Sistemul de autorizare


Managementul deseurilor radioactive cuprinde colectarea, tratarea, conditionarea, depozitarea intermediara, depozitarea finala a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars.

Urmatoarele activitati din domeniul deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars necesita autorizatie emisa de CNCAN:


a) cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia, montajul, punerea în functiune, exploatarea, furnizarea, închirierea, importul si exportul instalatiilor nucleare;

b) manipularea, detinerea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportarea, tranzitarea combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive inclusiv a surselor radioactive inchise uzate;
c) furnizarea si utilizarea mijloacelor de containerizare sau de transport a combustibilului nuclear ars si a deseurilor radioactive, special amenajate în acest scop.

Exceptarea de la regimul de autorizare a utilizarii este reglementata prin art. 8, 9, 10 si 11 din Normele fundamentale de securitate radiologica aprobate prin ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000.


Autorizare a activitatii de management al deseurilor radioactive se face conform
Normelor de Securitate Radiologica – Proceduri de Autorizare, aprobate prin Ordinulul CNCAN nr. 366 din 22 septembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 30 noiembrie 2001.

Pentru detalii accesati Aplicatii surse de radiatii nucleare.


Autorizarea activitatii de management a combustibilului nuclear ars se face conform normelor specifice de securitate nucleara, emise de CNCAN.