Proiecte de acte legislative

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza "Metodologia pentru determinarea concentrației de activitate a radonului în aerul din interiorul clădirilor și de la locurile de muncă".
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana ladata de 12.02.2019 pe adresele:
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 22.01.2019
REFERAT DE APROBARE
Nr.20802 din 21.01.2019

Referat de aprobare Nr.20802 din 21.01.2019

Metodologie pentru determinarea concentrației de activitate a radonului în aerul din interiorul locuințelor și de la locurile de muncă

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul GSN-08 - "Ghid de securitate nucleara privind repornirea instalatiilor nucleare dupa opririle neplanificate".
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 12.02.2019 pe adresele:
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 21.01.2019

Referat de specialitate nr. 14486/21.01.2019 pentru demararea consultării publice pentru proiectul GSN-08

Proiect GSN-08 "Ghid de securitate nucleară privind repornirea instalaţiilor nucleare după opririle neplanificate"

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul GSN-07 - "Ghid de securitate nucleara privind planificarea retehnologizarii instalatiilor nucleare".
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 29.11.2018 pe adresele:
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 07.11.2018

Referat de aprobare 

Proiect GSN-07 Ghid de securitate nucleară privind planificarea retehnologizării instalaţiilor nucleare   


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele: Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul GSN-03 - "Ghid privind evaluarea indeplinirii obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 29.11.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 01.11.2018

Referat de aprobare

Proiect GSN-03 - Ghid privind evaluarea indeplinirii obiectivului general de securitate nucleara stabilit prin normele fundamentale de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare  

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-22 - "Norme de securitate nucleara privind autorizarea instalatiilor nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 09.11.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail:  madalina.tronea@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 19.10.2018

Referat de aprobare

Proiect NSN-22 Norme de securitate nucleară privind autorizarea instalaţiilor nucleare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-22 - "Norme de securitate nucleara privind autorizarea instalatiilor nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 09.11.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail:  madalina.tronea@cncan.ro , office@cncan.ro

Data: 19.10.2018

Referat de aprobare

Proiect NSN-22 Norme de securitate nucleară privind autorizarea instalaţiilor nucleare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin.  (1),va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norma privind cerintele de securitate radiologica pentru sursele naturale de radiatii".
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 1.10.2018 pe adresele:
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti
 

e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro, camelia.liutiev@cncan.ro
 

Referat de aprobare
Norma privind cerintele de securitate radiologica pentru surse naturale de radiatii

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norma privind cerintele de securitate radiologica la depozitarea definitiva a deseurilor radioactive".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 18.09.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti

e-mail: cornelia.virtopeanu@cncan.ro, camelia.liutiev@cncan.ro

Referat de aprobare

Normă privind cerinţele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive

Data: 05.09.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de „Hotarare pentru aprobarea organizarii si functionarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatiilor Nucleare” . 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 29.06.2018 la adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
  
e-mail:  liliana.cenusa@cncan.ro , office@cncan.ro


Nota de fundamentare
Hotarare

Data 19.06.2018


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de „Regulament privind tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare” . 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 14.06.2018 la adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
  
e-mail:  liliana.cenusa@cncan.ro

HG Tarife
Nota de fundamentare
Regulament tarife

Data 04.06.2018


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de „Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat” . 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 04.06.2018 la adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
  
e-mail:  daniela.dogaru@cncan.ro

Referat aprobare modificare Ordin 56_2004
Ordin modificare Ordin 56_2004

Data 24.05.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul NSN-16 - "Norme de securitate nucleara privind supravegherea,intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru instalatiile nucleare".
 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 14.03.2018 pe adresele:
 
B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
 
e-mail: madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

3 - NSN-16 - Supravegherea, testarea, inspectiile si intretinerea - revizuita dupa consultarea publica

Data 27.04.2018

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Normele privind estimarea dozelor efective si a dozelor echivalente datorate expunerii interne si externe".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 02.04.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti 

e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro, raluca.nadoliu@cncan.ro

Data:23.03.2018

Referat de aprobare
Norma estimare doze

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Norma privind procedurile de autorizare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 29.03.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti 

e-mail: daniela.casaru@cncan.ro, madalina.florescu@cncan.ro

Data:19.03.2018

Referat de aprobare
Norma proceduri de autorizare
Sinteza observatii Proceduri de autorizare
Norma privind procedurile de autorizare rezultat in urma consultarii  publice

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:
Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza
"Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive şi
gestionarea în siguranţă a surselor orfane".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 23.03.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail:  daniela.casaru@cncan.ro , madalina.florescu@cncan.ro

Data: 13.03.2018
1 - Norma
2 - Referat de aprobare
3 - Sinteza observatiilor Norme surse radioactive
4 - Norme surse radioactive modificate in urma consultarii publice

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza
proiectul NSN-16 - "Norme de securitate nucleara privind suprave-
gherea,intretinerea, testarea si inspectiile in exploatare pentru
instalatiile nucleare".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi
trimise pana la data de 14.03.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau
Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

e-mail:  madalina.tronea@cncan.ro , relatii.publice@cncan.ro

Data: 20.02.2018
1 - NSN-16 - Supravegherea,   testarea, inspectiile si intretinerea - rev.3 - 15.02.2018
2 - Referat pt NSN-16 - Cerinte privind inspectiile si   intretinerea - consultare publica

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 22.02.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti 

e-mail: daniela.casaru@cncan.ro, liliana.cenusa@cncan.ro ,
raluca.nadoliu@cncan.ro

Data:08.02.2018

Referat de aprobare
Proiect de ordin
Ordin modificare permise_modificat in urma consultarii publice
Sinteza observatiilor la proiect
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "HOTARARE de Guvern pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiune la Radon".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 05.02.2018 pe adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,
 
e-mail: daniela.dogaru@cncan.ro, camelia.liutiev@cncan.ro  

Data:19.01.2018

Nota fundamentare
Proiect hotarare guvern pentru aprobarea PNAR

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 (r1), art. 7 alin. (1), va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare elaboreaza proiectul de "Hotarare de Guvern pentru aprobarea Normei privind cerintele de baza de securitate radiologica".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 05.02.2018 la adresele:

B-dul Libertatii, nr. 14, sect. 5, cod postal 040607, Bucuresti sau Str. Lt. Zalic, nr. 4, sect. 6, cod postal 060214, Bucuresti,

 e-mail: janeta.steti@cncan.ro, raluca.nadoliu@cncan.ro

Data:19.01.2018

Nota fundamentare
Proiect hotarare guvern privind cerintele de baza de securitate radiologica  

Data:22.02.2018

Proiect HG cerintele de baza de securitate radiologica_modificat in urma intalnirii publice din 15.02.2018
Minuta intalnirii publice_15.02.2018
Sinteza observatiilor si propunerilor la proiect

In conformitate cu prevederile legii va aducem la cunostinta urmatoarele:

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a elaborat procedura "Procedura privind cerintele de eliberare a avizelor pentru programele de pregatire in protectie radiologica"

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare pot fi trimise pana la data de 04 ianuarie 2018, la adresa de

e-mail: office@cncan.ro

Procedura
Centralizator cu observațiile la Procedura privind cerințele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecție radiologică