Reglementari


1. Ordinul CNCAN nr. 56/25.03.2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive (NDR-01), republicat.

2. Ordinul CNCAN nr. 62/31.03.2004 privind aprobarea Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate (NDR-02), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 393/04.05.2004.

3. Ordinul CNCAN nr. 156/14.05.2005 privind aprobarea
Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive (NDR-03), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

4. Ordinul CNCAN nr. 221/25.08.2005 privind aprobarea
Normelor privind limitarea eliberarilor de efluenti radioactivi in mediu (NDR-04), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

5. Ordinul CNCAN nr. 400/13.12.2005 privind aprobarea
Depozitarii la suprafaţă a deşeurilor radioactive (NDR-05) , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 345 din 17/04/2006.