COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

Presedinte

Cantemir CIUREA-ERCĂU

CENTRALIZATOR privind rezultatele finale ale concursului organizat de CNCAN in data de 29.09.2021

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj proba scrisa

Punctaj interviu

Media

Rezultat

final

1

4536

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

2

4558

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN

 

 

52,23

 

 

77,66

 

 

64,94

 

 

ADMIS

3

4557

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

4

4565

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

 

5

4566

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime cerute  de post-min.6 ani)

6

4520

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

 

70,53

 

 

95,33

 

 

82,93

 

 

ADMIS

7

4567

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

       -

RESPINS

(nu indeplineste conditii de vechime in evaluarea si implementarea SMC

-nu are cursuri de pregatire in domeniul SMI)

 

8

4505

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

 

65,00

 

 

73,33

 

 

69,16

 

 

ADMIS

9

4504

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

10

4431

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

 

19,00

 

 

-

 

 

-

 

 

RESPINS

11

4556

Arhivist gr.IA – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică

 

10,00

 

-

 

-

 

RESPINS

12

4555

Arhivist gr.IA  – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

13

4476

Arhivist gr.IA  – Serviciul  Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică

 

 

57,00

 

 

88,66

 

 

72,83

 

 

ADMIS

14

4393

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

95,66

 

90,00

 

92,83

 

ADMIS

15

4475

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

58,66

 

80,00

 

69,33

 

RESPINS 

16

4503

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

45,33

 

-

 

-

 

RESPINS 

17

4539

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – DAURI       

 

-

 

-

 

-

 

NEPREZENTAT

18

4538

Consilier gr. IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI

 

 

95,00

 

 

93,33

 

 

94,16

 

 

ADMIS

19

4430

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC

 

 

58,00

 

 

-

 

 

-

 

NEPREZENTAT

la proba interviu

20

4480

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC

 

 

73,50

 

 

46,00

 

 

-

 

 

RESPINS

 

21

4478

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

84,66

 

93,66

 

89,16

 

ADMIS

22

4477

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

53,33

 

70,00

 

61,66

 

RESPINS

 

 

23

4537

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

 

56,66

 

 

77,33

 

 

66,99

 

 

ADMIS

24

4568

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

-

 

-

 

-

 

NEPREZENTAT 

 Petruta Ghinea SECRETAR COMISIE CONCURS,

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Nr. 8323 / 05.10.2021

   REZULTATE

 La  concursul  din data de   29.09.2021 –  PROBA INTERVIU  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:                                      

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul probei

1

 

4558

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 

 

77,66

 

ADMIS

2

 

4520

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN 

 

95,33

 

ADMIS

3

4505 

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

73,33

 

ADMIS

4

4476 

Arhivist gr.IA  – Serviciul  Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

 

88,66

 

ADMIS

5

 

4393 

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

 

90,00

 

ADMIS

6

 

4475 

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

 

80,00

 

ADMIS

7

4538 

Consilier gr. IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI 

 

93,33

 

ADMIS

8

 

4430 

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare - DRIntC 

 

-

 

NEPREZENTAT

9

 

4480 

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare - DRIntC 

 

46,00

 

RESPINS

10

 

4478

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

 

93,66

 

ADMIS

11

 

4477 

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

 

70,00

 

ADMIS

12

4537

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

 

77,33

 

ADMIS

SECRETAR COMISIE CONCURS,  

                                                             Petruţa Ghinea

  

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE 

Nr. 8318 / 30.09.2021

   REZULTATE

La  concursul  din data de   29.09.2021 –  PROBA SCRISA  -  s-au obtinut  următoarele rezultate:                                      

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul pr.scrise

1

4536

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 


-NEPREZENTAT


2

4558

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 


52,23


ADMIS

3

4557

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN


-


NEPREZENTAT


4


4565

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN


-


NEPREZENTAT


5

4520

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN


70,53


ADMIS

6

4505

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN


65,00


ADMIS

7

4504

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN


-


NEPREZENTAT


8

4431

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN


19,00


RESPINS

9

4556

Arhivist gr.IA – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 


10,00


RESPINS

10

4555

Arhivist gr.IA  – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică


-


NEPREZENTAT


11

4476

Arhivist gr.IA  – Serviciul  Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică


57.00


ADMIS

12

4393

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI


95,66


ADMIS

13

4475

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI


58,66


ADMIS

14

4503

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI


45,33RESPINS

15

4539

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – DAURI      


-


NEPREZENTAT


16

4538

Consilier gr. IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI


95,00


ADMIS

17

4430

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC


58,00


ADMIS

18

4480

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC


73,50


ADMIS

19

4478

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI


84,66


ADMIS

20

4477

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI


53,33


ADMIS

21

4537

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

56,66

 

ADMIS

22

4568

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI


-


NEPREZENTAT
Pentru postul de la Directia Relatii Internationale, interviul se va desfasura in data de 05.10.2021 la sediul CNCAN din Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, la ora 10,00. Nota:  Proba interviu se va desfasura marţi, 05.10.2021, la ora 10,00 la sediul CNCAN din str. Lt. Zalic nr. 4, sectorul 6, Bucuresti.

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

                                                             Petruţa GhineaCOMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
Nr. 8315/ 23.03.2021
                                                       REZULTATELE 
                                        selectiei  dosarelor candidatilor 
                                inscrisi la concursul  din data de 29.09.2021 
În urma analizarii  dosarelor  candidatilor inscrisi  la concursul  organizat de CNCAN la data de  29.09.2021,  comisia de concurs a stabilit  următoarele rezultate:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Rezultatul analizarii dosarelor

 

1

4536

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 

ADMIS

 

 

2

4558

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 

ADMIS

 

3

4557

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

ADMIS

 

 

4

 4565

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN 

ADMIS

 

 

5

4566

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN 

RESPINS

(nu indeplineste conditiile de vechime cerute  de post-min.6 ani)

 

 

6

 4520

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

ADMIS

 

 

7

4567

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN 

RESPINS

(nu indeplineste conditii de vechime  in evaluarea si implementarea SMC 

-nu are cursuri de pregatire in domeniul SMI)

 

 

8

 4505

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

ADMIS

 

 

9

4504

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

ADMIS

 

 

10

4431

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

ADMIS

 

 

11

4556

Arhivist gr.IA – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

ADMIS

 

 

12

4555

Arhivist gr.IA  – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

ADMIS

 

 

13

4476

Arhivist gr.IA  – Serviciul  Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

ADMIS

 

14

4393

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

ADMIS

 

15

4475

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

ADMIS

 

16

4503

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI 

ADMIS

 

17

4539

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – DAURI        

ADMIS

 

18

 4538

Consilier gr. IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI 

ADMIS

 

19

4430

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC 

 

ADMIS

 

20

 4480

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC 

 

ADMIS

 

21

4478

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI 

ADMIS

 

22

4477

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

ADMIS

 

23

4537

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

ADMIS

 

24

4568

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

ADMIS

 

 
 
SECRETAR COMISIE CONCURS,
Petruţa Ghinea

 

ANUNT 

„Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare cu sediul in Bucureşti, B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, organizează la data de  29 septembrie  2021, ora 10,00 (proba scrisa) la sediul din Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, concurs pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante de natura contractuala:

1. Directia Ciclul Combustibilului Nuclear – 6 posturi

-  la Serviciul Reglementare si Supraveghere Reactoare Nucleare, Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – 2 posturi (Consilier debutant), 

 - la  Serviciul Control Sisteme Management – 2 posturi (Consilier gr.IA si Consilier debutant),

-  la Serviciul Radioprotectie, Deseuri Radioactive si Transport – 1 post (Consilier debutant),

- la Compartimentul Urgente Nucleare si Radiologice – 1 post (Consilier IA).

2. Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante –  3 posturi

 -  la Serviciul  Zona 8 Bucuresti-Ilfov  – 3 posturi (Referent tr. IA cu atributii de secretariat, Consilier gr.I si Consilier debutant).

3. Directia  Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante – 3 posturi

- la Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – 1 post (Consilier gr.IA si Consilier debutant),

-  la Serviciul Autorizare Surse Industriale  - 1 post (Consilier gr. IA)

4. Directia Relatii Internationale si Comunicare – 1 post 

- la Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare – 1 post (Consilier gr. I).

5.  Compartimentul Juridic – 1 post (Consilier juridic gr.IA).

6.  Directia Economică - Serviciul Achizitii publice-Administrativ – 1 post (Arhivist gr.IA).

 

Dosarele de concurs se depun pana la data de 22.09.2021, ora 15,00 la sediul din str. Zalic nr. 4, sect. 6, la Compartimentul Resurse Umane, telefon 021.316.34.93/ int.104, si vor cuprinde urmatoarele documente: 

a) cerere (formular) de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului.

d) carnet de munca si copie   si dupa caz,  adeverinţe care  atesta vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, in copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs care se pot descarca de pe site CNCAN.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

     În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  

     Actele prevăzute la  lit. b), c) si  d)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Inscrierile la concurs se fac in perioada  08.09.2021 – 22.09.2021.

Rezultatele selectiei dosarelor de concurs vor fi afisate pana la data de 23.09.2021, ora 15,00 .

Concursul consta in :

- proba scrisa, care se va desfasura la CNCAN, sediul din Str. Zalic, nr. 4, sect. 6, in data de  29.09.2021, ora 10,00.

- interviul se va desfasura in data de 05.10.2021, ora 10,00 la sediul din str. Zalic, nr. 4, sect. 6.

Contestatiile se vor depune de catre candidatii nemultumiti in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului pentru fiecare proba sustinuta (selectie dosare, proba scrisa, interviu), iar termenul prevazut pentru solutionarea acestora este de  o zi.

Condiţiile generale precum si cele specifice necesare pentru ocuparea posturilor  scoase la concurs impreuna cu bibliografia, tematica si alte documente tipizate necesare inscrierii la concurs sunt pe www.cncan.ro si pe www.posturi.gov.ro”.

 

                                                            PREŞEDINTE 

                                                   Cantemir Ciurea-Ercău 

 

ANEXA

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

 

APROBAT

                                                      Președinte CNCAN                             

                                                                        Cantemir Ciurea-Ercău

 

1. DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR

1.1.SERVICIUL REGLEMENTARE SI SUPRAVEGHERE REACTOARE NUCLEARE

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE 

CONSILIER  DEBUTANT din cadrul Serviciului Reglementare și Supraveghere Reactoare Nucleare (SRSRN), Compartimentul Reglementări și Standarde Nucleare (CRSN)

1. Atribuții principale pentru postul de consilier debutant:

- Participarea la activitățile de documentare pentru utilizarea experientei de reglementare și a experienței de exploatare pentru îmbunătățirea activităților de reglementare;

- Participarea la dezvoltarea și revizuirea reglementărilor de securitate nucleară și a procedurilor DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la inspecții/activități de control;

- Participarea la menținerea / actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la organizarea sedintelor si intalnirilor tehnice de lucru specifice activitatii DCCN / SRSRN / CRSN;

- Perfectionarea pregatirii de specialitate in domeniul de activitate al DCCN / SRSRN / CRSN;

- Participarea la analiza și evaluarea documentației de securitate nucleară bază de autorizare pentru instalațiile nucleare;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate in domeniul de activitate al DCCN/ SRSRN / CRSN.

2. Cerinţe generale pentru candidați:

- Au numai cetăţenia română şi domiciliul în România;

- Cunosc limba română, scris şi vorbit;

- Cunosc limba engleza, scris si vorbit;

- Au capacitate deplină de exerciţiu;

- Au o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general si psihologic) și sunt apți pentru lucrul în mediu cu radiații ionizante (dovada se face prin fisa de aptitudine completata in urma examenului medical de specialitate);

- Îndeplinesc condiţiile de studii;

- Nu au fost condamnati pentru săvârşirea unei infracţiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei;

- Nu sunt in situatii de conflict de interese / nu au interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a instalatiilor nucleare (declaratie pe propria raspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3. Vechime:  - Nu este necesara/obligatorie.

4. Studii:

Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj), sau automatizări / electrotehnică / inginerie fizică / fizică tehnologică. Alte cursuri si calificari în domeniul energeticii nucleare, securității nucleare și radioprotecției constituie un avantaj. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

5. Cunoştinţe:

- Cunoștințe generale privind normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în special a Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare (NSN-21 rev. 1), a Normelor de securitate nucleară privind proiectarea şi constructia centralelor nuclearoelectrice (NSN-02) si a Normelor de securitate nucleara privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

- Cunoştinţe tehnice privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia;

- Cunostinte tehnice de baza privind sistemele speciale de securitate nucleara a unei CNE de tip CANDU-6;

- Noțiuni de bază privind următoarele concepte utilizate în normele de securitate nucleară: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; functiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară;

- Cunoștințe generale privind regimul de autorizare, regimul de control si autoritatea si atributiile CNCAN asa cum sunt stabilite prin Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizata);

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostinte generale privind utilizarea bazelor de date;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

6. Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativă.

7. Alte condiții:

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA – Consilier debutant

TEMATICA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicata si actualizata) http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/ 

2. Toate normele CNCAN privind securitatea nucleară, inclusiv cele care conțin prevederi privind autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, analizele și evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ 

3. Proiectul și exploatarea centralei nuclearoelectrice. Scheme tehnologice generale și principii de funcționare.

4. Centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6. Descriere generală și sisteme specifice

 https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf 

5. Reactorul CANDU-6 – proiectare și funcționare. Combustibilul nuclear, reacția de fisiune, zona activă a reactorului de tip CANDU-6, canalele de combustibil, rolul moderatorului la reactorul de tip CANDU-6. Sistemul primar de transport al căldurii la reactorul de tip CANDU-6 - proiectare și funcționare. Sisteme speciale de securitate nucleară la reactorul de tip CANDU-6.

6. Funcțiile de securitate nucleară. Protecția în adâncime la centrala nuclearoelectrica de tip CANDU-6 și barierele de securitate.

7. Mărimi și unități de măsura dozimetrice. Limite de doze stabilite prin legislația națională, conform Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf 

8. Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop), conform prevederilor din normele CNCAN de securitate nucleară.

9. Mărimi și unități de măsură (mecanice, electrice, nucleare).

10. Noțiuni de baza utilizate in reglementarea securitatii nucleare (conform definițiilor din normele CNCAN de securitate nucleară), cum ar fi: securitate nucleară, eveniment de inițiere; accident bază de proiect; protecția în adâncime; funcțiile generale de securitate nucleară; bazele de proiectare; evaluările de securitate nucleară; sistemele speciale de securitate nucleară.

11. Notiuni de baza privind regimul de control, conform prevederilor din Capitolul IV al Legii nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare,  republicata (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/legi/).

2. Normele CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/), în particular următoarele:

2.1. Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);

2.2. Norme de securitate nucleară privind proiectarea şi construcţia centralelor nuclearoelectric (NSN-02);

2.3. Norme de securitate nucleara privind limitele si conditiile tehnice de operare pentru instalatiile nucleare (NSN-05);

2.4 Norme de securitate nucleara privind protectia instalatiilor nucleare impotriva evenimentelor externe de origine naturala (NSN-06);

2.5 Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07 rev.1)

2.6 Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);

2.7 Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);

2.8 Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13);

2.9 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare (NSN-18)

2.10 Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-21 rev. 1);

2.11 Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare (NSN-23);

2.12 Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare (NSN-24).

3. Bibliografie tehnică:

3.1. The Essential CANDU - A Textbook on the CANDU Nuclear Power Plant Technology:  http://www.unene.ca/essentialcandu/ 

3.2.___CANDU-6 Technical Summary:

3.1. https://canteach.candu.org/Content%20Library/CANDU6_TechnicalSummary-s.pdf

3.3. CANDU Fundamentals:

3.2. https://canteach.candu.org/Content%20Library/20040700.pdf

3.4 Raportul national al Romaniei la Conventia de Securitate Nucleara, Editia a 8-a, 2019:

http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Romanian-Report-for-CNS-8th-Edition-06.08.2019-final.pdf

1.2. DIRECTIA CICLUL COMBUSTIBILULUI NUCLEAR – SERVICIUL CONTROLUL SISTEMELOR DE MANAGEMENT 

1.2.1. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE pentru postul vacant de CONSILIER gr. IA

1. Atribuții principale post:

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalaţiile nucleare şi autorizarea principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea conformităţii cu normele de managementul calităţii emise de CNCAN prin evaluari, inspecţii şi audituri la titularii sau solicitanţii de autorizatie;

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport şi auditarea sistemelor de management pentru desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

- Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

2. Cerinţe generale:

- Are numai cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- Are capacitate deplină de exerciţiu;

- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general și psihologic);

- Îndeplineşte condiţiile de studii;

- Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

- Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a activităților nucleare (declarație pe propria raspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3. Vechime:

Minim 6 ani activitate în domeniul științelor inginerești, dintre care cel puțin 3 ani în evaluarea sau implementarea cerințelor sistemelor de management al calității în domeniul nuclear.

4. Studii:

Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani și masterat început sau finalizat într-unul din domeniile menționate).

Cursuri de pregatire în domeniul sistemelor de management integrat sau standardelor de management al calității / asigurarea calității.

5. Cunoştinţe:

Cunoștințe privind  Normele de management al calității în domeniul nuclear

 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

Cunoștințe privind standardele internaționale de management integrat/managementul calității (ISO, CSA.N, NQA-1, GSR-Part 2).

Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare.

Cunoştinţe tehnice generale privind centrala nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă și modul de funcţionare al acesteia; cunoştințe tehnice de bază privind sistemele speciale de securitate nucleară ale unei CNE de tip CANDU-6; alte cunoștințe (fizica reactorului, automatizarea unei CNE, partea electrica a CNE, cunoştinte de mecanică şi aplicarea lor la CNE, etc) pentru alte specialităţi decât energetica nucleară, constituie avantaj.

Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostințe generale privind utilizarea bazelor de date.

Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

Cunoştinţe avansate de limba engleză.

6. Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- abilităţi de comunicare, exprimare usoara în scris și vorbit.

7. Alte condiții:

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptămână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA -  Consilier gr. I A

TEMATICA:

1. Noțiuni generale privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.

2. Cunoștințe privind cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

3. Cunoștinte privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear, Normele privind autorizarea executãrii construcţiilor cu specific nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

4. Cunoștințe generale privind codurile, standardele și ghidurile internaționale în domeniul sistemelor de management / sisteme de management al calității destinate domeniului nuclear.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

3. Raportul anual al CNCAN, http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/rapoarte/rapoarte-activitate-cncan/

4. Raportul Romaniei privind indeplinirea obligatiilor din Conventia de Securitate Nucleara - a 7-a editie (2016), articolul 13, http://www.cncan.ro/assets/Informatii-Publice/06-Rapoarte/Rapoarte-2016/Romanian-Report-for-CNS-7th-Edition-12-August-2016.pdf

5. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările uterioare.

6. Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

7. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate la proiectarea instalațiilor nucleare (NMC-05), aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 69/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

8. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și de furnizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 71/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, modificate prin Ordinul nr. 287/2004 din 27.08.2004 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 24/09/2004.

9. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de construcții-montaj destinate instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 72/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

10. Norme privind cerințele specifice pentru sistemele de management al calității pentru exploatarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 74/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003.

11. Normele privind autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear, aprobate prin Ordinul nr 407/2005 al președintelui CNCAN, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01/03/2006.

12. Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 114/2017, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

13. Publicaţia AIEA, Leadership and Management for Safety, GSR Part 2, http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1750web.pdf

1.2.2. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE pentru postul vacant de CONSILIER  DEBUTANT

1. Atribuții principale post:

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport pentru autorizarea sistemelor de management pentru instalaţiile nucleare şi a principalilor furnizori de produse şi servicii din domeniul nuclear;

- Participarea la evaluarea conformităţii cu normele de managementul calităţii emise de CNCAN prin evaluari şi audituri la titularii sau solicitanţii de autorizatie;

- Participarea la evaluarea documentaţiilor suport şi auditarea sistemelor de management pentru desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear;

- Participarea la elaborarea rapoartelor de specialitate în domeniul de activitate al DCCN;

- Participarea la dezvoltarea/actualizarea bazelor de date specifice activității DCCN / SCSM și la gestionarea/arhivarea documentației de lucru, de la titularii și solicitanții de autorizații precum și a documentației proprii SCSM / DCCN.

2.Cerinţe generale:

- Are numai cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- Are capacitate deplină de exerciţiu;

- Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate (examen general și psihologic);

- Îndeplineşte condiţiile de studii;

- Nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei;

- Nu se află în situații de conflict de interese / nu are interese incompatibile cu activitatea de reglementare, autorizare si control a activităților nucleare (declarație pe propria raspundere);

- Deținerea permisului de conducere categoria B reprezintă un avantaj.

3.Vechime: - Nu este necesara/obligatorie

4.Studii

Absolvent al unei facultăţi din domeniul științelor inginerești, preferabil facultatea de energetică (specializarea în centrale nucleare constituie un avantaj) sau automatizări/electrotehnică/ inginerie mecanică/tehnologia materialelor (alte cursuri în domeniul energeticii nucleare/securității nucleare/radioprotecției constituie un avantaj). Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată (5 ani sau 4 ani).

5.Cunoştinţe:

Cunoștințe generale privind  Normele de managementul calității în domeniul nuclear

 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-de-managementul-calitatii-in-domeniul-nuclear/).

Cursuri de pregătire în domeniul sistemului de management / standardelor de management al calităţii, constituie avantaj.

Cunoştinţe tehnice generale privind instalațiile nucleare, constituie avantaj.

Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet; cunostințe generale privind utilizarea bazelor de date.

Cunoștințe generale privind regimul de reglementare, autorizare și control și autoritatea și atribuțiile CNCAN așa cum sunt stabilite prin Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (republicată și actualizată).

Cunoştinţe avansate de limba engleză.

6. Calităţi şi aptitudini profesionale:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- abilităţi de comunicare, exprimare usoara în scris și vorbit.

7. Alte condiții:

- Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o saptămână/ lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA -  Consilier debutant

TEMATICA:

1. Noțiuni de bază privind regimul de reglementare, autorizare și control al activităţilor din ciclul combustibilului nuclear.  

2. Cunoștințe generale privind cerinţele pentru sistemele de management/sisteme de management al calității în domeniul nuclear.

3. Cunoștinte generale privind Normele CNCAN de managementul calităţii în domeniul nuclear și Normele fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea nr.111/1996, privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Hotărârea nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

3. Norme privind autorizarea sistemelor de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 65/2003, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003, cu modificările uterioare.

4. Norme privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 66/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis din 26 septembrie 2003,

5. Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul președintelui CNCAN nr. 114/2017, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14 iunie 2017.

1.3. SERVICIUL RADIOPROTECTIE, DESEURI RADIOACTIVE SI TRANSPORT

CONDIȚII SPECIFICE pentru  postul vacant  de CONSILIER  DEBUTANT

Studii universitare de licență, absolvite cu diplomă, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalente, masterat (absolvit /in curs) într-unul din domeniile: fizică, inginerie, geologie, geofizică, inginerie chimică.

Vechimea in specialitate: nu necesită vechime.

Cunoştinţe necesare:

Cunoștințe privind controlul reglementat al CNCAN.

Cunoștințe privind reglementările CNCAN de securitate radiologică pentru gestionarea deșeurilor radioactive.

Cunoștințe generale privind Planul național de acțiune la radon.

Cunoştinţe medii de limba engleză;

Cunoștințe temeinice de lucru pe tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) si Windows, Outlook, Internet, baze de date, arhivare;

Abilități, calități, aptitudini necesare: competență profesională, abilități de comunicare: scrisă și orală, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de a lucra individual și în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual;

Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întalniri de lucru, etc;

Locul de munca – sediul CNCAN din str. Lt Zalic nr 4, București, sector 6.

Permis de conducere auto, cat.B constitue un avantaj. 

 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE – Consilier debutant

TEMATICA

1. Principiile generale de protecţie radiologică:

- Limite de doză și niveluri de referință.
- Cerințe privind expunerea profesională, expunerea publică.

2. Mărimi specifice protecţiei radiologice.
3. Principiile gestionării deşeurilor radioactive
4. Etapele de bază in gestionarea deşeurilor radioactive.
5. Clasificarea deşeurilor radioactive.
6. Direcţii strategice prevăzute in Planul Naţional de Acţiune la Radon.
7. Atribuţiile CNCAN conform Legii nr.111/1996.
8. Activităţi privind gestionarea deşeurilor radioactive care se autorizează conform Legii
nr. 111/1996.
 

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlula activitatilor nucleare, republicată cu completarile si modificarile ulterioare și  cu modificările și completările prevăzute in Legea nr. 63/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare  

2. Ordinul CNCAN nr. 752/3978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 25 iunie 2018.

3. Ordinul CNCAN nr. 56/2004 pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat republicat in 2014, cu completările și modificările prevăzute in Ordinul nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului CNCAN nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.

4. Ordinul CNCAN nr. 156/2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deşeurilor radioactive, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 04 iulie 2005.

5. Hotărârea nr. 526/2018 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune la radon Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 25 iulie 2018.

1.4. COMPARTIMENTUL URGENTE NUCLEARE SI RADIOLOGICE.

5.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier grad IA:

1. Studii de specialitate: Absolvenți ai unei facultăţi cu profil tehnic sau teoretic, preferabil facultatea de energetică (specializarea în inginerie nucleară constituie un avantaj) sau automatică și calculatoare / electrotehnică /aeronautică/ inginerie fizică / fizică tehnologică / fizică teoretică /chimie / matematică. Studiile trebuie să fie la zi, de lungă durată. Alte cursuri și calificari în domeniul IT (administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică) și de asemenea, efectuarea studiilor de masterat (finalizate sau în curs), într-unul din domeniile menționate, constituie un avantaj.

2. Perfectionari / specializari :

Cunoștințe tehnice de specialitate,

- Cunostințe de bază privind reglementarile din domeniul managementului urgențelor radiologice, al radioprotecției și al securității nucleare.

- Cunostințe de bază privind noțiunile fundamentale ale radioprotecției și ale securității nucleare.

- Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență nucleară sau radiologică, pe amplasament și în afara amplasamentului.

- Noțiuni avansate despre managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

- Cunoştinţe privind lucrul cu tehnica de calcul, în utilizarea pachetului de programe Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Acces,) și Windows, Outlook, Internet; cunoștințe privind utilizarea bazelor de date;

- Cunoştinţe avansate de limba engleză.

3. Vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani in domeniul pregătirii si răspunsului la urgente nucleare si radiologice sau administrare servere, baze de date, operare linux, operare modele de dispersie atmosferică.

Cunostinte de operare / programare pe calculator:  abilitati in utilizarea aplicatiilor specifice pe calculator.

4. Limbi straine : engleză – nivel avansat (scris, citit,vorbit).

5. Abilitati, calitati si aptitudini necesare:

- memorie, capacitate de concentrare şi de organizare a muncii proprii;

- rezistenţă la stres şi efort intelectual intens şi îndelungat;

- spirit de echipă, dispus la colaborare;

- corectitudine în muncă;

- seriozitate şi rigurozitate în activitate;

- receptivitate la nou şi preocupare pentru autoperfecţionare;

- spirit de observaţie, capacitate de constatare;

- capacitate de a prelua informaţiile şi a le prelucra corect;

- capabil să identifice şi să rezolve problemele;

- capabil să comunice uşor, atât oral, cât şi în scris;

- atitudine interogativă.

6. Cerintele specifice :  Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu (până la o săptămână / lună) pentru îndeplinirea atribuțiilor de inspecție/control, pregătire profesională, întâlniri de lucru, etc. Disponibilitate pentru lucrul în ture și în zilele de week-end și sărbători legale.

5.2. TEMATICĂ:

1. Legea nr. 111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2. Normele CNCAN privind managementul urgențelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/), securitatea radiologică (http://www.cncan.ro/assets/NSR/2018-2/02.07.2018 Norme-privind-cerintele-de-baza-de-securitate-radiologica.pdf ), securitatea nucleară și autorizarea CNE și a reactoarelor nucleare – amplasarea, proiectarea, evaluările de securitate nucleară, sistemele speciale de securitate ale centralelor nuclearo-electrice de tip CANDU (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ).

3. Noțiuni avansate despre planuri de răspuns la urgență radiologică și nucleară, pe amplasament și în afara amplasamentului.

4. Noțiuni de bază privind niveluri de referință, criterii generice și criterii operaționale.

5. Noțiuni de bază privind evaluarea pericolelor.

6. Noțiuni de avansate privind stabilirea zonelor de planificare la urgență și aranjamentele  necesare.

7. Noțiuni de avansate privind măsuri și actiuni de protecție pentru populație și lucratorii la urgență.

8. Noțiuni de bază de radioprotecție.

9. Noțiuni de bază privind funcțiile de securitate nucleară, protecția în adâncime la centrala nucleară CANDU și barierele de securitate.

10. Mărimi și unități de măsură dozimetrice. Limite de doze.

11. Cunoștințe generale privind analizele și evaluările de securitate nucleară la centrala nuclearo-electrică de tip CANDU (tipuri de analize, descriere, scop).

12. Noțiuni de bază utilizate în reglementarea domeniului pregătirii, planificării și răspunsului la urgențe nucleare sau radiologice.

13. Managementul centrelor operative pentru situații de urgență.

5.3. Bibliografie

1. Legea nr.111/1996, privind desfașurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare (republicată și actualizată).

2. Norme privind managementul urgentelor radiologice (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-privind-managementul-urgentelor-radiologice/ ):

 • Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologic, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și al presedintelui CNCAN nr. 61/113/2018 și publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 523 bis din 26.06.2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență I, categoria de pregătire pentru urgență II și categoria de pregătire pentru urgență III aprobate prin Ordinul CNCAN 146/2018.
 • Normele privind prevenirea, pregătirea și răspunsul în caz de situații de urgență pentru categoria de pregătire pentru urgență IV și categoria de pregătire pentru urgență VI, aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 147/2018.

3. Norme CNCAN de securitate radiologică (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/):

4. Norme CNCAN de securitate nucleară (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie/norme/norme-si-ghiduri-de-securitate-nucleara/ ):

 • Norma de securitate nucleară privind amplasarea centralelor nuclearoelectrice (NSN-01);
 • Norme de securitate nucleară privind proiectarea și construcția centralelor nuclearoelectric (NSN-02);
 • Norme de securitate nucleară privind limitele și condițiile tehnice de operare pentru instalațiile nucleare (NSN-05);
 • Norme de securitate nucleară privind protecția instalațiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală (NSN-06);
 • Norme de securitate nucleară privind pregătirea răspunsului la tranzienți, accidente și situații de urgență la centralele nuclearoelectrice (NSN-07)
 • Norme privind sistemul de răcire la avarie a zonei active pentru centralele nucleare de tip CANDU (NSN-11);
 • Norme privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-12);
 • Norme privind sistemele de oprire rapidă pentru centralele nuclearo-electrice de tip CANDU (NSN-13).

5. Ordonanța de urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

6. Hotarârea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

7. Hotarârea nr. 768/2016 privind organizarea și funcționarea Platformei naționale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

8. Hotarârea   nr. 1489 din  9 septembrie 2004 privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cu modificările și completările ulterioare.

9. Hotãrarea nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atributțile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.

2.DIRECTIA SUPRAVEGHERE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE

Conditii specifice posturilor scoase la concurs:

Consilier I in cadrul Serviciului Zona 8 Bucuresti-Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 1 post:

Pregatire superioara tehnica universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

Cursuri de specializare in radioprotectie si/sau in aplicatiile surselor de radiatii ionizante (constituie avantaj);

Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

Vechime in specialitatea studiilor: minim 3 ani;

Permis de conducere categoria B;

Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, cu atributii de control in judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.       

Consilier debutant in cadrul Serviciului Zona 8 Bucuresti-Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante  - 1 post:

Pregatire superioara tehnica sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

Disponibilitate pentru calatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit, initiativa in activitate;

Permis de conducere categoria B;

Vechime in specialitatea studiilor: nu este necesara;

Locul de munca – Bucuresti, Bd. Libertatii, nr. 14, sector 5, cu atributii de control in judetul Ilfov si Municipiul Bucuresti.       

Referent IA cu atributii de secretariat in cadrul Serviciului Zona 8 Bucuresti - Ilfov, Directia Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante - 1 post:

Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat

Cunostinte temeinice operare PC: Windows, Internet, Office (Word, Excel)

Curs de secretariat constituie avantaj,

Disponibilitate pentru lucru in program prelungit,

Vechime in munca: minim 6 ani,

Locul de munca – Bucuresti, bd. Libertatii nr. 14, sector 5

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - 1 post consilier I

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - 1 post debutant

Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - 1 post referent IA cu atributii de secretariat

Tematica pentru Consilier gr.I: 

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Sistemul de reglementari CNCAN din domeniul securitatii radiologice;

Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

Bibliografia pentru Consilier gr. I: 

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

Norme CNCAN in domeniul securitatii radiologice, de implementare a prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/);

Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control (http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/)

Tematica pentru Consilier debutant:

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regimul de control conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Aplicarea sanctiunilor contraventionale. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Efectuarea activitatii de control pentru supravegherea desfasurarii de activitati cu surse de radiatii ionizante;

Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masura.

 Bibliografia pentru Consilier debutant:

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control (http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/)

Tematica pentru Referent tr.IA cu atributii de secretariat:

Principalele atributii ale CNCAN conform Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Activitatea de secretariat specifica Directiei Supraveghere Utilizare Radiatii Ionizante.

Bibliografia pentru Referent  tr.IA cu atributii de secretariat:

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 552 din 27/06/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

HG 729/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805 din 20.09.2018 (http://www.cncan.ro/legislatie/legi/);

Procedura operationala privind desfasurarea activitatii de control (http://www.cncan.ro/inspectie-si-supraveghere/)

Procedura de interfata Transmiterea informatiilor si corelarea activitatilor intre DAURI si DSURI (se solicita de la compartimentul Resurse Umane).

DIRECTIA AUTORIZARE UTILIZARE RADIATII IONIZANTE

3.1. CONSILIER gr. IA în cadrul Serviciului Evidențe Doze și Surse Radioactive - DAURI

Conditii specifice

Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Cursuri de radioprotecție sau dozimetrie constitue un avantaj. Vechimea in munca sau specialitatea necesara - 6 ani. Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator. Limba engleză, nivel mediu.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA pentru Consilier gr. IA

Tematica:

1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3. Controlul reglementat al surselor radioactive;

4. Categorizarea surselor radioactive închise;

5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;

6. Cerințe privind desemnarea laboratoarelor de dozimetrie individuală;

7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

8. Sistemul de management al calității în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

9. Înregistrările de doză.

10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Bibliografia:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea nr.63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/);

2. HG 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;

4. Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020.

5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019 și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 octombrie 2019;

3.2.CONSILIER DEBUTANT în cadrul Serviciului Evidențe Doze și Surse Radioactive – DAURI

Conditii specifice

Pregătire superioară tehnică sau universitară, studii de lungă durată, în inginerie, fizică medicală sau în domeniul științelor exacte. Vechimea in munca sau specialitate – nu este necesara. Cunostinte de operare pe calculator: Office, operarea programelor implementate, la nivel de utilizator. Limba engleză, nivel mediu.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA - Consilier debutant-

Tematica:

1. Atribuțiile CNCAN. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

2. Activitățile și sursele care fac obiectul Legii nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare;

3. Controlul reglementat al surselor radioactive;

4. Categorizarea surselor radioactive închise;

5. Asigurarea validității rezultatelor in cadrul laboratoarelor desemnate pentru dozimetrie individuală;

6. Cerințe generale necesare pentru desemnarea serviciilor dozimetrice

7. Cerințe privind tratarea neconformităților în cadrul laboratoarelor de dozimetrie individuală;

8. Registrul National de Doze;

9. Dozimetria lucrătorilor expuși în situații de expunere planificată

10. Definiții cuprinse în Legea nr. 111/1996, cu modificările și completările ulterioare, Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica, Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear.

Bibliografia:

1.Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 63/2018 (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/);

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 805 din 20.09.2018;

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, ministrului educatiei nationale si presedintelui CNCAN nr. 752/3978/136/2018, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 517bis/2018;

4. Norme de dozimetrie individuala si radon, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 180/2020 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 1225 bis din 14.12.2020.

5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6. Normele privind procedura de desemnare a laboratoarelor pentru domeniul nuclear probate prin Ordinul presedintelui CNCAN 237 din 2019 și publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr.798 din data de 2 ocombrie 2019;

3.3.CONSILIER gr. IA in cadrul DAURI – Serviciul Autorizare Surse Industriale

Condiţii specifice:

- pregatire tehnica superioara sau universitara, studii de lunga durata (inginer sau absolvent al unei universitati in domeniul stiintelor exacte);

- cursuri postuniversitare de specializare in protectie radiologica si/sau specializari in aplicatiile surselor industriale de radiatii ionizante, constituie un avantaj

- experienta practica in control nedistructiv cu surse de radiatii constituie un avantaj

- vechimea in munca sau specialitatea necesara: minimum 6 ani

- cunoasterea limbii engleze – nivel mediu;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA – Consilier gr.IA

Tematica:

1. Regimul de autorizare. Prevederi cuprinse in Legea nr. 111/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Sistemul de management al protectiei impotriva radiatiilor ionizante

3. Monitorizarea mediului de lucru si de arie in practica de control nedistructiv;

4. Cerinte privind instalatiile radiologice cu surse inchise de radiatii uilizate in controlul nedistructiv;

5. Cerinte pentru amenajarea incintelor destinate desfasurarii practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante;

6. Cerinte privind sursele inchise utilizate in sistemele de masurare,

7. Cerinte privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante in exteriorul incintelor special amenajate;

8. Cerinte privind constructia sistemelor de masurare  ;

9. Categorizarea surselor radioactive închise;

10. Definitii de baza in radioprotectie, marimi fizice si unitati de masură.

Bibliografie:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare (http://www.cncan.ro/assets/Legislatie/ );

2. HG nr.729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicata in M. Of. Partea I nr. 805/2018 (http://www.cncan.ro/despre-noi/legislatie);

3. Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica – aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului educatiei nationale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 752/3.978/136/ 2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 517 bis din 25.06.2018. 

4. Norma de securitate radiologica privind desfasurarea practicii de control nedistructiv cu radiatii ionizante, aprobata prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 179/2019 si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 709 din 29.08.20195.

5. Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive si gestionarea in siguranta a surselor orfane, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/2018 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.550 din 2.07.2018;

6. Normele de autorizare a lucrului cu surse de radiatii în exteriorul incintei special amenajate (NSR-05), aprobate prin ordinul nr. 73/11.02.2002 al presedintelui CNCAN si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002.   

7. Norme de securitate radiologica-sistem de masurare cu surse de radiatii (NSR-13), aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 144/05.05.2004.

4. DIRECTIA RELATII INTERNATIONALE SI COMUNICARE

CONSILIER gr.I  - Serviciul Afaceri Europene, Relații Publice și Comunicare din cadrul Direcției Relații Internaționale și Comunicare

Conditii specifice:

Vechime:

Experienţă minimă în specialitatea cerută de post – 3 ani

Experiența  în muncă:  3 - 6 ani.

Studii:

Pregătire superioară  de lungă durată

Licențiat în domeniul tehnic, juridic, relații internaționale.

Cursuri şi specializări în domeniul relaţiilor publice și al comunicării;

Cunoştinţe:

Cunoștințe temeinice privind comunicarea, transparența decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public;

Cunoștințe cu privire la elaborarea actelor normative

Cunoştinţe temeinice de lucru pe tehnica de calcul în utilizarea programelor Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel şi Internet Explorer/Netscape (atestate prin certificat);

Cunoaşterea obligatorie a limbii engleze (cel puțin la nivel mediu);

Experiența anterioară în relații internaționale și afaceri europene constituie un avantaj;

Abilități, calități și aptitudini solicitate de post:

Abilități de comunicare;

Adaptabilitate la lucrul în echipă

Capacitatea de a executa lucrări în condiții de stres.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA – Consilier gr.I

Tematica:

1. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de relații internaționale ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (atribuții și responsabilități),

2. Cadrul legal pentru desfășurarea activității de comunicare, transparență decizională și asigurarea accesului la informațiile de interes public,

3. Obligatiile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare care incumba din aplicarea prevederilor Tratatului Euratom – caracteristicile principalelor acte legislative ale Uniunii Europene,

4. Instituţii şi organisme ale UE (rol, componență și mod de lucru). 

5. Cadrul legal pentru elaborarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de acte normative.

Bibliografie:

1. Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare cu modificările și completările ulterioare,

2. HG nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

3. Tratatul de instituire a comunității europene a energiei atomice (Tratatul EURATOM),

4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

6. Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare,

7. www.cncan.ro 

8. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_ro 

9. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro.  

5.COMPARTIMENTUL JURIDIC

2.1.Condiţii specifice privind ocuparea postului de consilier juridic:

Studii juridice de lungă durată.

Perfectionari / specializari: în domeniile de drept incidente activității compartimentului.

Vechimea in munca si in specialitatea necesara:  Minim 6 ani (in functia de consilier juridic).

Cunostinte de operare / programare pe calculator: Cunoştinţe în utilizarea calculatoarelor şi a programelor Microsof Word, Excel și Internet.

Îndeplinirea conditiilor de exercitare a profesiei, conform Statutului profesiei de consilier juridic şi Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 

Limba engleză: engleză – nivel mediu (scris, citit,vorbit)

2.2. Bibliografie pentru ocuparea postului de Consilier juridic gr. IA

1. Constituţia României.

2. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 05 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

3. Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 29 iulie 2004 cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27 iunie, cu modificările și completările ulterioare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. 

6. Codul Administrativ, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019,  cu modificările și completările ulterioare - partea a VI-a.

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

8. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare. 

9. Codul Muncii, republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.

10. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

11. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 13 iunie 1995, cu modificările și completările ulterioare.

12. Codul de Procedură Civilă din 2010, republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare - Cartea a II-a „Procedura contencioasă”.

13. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1154 din 07 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

15. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 01 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

16. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 25 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

17. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 21 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

18. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 03 decembrie 2013.

19. Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările și completările ulterioare.

6.DIRECTIA ECONOMICĂ  

ARHIVIST gr. IA in cadrul Serviciul Achizitii publice - Administrativ

CONDITII SPECIFIC

1. Studii superioare universitare, absolvent cu diploma de licenta in domeniile: limba si literatura română, limbi moderne aplicate, istorie, filosofie, stiinte economice, studii culturale.

2. Masterat/ diploma postuniversitara in arhivistica.

3. Certificat eliberat de un centru autorizat in formare profesionala, in urma absolvirii cursului de arhivist.

Vechimea necesara: minim 6 ani in specialitate ca arhivist /arhivar sau alte functii asimilate.

Competenţe/cunoştinţe:

Cunostinte aprofundate privind legislatia aplicabila domeniului,

Cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Microsoft Office),

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu;

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

Tematica:

1. Principalele atributii ale CNCAN. Reglementare,autorizare si control activitati in domeniul nuclear.

2.  Conducerea CNCAN. Atributii principale.

3. Caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivei in imobile distincte nou construite.  Incaperi destinate pastrarii arhivei.

4. Cladiri si compartimente de arhiva. Amplasament. Principalele elemente constructive si functionale. Criterii de dimensionare.

5. Obligatia persoanelor juridice, creatoare şi deţinătoare de documente, cu privire la infiintarea compartimentelor de arhiva.

6. Nomenclatorul de documente.

7. Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronica.Crearea arhivei electronice.

8. Conservarea si consultarea arhivei electronice.

9. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public.

10. Codul de conduita in institutiile publice. Principii generale, activitate publica.

11. Contractul individual de muncă,  Capitolul 1 -  Încheierea contractului individual de muncă. Clauze generale.

12. Obligații privind apărarea împotriva incendiilor. Obligatii generale, obligațiile autorităților administrației publice centrale, obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului.

Bibliografia:

1.Legea  nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 552 din 27 iunie 2006 cu modificările si completarile ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 729 / 13.09.2018 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

3.Legea Arhivelor Naţionale nr.16/1996-republicată, (M.O. 293/22.04.2014),

4.Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345/2007, cu modificarile si completările ulterioare;

5.Normativ privind caracteristicile tehnico-functionale ale spațiilor și echipamentelor de depozitare și conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici și privați de arhivă, aprobat prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 235 din 5 iulie 1996.

6.Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Naționale nr. 217/23.05.1996;

7.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

8.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

9.Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificările si completarile ulterioare;  

10.Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Postul  scos la concurs şi locul de muncă

Punctaj obtinut

Rezultatul pr.scrise

1

4536

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 

 

-

 

 

NEPREZENTAT

 

2

4558

Consilier debutant – Compartimentul Reglementari si Standarde Nucleare – SRSRN-DCCN 

 

52,23

 

ADMIS

3

4557 

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

-

 

NEPREZENTAT

 

4

 

4565

Consilier debutant – Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

-

 

NEPREZENTAT

 

5

4520

Consilier gr. IA - Serviciul Controlul Sistemelor de Management - DCCN

 

70,53

 

ADMIS

6

4505

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

65,00

 

ADMIS

7

4504

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

-

 

NEPREZENTAT

 

8

4431

Consilier debutant - Serviciul Radioprotectie Deseuri Radioactive si Transport - DCCN

 

19,00

 

RESPINS

9

4556

Arhivist gr.IA – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

 

10,00

 

RESPINS

10

4555

Arhivist gr.IA  – Serviciul Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

 

-

 

NEPREZENTAT

 

11

4476

Arhivist gr.IA  – Serviciul  Achizitii Publice-Administrativ – Directia Economică 

 

57.00

 

ADMIS

12

4393

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

95,66

 

ADMIS

13

4475

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

58,66

 

ADMIS

14

4503

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive - DAURI

 

45,33

 

 

RESPINS

15

4539

Consilier debutant – Serviciul Evidente Doze si Surse Radioactive – DAURI      

 

-

 

NEPREZENTAT

 

16

4538

Consilier gr. IA – Serviciul Autorizare Surse Industriale - DAURI

 

95,00

 

ADMIS

17

4430

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC

 

58,00

 

ADMIS

18

4480

Consilier gr.I – Serviciul Afaceri Europene, Relatii Publice si Comunicare -DRIntC

 

73,50

 

ADMIS

19

4478

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

84,66

 

ADMIS

20

4477

Consilier gr.I – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

53,33

 

ADMIS

21

4537

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

56,66

 

ADMIS

22

4568

Consilier debutant – Serviciul Zona 8 Bucuresti-Ilfov - DSURI

 

-

 

NEPREZENTAT