GUVERNUL ROMANIEI

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE (CNCAN)

Comunicat de presă

 
În perioada 5-6 aprilie 2018, CNCAN găzduieşte vizita unei delegaţii formate din reprezentanţi ai Departamentului pentru Energie a Statelor Unite (USDOE) şi ai Biroului pentru Siguranţă Radiologică al Statelor Unite (ORS) din cadrul USDOE.

Această vizită are loc în contextul celebrării a 10 ani de cooperare în domeniul securităţii radiologice între Administraţia Naţională pentru Siguranţă Nucleară (NNSA) din cadrul USDOE şi CNCAN.

Activităţile de cooperare s-au desfăşurat în baza prevederilor Acordului dintre CNCAN şi USDOE privind cooperarea în vederea îmbunătăţirii siguranţei fizice a surselor radioactive şi a materialelor nucleare speciale din România, acord semnat la Bucureşti în luna decembrie 2009.

În baza acestui acord, în perioada 2010-2018, USDOE a oferit asistenţă gratuită României, prin proiecte de îmbunătăţire a siguranţei fizice a surselor radioactive de mare activitate şi a materialelor nucleare speciale care sunt folosite în industrie, medicină şi cercetare, proiecte cu o valoare totală de aproximativ 4 milioane euro.

Delegaţia USDOE şi ORS care vizitează ţara noastră în această perioada va avea întâlniri cu:
- conducerea CNCAN,
- reprezentanţi ai principalelor obiective nucleare unde au fost implementate proiectele de cooperare menţionate,
- reprezentanţi ai unităţilor medicale în care s-au derulat proiecte de dezafectare a instalaţiilor radiologice medicale,
- reprezentanţi ai Institutului de Cercetări Nucleare de la Piteşti unde s-au implementat proiecte de transfer pentru depozitarea finală a surselor de mare putere.

Cooperarea cu partenerii din SUA ocupă un loc important în activitățile organismului de reglementare și a instituțiilor de profil din România, proiectele derulate contribuind la dezvoltarea și întărirea siguranței nucleare în țara noastră.

Guvernul României acordă în permanență sprijin CNCAN, în calitate de organism de specialitate al guvernului, pentru asigurarea exploatării în siguranță a tuturor instalațiilor nucleare și generatoare de radiații ionizante. În acest sens la începutul acestui an a fost promulgată Legea nr. 63/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nuclere. Această lege transpune Directiva 2013/59/Euratom astfel încât, legislația națională în ceea ce privește securitatea privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante este armonizată cu legislația europeană.

Alături de cooperarea cu instituțiile partenere din SUA (USDOE și ORS) un loc important îl ocupă și cooperarea cu organismele internaționale precum Agenția Internațională pentru Energia Atomică, Agenția pentru Energie Nucleară din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu USDOE, Asociaţia organismelor de reglementare din domeniul nuclear din țările Europei de Vest (WENRA), Grupul european al organismelor de reglementare în domeniul securităţii nucleare (ENSREG) și Asociația conducătorilor Autorităţilor Europene Competente în domeniul Protecţiei Radiologice (HERCA), fapt care asigură o recunoaștere a capabilității și competenței CNCAN și garanția asigurării protecției mediului și a populației împotriva expunerii la radiații ionizante, asigurării securităţii nucleare şi radiologice pe plan național, internaţional şi regional.