În anul 1955, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri (HCM) 903/1955, pe lângă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare România, se înființează Comitetul pentru Energia Nucleară, entitate care „va asigura baza materială pentru cercetările în domeniul fizicii nucleare și aplicarea lor în domeniile științei și tehnicii”.

În anul 1961, a fost reglementat regimul de lucru cu surse de radiații nucleare. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 741/1961Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN) al Consiliului de Miniștri este desemnat organ de autorizare.

În cadrul Institutului de Fizică Atomică (IFA) se înființează Comisia pentru Îndrumarea și Controlul Unităților Nucleare ca organ de control.

În cadrul CSEN se înființează Inspecția de Stat pentru Controlul Activităților Nucleare și al Asigurării Calității Nucleare (ISCAN).

CNCAN a fost înființată la data de 8 ianuarie 1990, prin Decretul nr. 29/1990, preluând Inspecția de Stat pentru Controlul Activității Nucleare și al Asigurării Calității Nucleare (ISCAN).

În anul 1990, prin Decretul nr. 221/1990, s-au reglementat funcționarea și atribuțiile Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, astfel, „Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare este organ central de specialitate al administrației de stat, care îndeplinește funcția de organism național de autorizare și control cu privire la toate activitățile de introducere, dezvoltare și folosire în scopuri pașnice a energiei nucleare. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare autoriza amplasarea, construcția și exploatarea obiectivelor nucleare și controlează realizarea protecției față de radiații a personalului, populației și mediului înconjurător”.

În anul 1996, este adoptată Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nuclearecare stabilește ca „Autoritatea națională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuțiile de reglementare, autorizare și control, prevăzută în prezenta lege, este Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, prin Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare”, aceasta fiind prima ”lege nucleară”.

În anul 1997, prin Hotărârea Guvernului nr. 249/1997 se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

De-a lungul timpul, actele normative care asigură funcționarea, atribuțiile și responsabilitățile CNCAN au suferit modificări, pentru a răspunde unor solicitări punctuale și/sau pentru alinierea la legislația comunitară. Pe cale de consecință, în prezent CNCAN își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărîrea Guvenrului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare .

v Președinți CNCAN:

•          dr. fiz. Ștefan Alexandru OLARIU (1990- 1990) - primul președinte al CNCAN

•           dr. ing. Petru POPA (1990-1993)

•           ing. Gheorghe Anton DRAGOMIRESCU (1993-1996)

•           dr. fiz.. Dan CUTOIU (1997-2001)

•           dr. ing. Lucian BIRO (2001-2005)

•           ing. Vilmos ZSOMBORI (2005-2008)

•           ing. Borbála VAJDA (2008-2012)

•           dr. ing. Constantin POPESCU (2012-2015)

•           ing. Gabril PETRE (2015-2017)

•           dr. ing. Rodin TRAICU (2017-2020)

•           dr. ing. Gheorghe IONIȚĂ (2020 – 2021)

•           dr. ing Cantemir CIUREA-ERCĂU (2021 – prezent)