 (proba scrisă) la sediul din Str. Locotenent Zalic nr.4, sector 6, concurs pentru ocuparea următoarelor 7 posturi vacante de natură contractuală:

1

Auditor gr. IA

execuție

Compartimentul Audit Public Intern

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Directia Economică-Serviciul Financiar-Contabilitate

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Directia Economică-Serviciul Achizitii Publice-Administrativ

8 ore/zi

nedeterminată

1

Consilier gr. IA

execuție

Directia Economică-Serviciul Financiar-Contabilitate

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Est

8 ore/zi

nedeterminată

1

Sef Serviciu

conducere

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Vest

8 ore/zi

nedeterminată

1

Referent tr.IA

execuție

Direcția Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante-Serviciul Supraveghere Bucuresti-Ilfov

8 ore/zi

determinată 

Compartimentul Resurse Umane, telefon +4 021 794 05 40 si 021 316 34 93.

Anunt integral(PDF)