-Ordinul presedintelui CNCAN nr.153/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea concentratiei de radon în aerul din interiorul cladirilor si de la locurile de munca

-Ordinul nr. 2223/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodele de prevenire şi control al pătrunderii radonului în clădirile noi, indicativ RTC 7-2022"

-Ghidul privind metodele de remediere în clădiri existente pentru reducerea nivelului de expunere la radon, indicativ RTC 6-2022, din 13.10.2023

-Hotărârea nr. 750/2017 pentru modificarea anexei nr. 5 - Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii - la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

-Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii

-Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, varianta consolidata 2018

-HG pentru aprobarea Planului national de actiune la radon, publicat in monitorul oficial al Romaniei, partea I, Nr. 645/25.VII.2018

-Ordinul Nr. 316 din 22.11.2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de securitate radiologică pentru surse naturale de radiații

-Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019 pentru aprobarea Normelor privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 oct. 2019.