Va informam ca, in conformitate cu Ordinul CNCAN nr. 81 / 2019, Norme privind transparenta decizionala in procesul de autorizare a instalatiilor nucleare, in vederea reinnoirii autorizatiilor de exploatare pentru Unitatea 1 a CNE Cernavoda si pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive (DIDSR) de la CNE Cernavoda, sunt disponibile, din data de 17.03.2023, spre informarea publicului, Rezumatul Raportului de Securitate Nucleara al Unitatii 1 si Rezumatul Raportului de Securitate Nucleara pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive de la CNE Cernavoda, impreuna cu o prezentare succinta a activitatilor de control ale CNCAN pentru aceste instalatii nucleare.

Toate partile interesate pot transmite comentarii, opinii, sugestii, observatii, in legatura cu documentele mentionate, pana la data de 30.03.2023 inclusiv, pe adresa de e-mail relatii.publice@cncan.ro , cu mentiunea “Pentru consultarea publica privind reautorizarea instalatiilor CNE Cernavoda”.

Comentariile, opiniile, sugestiile sau observatiile primite, cu privire la aceste documente, vor fi analizate si luate in considerare de specialistii CNCAN, in procesul de autorizare.

Raport de Securitate Nucleara pentru Unitatea 1 de la CNE Cernavoda Rezumat

Raport de securitate nucleara pentru Depozitul Intermediar de Deseuri Solide Radioactive de la CNE Cernavoda-Rezumat

Activitati de control CNCAN pentru Unitatea 1 si DIDSR - CNE Cernavoda