Lege nr. 111(r2), Lege nr. 111/1996 (r2) din 10/10/1996 Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27/06/2006 privind desfãsurarea în sigurantã, reglementarea, autorizarea si controlul activitãtilor nucleare.

 Lege nr. 111/1996

NTR-01- Norma privind cerintele de autorizare a activitatii de transport

NTR-01

•NTR-02 - Norma privind elaborarea raportului de radioprotectie pentru activitatea de transport

NTR-02

•  NTR- 03 – Norma privind elaborarea raportului de securitate al unui model de colet

NTR-03

NORMA PRIVIND SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL EXPEDIERILOR INTERNATIONALE DE DESEURI RADIOACTIVE SI COMBUSTIBIL NUCLEAR UZAT IMPLICAND TERITORIUL ROMANIEI, a fost aprobata prin ordinul presedintelui CNCAN nr. 443/2008 si publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 / 27.11.2008 .

NDR-06 

Documentul standard

Ordin privind aprobarea instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (Euratom) nr. 1493/93 din 8 iunie 1993 privind expeditiile de substante radioactive intre statele membre 

REGULAMENTUL (EURATOM) NR. 1493/93 AL CONSILIULUI din 8 iunie 1993 privind transportul substanțelor radioactive între statele membre