Participarea delegatiei CNCAN la lucrarile celei de-a 66-a sesiuni ordinare a Conferintei Generale a Agentiei Internationale pentru Energia Atomica(AIEA).

Comunicat

În perioada 25-27 iulie, la Braşov a avut loc evenimentul intitulat „Workshop on Radioactive Waste Management and Stakeholder Engagement”. Seminarul a fost organizat de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Întreprinderea de Stat pentru Deşeuri Radioactive din Bulgaria, sub auspiciile Agenţiei pentru Energie Nucleară (AEN), din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În cadrul evenimentului au participat reprezentanţi ai instituţiilor de profil din țară şi din state precum: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Finlanda, Polonia, Ungaria şi oficiali din cadrul Comisiei Europene şi AEN. Seminarul și-a propus să fie un forum de discuţii pe teme de interes precum: politicile şi programele de gestionare a deşeurilor radioactive, dezafectarea instalaţiilor nucleare, depozitarea deşeurilor radioactive şi aspecte privind instruirea personalului din domeniul nuclear.

CNCAN a fost reprezentat la acest eveniment de o delegație condusă de dl Cantemir Ciurea-Ercău, preşedintele CNCAN și având în componență pe dna Daniela Dogaru, șef serviciu și dna Alexandra Alexoiu, consilier în cadrul Serviciului Radioprotecție, Deșeuri Radioactive și Transport.

Cu prilejul acestui eveniment, președintele CNCAN a purtat discuții cu Directorul General al AEN, dl William D. Magwood  IV și reprezentantul autorității de reglementare din Bulgaria, privind posibilitățile de cooperare în cadrul Înițiativei Regionale privind dezvoltarea în domeniul nuclear (Regional Initiative for Nuclear Advancement - RINA) a AEN.



Vizita unei delegatii USNRC la CNE Cernavoda
In data de 25 mai 2022, delegatia USNRC a vizitat centrala nuclearoelectrica (CNE) de la Cernavoda. Reprezentantii USNRC, insotiti de dl Cantemir Ciurea-Ercau, presedintele CNCAN au fost primiti de dl Valentin Ovidiu Nae, director CNE Cernavodă.

 

Comunicat de presa
In data de 23 mai 2022, presedintele CNCAN a primit vizita unei delegatii a Comisiei de Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC)

Comunicat

În data de 5 mai 2022, la sediul CNCAN a avut loc vizita  Directorului General al Agenției pentru Energie Nucleară (AEN) dl William D. Magwood al IV-lea. AEN este o agenție interguvernamentală care funcționează în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu scopul  de a sprijini țările membre în vederea menținerii și dezvoltării bazelor științifice, tehnologice și juridice necesare utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice. România este membră a AEN începând cu anul 2017.

La reuniune a participat dl Cantemir Ciurea-Ercău, președintele CNCAN, dna Maria Oprișescu, director Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear, CNCAN, dl William D. Magwood al IV-lea, Directorul General al al AEN, dna Daniela Lulache, Șef politici nucleare în cadrul AEN, precum și dl Mihăiță GĂINĂ, președintele Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR) împreună cu dna Ramona Popescu, Director ANDR.

În cadrul întâlnirii au avut loc discuții în scopul identificării modalităților de colaborare și implicare în viitoarele proiecte și activități, luând în considerare importanța și rolul energiei nucleare în strategia energetică a României, prin dezvolatrea unui program național de învățământ axat pe necesitățile practice ale industriei nucleare, dezvoltarea proiectelor de investiții ce vizează utilizarea tehnologiei small modular reactors (SMR), continuarea lucrărilor pentru finalizarea unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă și dezvoltarea reactoarelor de generație IV.  






























































Comunicat

În data de 29 iulie 2021, dl. Cantemir Ciurea-Ercău, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a primit vizita unei delegații a Departamentului pentru Energie al SUA, condusă de dna Kathryn Huff, secretar asistent pentru energie nucleară. Din delegația USDOE, au mai făcut parte dna Aleshia Duncan, adjunct al secretarului asistent pentru energie nucleară, dl Andrew Richards, șef de personal, dl Billy Valderrama si dl Michael Goff, consultanti, însoțiți de dl Brad Stilwell, consilier economic adjunct în cadrul ambasadei SUA în România

În cadrul reuniunii au fost discutate aspecte referitoare la identificarea viitoarelor domenii de cooperare între organismele de reglementare în domeniul nuclear din România și SUA, din perspectiva implementării prevederilor Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă şi în sectorul energiei nucleare civile din România. Acordul vizează mai multe arii de cooperare, precum: proiectul Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1 de la CNE Cernavodă, aspecte specifice de reglementare, cercetare şi dezvoltare, pregătirea personalului. Au mai fost discutate aspecte privind politica de personal, abordarea organismului de reglementare în ceea ce privește autorizarea reactoarelor modulare mici și au fost evidențiate o serie de provocări cu care se confruntă în prezent domeniul nuclear.

De asemenea, la întrevedere au participat și reprezentanți ai CNCAN cu responsabilități în tematica discuției.

 
30 iulie 2021

 

În data de 25.05.2021, dl. Cantemir Ciurea-Ercău, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), a primit vizita unor reprezentanți ai Ambasadei Japoniei, dl Tatsuo KITAGAWA, adjunct al sefului ambasadei și dra Megumi ENYA, șefa secției economice.

La întrevedere au participat si reprezentanți ai CNCAN cu responsabilități în tematica discuției.

În cadrul reuniunii au fost discutate aspecte cu privire la intenția Japoniei de a deversa în ocean apa acumulată la centrala de la Fukushima.

În vederea acestei acțiuni, preconizată a se desfășura peste 2 ani, compania Tokyo Electronic Power Company Holdings (TEPCO) va utiliza dispozitivul Advanced Liquid Processing System (ALPS) pentru tratarea, decontaminarea și atingerea parametrilor optimi, în concordanță cu recomandările Agenției Intenaționale pentru Energie Atomică (IAEA).

26 mai 2021



În data de 05 martie 2021, dl. Cantemir Ciurea-Ercău, președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), împreună cu reprezentanții Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN) din cadrul CNCAN, a participat la o ședință împreună cu reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) și cu reprezentanții Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă (CNE Cernavodă).

În cadrul ședinței, au fost discutate aspecte relevante referitoare la stadiul proiectelor majore: extinderea duratei de exploatare și retehnologizarea Unității U1, implementarea proiectului instalației de detritiere CTRF (Cernavodă Tritium Removal Facility), activitățile aferente proiectului CCUA (Centrul de Control al Urgenței de pe Amplasament) de la Unitatea U5 și proiectul Unităților 3 și 4.

Au fost de asemenea discutate modificările organizaționale transmise spre aprobare la CNCAN în vederea implementării proiectelor majore și măsurile luate de SNN și CNE Cernavodă pentru asigurarea resurselor suficiente de personal calificat pentru toate activităţile importante pentru securitatea nucleară.

05 martie 2021