Atribuţii principale ale Comitetului interministerial de lucru pentru radon:
    a) dezvoltă şi monitorizează acţiunile specifice fiecărei direcţii strategice;
    b) propune, dacă se consideră necesar, modificarea acţiunilor specifice
fiecărei direcţii strategice sau introducerea unor acţiuni noi, după caz;
    c) identifică pe baza măsurătorilor de radon şi a distribuţiei concentraţiei 
activităţii radonului din aerul de interior, zonele în care concentraţia de radon, ca medie anuală, într-un număr semnificativ de clădiri, depăşeşte nivelul naţional de referinţă stabilit. d) evaluează şi analizează periodic gradul de implementare a PNAR şi propune, după caz, implicarea altor instituţii în derularea PNAR. e) propune, dacă se consideră necesar, elaborarea/modificarea cerinţelor de reglementare în scopul implementării PNAR. f) propune organizarea de evenimente pentru diseminarea informaţiilor privind acţiunea radiaţiilor ionizante emise de radon în România. g) solicită instituţiilor implicate prevăzute în anexa nr. 2 la HG 526/2018 prezentarea rezultatelor referitoare la acţiunile întreprinse pentru implementarea PNAR.