Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) reprezintă autoritatea națională responsabilă pentru reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare din România. În conformitate cu prevederile legale, CNCAN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-Ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.

Securitatea nucleară şi siguranţa nucleară au un obiectiv comun şi anume protecţia populaţiei, a personalului expus profesional, a pacienţilor şi a mediului înconjurător împotriva expunerii la radiaţii ionizante sau a contaminării radioactive peste limitele permise de legislaţia în vigoare.

Prin normele pe care le emite în baza prevederilor legale, și prin procesele de autorizare și control pe care le gestionează, CNCAN asigură cadrul pentru desfăşurarea în siguranţă şi în scopuri exclusiv paşnice a activităţilor nucleare.

CNCAN deține o experiență bogată în domeniul său de competență, care include inter-alia:

 • reglementările în ceea ce privește desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, inclusiv legislația conexă
 • securitatea și siguranța nucleară
 • protecția împotriva radiațiilor ionizante
 • sistemul de garanții nucleare
 • protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare și radioactive
 • transportul și tranzitul materialelor radioactive, materialelor nucleare și/sau de interes nuclear, surselor și generatoarelor de radiații ionizante
 • gestionarea și depozitarea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat
 • importul, exportul şi transferul intracomunitar al materialelor nucleare/radioactive, și/sau de interes nuclear, al instalațiilor nucleare/radiologice
 • răspunderea civilă în caz de daune nucleare
 • managementul calității în domeniul nuclear;
 • armonizarea legislației și a reglementărilor naționale din domeniu cu legislația și reglementările similare din Uniunea Europena
 • aplicarea legislaţiei europene și a prevederilor tratatelor internaţionale privind controlul garanţiilor, protecţia fizică, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare şi radioactive, protecţia împotriva radiaţiilor, cerinţe pentru sistemul de management în domeniul nuclear, securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice, gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive şi planificarea, pregătirea şi răspunsul la situaţiile de urgenţă radiologică şi nucleară;
 • cooperarea cu organizațiile internaționale de profil și organismele similare de reglementare
 • furnizarea de informaţii către publicul larg şi mass-media cu privire la activitatea desfășurată și/sau ca reacție la diferite evenimente.

CNCAN este complet independentă de organizațiile implicate în promovarea și utilizarea energiei nucleare și reprezintă.

În domeniul său de competență, CNCAN asigură expertiza tehnică și interfața de specialitate, în relațiile României cu organismele și organizațiile internaționale, precum AIEA, COM, WENRA, OCDE/AEN, etc, și reprezintă punctul național de contact în ceea ce privește aplicarea Convenției privind securitatea nucleară, a Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, a Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare și a Amendamentului la aceasta, a Convenției cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică și a Convenției cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică.

Prin activitatea desfășurată în mod transparent, CNCAN urmărește respectarea și promovarea unor valori organizaționale esențiale, precum competența, profesionalismul ,imparțialitatea și spiritul etic al personalului, transparența, în vederea creerii și consolidării credibilității și legitimității instituției pe plan intern și internațional.