ANUNT

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează examen  pentru promovarea in grad (Consilier gr.II).

Examenul se desfasoara la sediul CNCAN din Bucuresti, str. Lt. Zalic nr. 4,. Sector 6,  proba scrisa – in data de 06.07.2020, ora 10,00.

Dosarele candidatilor se depun in perioada 23-26.06.2020 la Compartimentul Resurse Umane si vor cuprinde urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b)  copia actului de identitate;

c) copia carnetului de muncă, sau adeverinta care atesta gradul  profesional din care promoveaza ,

d)  copii ale rapoartelor de evaluare a performantelor individuale din ultimii 2 ani.

Condiţiile  necesare pentru promovare sunt cele prevazute la art.451 alin. (1)  si art.41 alin.(3) din HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

1) Candidatul trebuie sa fi obtinut  caficativul “foarte bine” la  evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in  care acesta s-a aflat in activitate.

2) 3 ani de la ultima promovare.

3) 1 an de activitate in institutie pentru consilierii debutanti.

Bibliografia  si tematica sunt prevazute in anexa   prezentului anunt.

                                                      PREŞEDINTE                                     

                                    Gheorghe IONITA


                                                                                                               Anexa 1

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE 

APROBAT

Președinte CNCAN

 Gheorghe IONITA

 

TEMATICA

examenului pentru promovarea in grad pentru postul de consilier II din Serviciul Analize de Securitate Nucleara

1) Normele si ghidurile de securitate nucleara emise de CNCAN referitoare la procesul de Analiza şi evaluare de securitate nucleara pentru CNE şi RC;

2) Normele si ghidurile de securitate nucleara emise de CNCAN privind procesul de autorizare a instalatiilor nucleare;

3)  Cunoasterea si punerea in practica a procesului CNCAN de evaluare de securitate nucleară;

4) Participare si promovarea procesului de pregatire, calificare si certificare a inspectorilor CNCAN pentru instalatiile nucleare. 

BIBLIOGRAFIA 

examenului pentru promovarea in grad pentru postul de consilier II din cadrul Analize de Securitate Nucleara 

1) Legea nr. 111 / 10.10.1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) Norme privind autorizarea instalatiilor nucleare,aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 336/03.01.2019 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019 - (NSN 22.

3) Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 bis din 21/12/2010

4) Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21), publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

5) Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-24), publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 31 octombrie 2019.

6) Ghid privind indeplinirea obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobat prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 338/22.12.2018 pentru aprobarea si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1096 din data de 22 decembrie 2018 - (GSN 03)

7) Ghidul intern CNCAN cod GL-CP3.1-02 "Analiza și evaluarea propunerilor de modificări de proiect la instalațiile nucleare".

8)  Ghidul intern CNCAN cod GL-CP3.1-01 - "Evaluarea de către CNCAN a Analizelor Deterministe de Securitate Nucleară (ADSN) realizate pentru instalațiile nucleare".

9) Procedura interna CNCAN Cod MC-PI-01 - "Procedura Generala de Inspectie la CNE Cernavoda".

10) Ghidul intern CNCAN Cod GO-CP3-00.02 "Analiza si evaluarea de catre CNCAN a procedurilor de operare in caz de urgenta (APOP) si a ghidurilor de management al accidentelor severe (SAMG) pentru o Centrala Nuclearo-Electrica" 2017.

SERVICIUL GARANTII NUCLEARE, PROTECTIE FIZICA SI MINERIT

BIBLIOGRAFIA

pentru examenul de promovare in grad 

 1. Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 1. Norme de control de garantii in domeniul nuclear, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 363/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 766 bis din 30.11.2001- NGN 01.
 1. Hotărârea de Guvern nr. 916/2002 privind aprobarea Listei detaliate a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 687/18.09.2002 – NGN 02.
 1. Norme privind procedurile de autorizare pentru activitatile din domeniul nuclear care implica materiale, dispozitive, echipamente si informatiile aferente, pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, aprobate prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 419/2004, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 110/03.02.2005 -NGN 03.
 1. Cunoasterea și punerea în aplicare a procesului de autorizare in CNCAN.

TEMATICA

pentru examenul de promovare in grad.

 1. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul în vederea autorizării, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Prevederile Ordinului presedintelui CNCAN cu nr. 419/2004 privind  solicitarea autorizarii și dosarul de autorizare.
 1. Prevederile Ordinului presedintelui CNCAN cu nr. 419/2004 privind modificarea, suspendarea și retragerea autorizatiei.
 1. Prevederile Normelor de control de garantii in domeniul nuclear privind importul și exportul de materiale nucleare.
 1. Prevederile Normelor de control de garantii in domeniul nuclear privind transferul de materiale nucleare.
 1. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de deținere de material de interes nuclear  si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 1. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de transfer intern de combustibil nuclear si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 1. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  autorizației de import dispozitive si descrierea procesului de evaluare și emitere a autorizatiei.
 1. Documentația pe care solicitantul de autorizatie trebuie sa o depună la CNCAN în vederea obținerii  negației privind importul de  materiale de interes nuclear ( materiale ce nu se incadreaza in prevederile HG 916/2002 si nu necesita autorizație de import)  si descrierea procesului de  emitere a negatiei.