Proiecte de acte legislative 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza
proiectul NSN-16 - "Norme de securitate nucleara privind suprave-
gherea,intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru
instalatiile nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 14.03.2018 pe adresele:


B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail:  madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Data: 20.02.2018
1 - NSN-16 - Supravegherea,   testarea, inspectiile si intretinerea - rev.3 - 15.02.2018
2 - Referat pt NSN-16 - Cerinte privind inspectiile si   intretinerea - consultare publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 22.02.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti 

e-mail: daniela.casaru@cncan.ro, liliana.cenusa@cncan.ro ,
raluca.nadoliu@cncan.ro

Data:08.02.2018

Referat de aprobare
Proiect de ordin
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "HOTARARE de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune la Radon".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 05.02.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
 
e-mail: daniela.dogaru@cncan.rocamelia.liutiev@cncan.ro  

Data:19.01.2018

Nota fundamentare
Proiect hotarare guvern pentru aprobarea PNAR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normei privind cerintele de baza de securitate radiologica".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 05.02.2018 la adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 e-mail: janeta.steti@cncan.ro, raluca.nadoliu@cncan.ro

Data:19.01.2018

Nota fundamentare

Proiect hotarare guvern privind cerintele de baza de securitate radiologica  

Data:22.02.2018

Proiect HG cerintele de baza de securitate radiologica_modificat in urma intalnirii publice din 15.02.2018

Minuta intalnirii publice_15.02.2018

Sinteza observatiilor si propunerilor la proiect


In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a elaborat procedura "Procedura privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregatire in protectie radiologica"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 04 ianuarie 2018, la adresa de
e-mail: office@cncan.ro

Procedura

Centralizator cu observațiile la Procedura privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică

In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:


Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de reglementare "Norme privind planificarea, pregătirea şi răspunsul în caz de urgenţă pentru categoria de pregătire pentru urgenţă  IV şi VI"
 

Referat

Norme

26.10.2017

In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:


Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de reglementare "CERINȚE SPECIFICE PENTRU TITULARUL DE AUTORIZAȚIE SAU SOLICITANTUL DE AUTORIZAȚIE APARȚINÂND CATEGORIILOR DE PREGĂTIRE PENTRU URGENȚĂ I, II ȘI III"

Referat

Ordin

26.10.2017

In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza "Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare", varianta aprobata in sedinta de guvern 11.10.2017.

Lege

23.10.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ SPECIFICE RISCULUI NUCLEAR SAU RADIOLOGIC".

Proiect revizuit in urma consultarii publice

Proiect de regulament

Data 18.10.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat".


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de
5.11.2017
pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Ordin
Referat de specialitate nr.23720/03.08.2017


Data: 06.10.2017


In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza "Proiect de LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, varianta avizată și transmisă SGG în vederea înscrierii acestuia pe proxima agendă a reuniunii de lucru pregătitoare, la lit. a)".

Proiect lege
Expunere motive

Data:25.09.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "HOTARARE de Guvern pentru aprobarea Intelegerii intre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Romania (CNCAN) si Comisia pentru Reglementari Nucleare din Statele Unite ale Americii (USNRC) privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea in domeniul securitatii nucleare, semnata la Bucuresti la 2 martie 2017 si la Rockville, Maryland la 16 martie 2017".


Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 19.05.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: mihaela.ion@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Proiect HG
Nota de fundamentare
Intelegere CNCAN USNRC

Data: 08.05.2017In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul:

NSN-23 - "Norme de securitate nucleara privind pregatirea, 

calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza 

instalatii nucleare".

 

 

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data: 03.05.2017


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul: "LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare."

Proiectul revizuit in urma consultarii publice
Expunere de motive

Data: 24.04.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul GSN-05 - "Ghid privind formatul cadru si continutul Raportului Final de Securitate Nucleara pentru reactoarele de cercetare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 19.05.2017 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

GSN-05 - RFS pentru Reactoarele de Cercetare
Referat GSN-05

Data: 21.04.2017

Proiectul revizuit in urma consultarii publice


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza procedura - " Infrastructura de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics".
 
 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 10.05.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: relatii.publice@cncan.ro

Proiect procedura ELI-NP
Referat de specialitate

Data: 13.04.2017

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul GSN-06 - "Ghid privind formatul cadru si continutul Raportului Final de Securitate Nucleara pentru fabricile de combustibil nuclear".

  

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 12.05.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Proiect GSN-06
Referat de specialitate

Data: 13.04.2017

 

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

 

 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a elaboreaza "ORDIN privind desfăşurarea activităţii de manipulare a instalaţiilor radiologice"

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 18.04.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: office@cncan.ro

Referat de aprobare ordin manipulare

Proiect ordin

Puncte de vedere modificare ordin manipulare 149/2015

Data: 03.04.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-23 - "Norme de securitate nucleara privind pregatirea, calificarea si autorizarea personalului organizatiilor care exploateaza instalatii nucleare".

 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 20.04.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Proiect NSN-23
Referat de specialitate

Data: 31.03.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul "NORMĂ PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE SECURITATE RADIOLOGICĂ A COLETULUI DE TRANSPORT MATERIALE RADIOACTIVE".

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data: 22.02.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul "NORMĂ PRIVIND CERINŢELE DE AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT MATERIALE RADIOACTIVE".

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data: 22.02.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul "NORMĂ PRIVIND ELABORAREA PROGRAMULUI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA RADIAȚIILOR IONIZANTE PENTRU ACTIVITATEA DE TRANSPORT".

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data: 22.02.2017

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-18 - "Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare".
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 15.02.2017 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 
e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro
 
Proiect NSN-18
Referat de specialitate

Data: 18.01.2017


Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data:21.02.2017

Proiectul revizuit in urma consultarii publice

Data:15.06.2017


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin.1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-21 - "Norme fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare".

Proiectul revizuit in urma consultarii publice
Referat de specialitate

Data: 16.01.2017
Proiectul initial, supus consultarii publice:
http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/proiecte-de-acte-legislative/arhiva-proiecte-acte-legislative-2015/

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin. 1, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul privind aprobarea "Normei privind cerintele de autorizare a activitatilor de transport materiale radioactive".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 16.01.2017 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sauStr. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: office@cncan.ro, relatii.publice@cncan.ro

Normă privind cerinţele de autorizare a activităţii de transport materiale radioactive

Normă privind elaborarea Programului de protecție împotriva radiațiilor ionizante pentru activitatea de transport

NORMA PRIVIND ELABORARE RAPORTULUI DE SECURITATE
RADIOLOGICA A COLETULUI DE TRANSPORT MATERIALE RADIOACTIVE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin. 1, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "LEGE privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul nuclear".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 13.08.2016 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: janeta.steti@cncan.ro, relatii.publice@cncan.ro

Data: 14.07.2016

Proiect lege

Expunere de motive

Proiect "LEGE privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul nuclear" in urma dezbaterii publice din 15.09.2016

Tabel cu observatii si propuneri la proiectul de Lege

Minuta dezbaterii publice la proiectul de Lege din 15.09.2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003(r1), art. 7 alin. 1, va aducem la cunostinta urmatoarele: 

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "REGULAMENT privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului radiologic si nuclear ".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 10.08.2016 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: relatii.publice@cncan.ro

Data: 11.07.2016

Referat aprobare  

REGULAMENT privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului radiologic si nuclear

REGULAMENT privind gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului radiologic si nuclear modificat in urma dezbaterii publice din 29.08.2016

Tabel cu observatii si propuneri la Regulament

Minuta sedintei din 29.08.2016