Proiecte de acte legislative 
 
•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:


Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare,  elaboreaza proiectul de Procedura privind cerinţele de autorizare pentru desfăşurarea practicii de radiologie de diagnostic în amplasamente temporare tip container modular.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 05.12.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: roxana.romanine@cncan.rooffice@cncan.ro .
 

Data: 15.11.2022

1- Proiect de Procedură privind cerinţele de autorizare pentru desfăşurarea practicii de radiologie de diagnostic în amplasamente temporare tip container modular

2 - Referat pt consultare publica


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cooperare cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, elaboreaza proiectul de Ordin pentru aprobarea conditiilor specifice privind atribuirea anumitor contracte de achizitie publica si contracte sectoriale de produse, servicii si/sau lucrari destinate sistemelor care asigura functiile de securitate nucleara, securitate radiologica, protectie fizica, protectie impotriva amenintarilor cibernetice si exploatarea fiabila a instalatiilor nucleare.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 22.11.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: madalina.coca@cncan.ro, office@cncan.ro .
 

Data: 10.11.2022

1 - Proiect de Ordin CNCAN-ANAP - conditii specifice privind achizitiile pt instalatii nucleare

2 - Referat pt consultare publica ordin comun CNCAN-ANAP

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare elaborează proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România și Comisia pentru Reglementări Nucleare din Statele Unite ale Americii privind schimbul de informaţii tehnice și cooperarea în domeniul securităţii nucleare, semnat la Viena, la 27 septembrie 2022.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, până la data de 05.11.2022, pe adresele: B-dul Libertății, nr.14, sect. 5, cod postal 050607, București sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, București, email: mihaela.ion@cncan.ro, office@cncan.ro

Data: 26.10.2022

1 - Proiect de Hotarâre de Guvern

2 - Nota fundamentare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare elaborează proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Aprobarea Acordului între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Autoritatea pentru Securitate Nucleară din Republica Franceză privind schimbul de informații și cooperarea privind aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, până la data de 05.11.2022, la adresele: B-dul Libertăţii, nr. 14, sector 5, cod poştal 050607, Bucureşti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, cod poştal 060214, Bucureşti, email: magda.cernat@cncan.ro; office@cncan.ro.

Data: 26.10.2022

1 - Proiect de Hotarâre de Guvern

2 - Nota fundamentare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare elaborează proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Protocolului între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare și Autoritatea pentru Energie Atomică din Ungaria privind cooperarea și schimbul de informații referitoare la aspectele de reglementare în domeniul nuclear, semnat la Viena, la 28 septembrie 2022.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, până la data de 04.11.2022, la adresele: B-dul Libertăţii, nr. 14, sector 5, cod poştal 040607, Bucureşti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sector 6, cod poştal 060214, Bucureşti, email: anca.pop@cncan.ro; office@cncan.ro.
 
Data: 25.10.2022

1 - Proiect de Hotarare de Guvern

2 - Nota de fundamentare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 23.10.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: madalina.coca@cncan.ro, office@cncan.ro .
 
Data:13.10.2022

1 - Proiect de lege

2 - Expunere de motive

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme de securitate radiologica privind desfasurarea practicii de control al parametrilor de proces cu radiatii ionizante.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 18.08.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: robert.chiritescu@cncan.ro , office@cncan.ro .

Data:18.07.2022

1 - Norma pentru control procese - consultare publică
2 - Referat - consultare publica 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare - NSN-20 rev. 1 .

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 30.06.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: madalina.coca@cncan.ro , office@cncan.ro .

Data:01.06.2022

1 - NSN-20 rev. 1 - 31.05.2022 - consultare publică
2 - Referat pt NSN-20 rev.1 - 31.05.2022 consultare publica 

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme fundamentale pentru gestionarea in siguranta a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 04.04.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro,office@cncan.ro.

Data:23.03.2022
 

NORME FUNDAMENTALE pentru gestionarea în siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Referat de aprobare a consultării publice Nr. 20880 din 22.03.2022


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind accesarea mecanismului de asistenta internationala RANET - Response Assistance Network;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 04.03.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email:petre.min@cncan.ro,office@cncan.ro

Data:21.02.2022

1.Proiect de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind accesarea mecanismului de asistenta internationala RANET - Response Assistance Network

2.Nota de fundamentare la  "Proiect de hotarare de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind accesarea mecanismului de asistenta internationala RANET - Response Assistance Network;"

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind cerintele de elaborare si implementare a programului de protectie impotriva radiatiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 28.02.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email:daniela.dogaru@cncan.ro,office@cncan.ro

1.Norma privind cerinţele de elaborare și implementare a programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport de materiale radioactive

2.Referat de aprobare a consultării publice Nr. 20831 din 16.02.2022

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind cerintele de eliberare a materialelor si cladirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN);

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 11.03.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
email:daniela.dogaru@cncan.ro,office@cncan.ro.

Data: 14.02.2022

1.Norme privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare

2.Referat de aprobare a consultării publice Nr. 20827 din 14.02.2022

Norme privind cerințele de eliberare a materialelor și clădirilor de sub regimul de
autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind cerintele de securitate pentru activitatile de pre-depozitare a deseurilor radioactive, surselor inchise uzate si a combustibilului nuclear uzat;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 20.02.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: daniela.dogaru@cncan.ro , office@cncan.ro .

Data: 09.02.2022

1.Norme privind cerintele de securitate pentru activitatile de pre-depozitare
2.REFERAT de consultare publica Norma pre-disposal

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind cerintele de securitate pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 20.02.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: daniela.dogaru@cncan.ro , office@cncan.ro .

Data: 09.02.2022


1.Norme privind cerintele specifice pentru dezafectare
2.REFERAT de aprobare Norma dezafectare revizuita

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare - NSN-18 rev. 1

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 23.02.2022, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: madalina.coca@cncan.ro , office@cncan.ro .

Data: 01.02.2022

1. NSN-18 rev. 1 - draft - 01.02.2022
2. Referat pt consultare publica - NSN-18 rev.1

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 22.12.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: roxana.romanine@cncan.ro , office@cncan.ro.

Data:02.12.2021

1.Norme de securitate radiologica în practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala - consultare publica

2.Referat pt consultare publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de Norme privind protectia instalatiilor nucleare impotriva amenintarilor cibernetice - NSC 01 rev. 1

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise, pana la data de 26.11.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, email: madalina.coca@cncan.ro, office@cncan.ro.

Data:10.11.2021

1.NSC-01 -  rev.1 - consultare publica
2.Referat pt consultare publica - NSC-01 rev.1

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-17 rev. 1 - "Normele de securitate nucleara privind managementul imbatranirii pentru instalatiile nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 25.10.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: madalina.coca@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 06.10.2021

1 - NSN-17 rev.1 - 05.10.2021 - consultare publica
2 - Referat pt NSN-17 rev.1 - consultare publica - 05.10.2021

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-27 rev. 1 - "Norme privind utilizarea standardelor pentru asigurarea, mentinerea, evaluarea si imbunatatirea continua a securitatii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 04.10.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: madalina.coca@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 20.09.2021

NSN-27 rev.1 - 17.09.2021 - pentru consultare publica
Referat pt consultare publica - NSN-27 rev.1

•In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Afacerilor Interne elaboreaza proiectul de Ordin comun pentru modificarea si completarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului nuclear sau radiologie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 61/113/2018.
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 09.09.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: petre.min@cncan.ro,office@cncan.ro.

Data:27.08.2021

Referat pentru consultare publica

Proiect de "ORDIN pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului nuclear sau radiologie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 61/113/2018"

Anexa la regulamentul "NORME DE BAZĂ PRIVIND INFORMAREA ȘI COMUNICAREA PUBLICĂ ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ NUCLEARĂ SAU RADIOLOGICĂ"

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-23 rev. 1 - "Normele de securitate nucleara privind selectia, pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, constructia si montajul, punerea in functiune si exploatarea instalatiilor nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 13.08.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: madalina.coca@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 29.07.2021

1 - NSN-23 rev. 1 - consultare publica

2 - Referat pt NSN-23 rev.1

NSN-23 rev.1 - forma revizuita dupa consultarea publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norme de protecție fizică în domeniul nuclear".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fitrimise, pana la data de 29.07.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4,sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: atena.niculescu@cncan.ro, office@cncan.ro

Data: 29.06.2021

Referat de aprobare a consultarii publice NPF01

Norma  NPF 01

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreazaproiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise, pana la data de 21.06.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr.14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect.6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: liliana.cenusa@cncan.ro,office@cncan.ro.

Data: 07.06.2021

Expunere de motive

Proiect

NPF-04 - Norme privind utilizarea standardelor pentru proiectarea,implementarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a sistemelor de protecție fizică pentru instalațiile nucleare, materialele nucleare și alte surse de radiații ionizate aferente acestora. - dupa consultare publica.

Data 02.06.2021

NPF-04 - Evaluarea si imbunatatirea continua a SPF pt   instalatiile nucleare - rev.0 - 19.05.2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norme de baza privind informarea si comunicarea publica in situatii de urgenta nucleara sau radiologica".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 21.05.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: petre.min@cncan.ro,office@cncan.ro.

Data: 11.05.2021

Referat Norma comunicare si informare publica

Norme de baza privind informarea si comunicarea publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:
 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul ”Norme de securitate radiologica privind desfasurarea practicii de control de securitate cu radiatii ionizante".

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise, pana la data de 02.04.2021, pe adresele: B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti, e-mail: mirela.godeanu@cncan.ro, office@cncan.ro.

Data: 23.03.2021

Norme de securitate radiologică privind desfășurarea practicii de control de securitate cu radiații ionizante

Referat de specialitate