Documente necesare autorizarii in domeniul radiatiilor ionizante

Activitatile nucleare cu surse de radiatii ce nu prezinta criticitate - instalatii cu surse inchise sau deschise, materiale radioactive, dispozitive generatoare de radiatii ionizante, aparatura de control dozimetric, materiale si echipamente de protectie impotriva radiatiilor ionizante, mijloacele de containerizare sau de transport - sunt controlate prin procesul de autorizare si regimul de control la solicitantii sau titularii de autorizatii, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 republicata si a normelor si reglementarilor specifice domeniului de securitate radiologica elaborate de CNCAN.


1. DOCUMENTATIA NECESARA ELIBERĂRII AVIZELOR DE CURS.pdf
2. DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE MANIPULARE INSTALAŢII RADIOLOGICE.pdf
3. DOCUMENTE PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE UTILIZARE PENTRU LABORATORUL DE MEDICINĂ NUCLEARĂ.pdf
4. DOCUMENTATIIA TEHNICA IN VEDEREA ELIBERARII AUTORIZAŢIEI DE FURNIZARE FĂRĂ ASR.pdf
5. DOCUMENTAŢIA DE AMPLASARE  CONSTRUCŢIE INCINTE AMENAJATE PENTRU DESFĂŢURAREA PRACTICII DE CN.pdf
6. DOCUMENTAŢIA DE AMPLASARE - CONSTRUCŢIE LABORATOR  MEDICINĂ NUCLEARĂ - TERAPIE CU SURSE DESCHISE DE RADIAŢII.pdf
7. DOCUMENTAŢIA DE AMPLASARE - CONSTRUCŢIE LABORATOR MEDICINĂ NUCLEARĂ - DIAGNOSTIC IN VIVO.pdf
8. DOCUMENTAŢIA DE AMPLASARE CONSTRUCŢIE LABORATOR RADIOLOGIERADIOLOGIE DENTARĂ.pdf
9. DOCUMENTAŢIA DE AMPLASARE.pdf
10. DOCUMENTAŢIA DE CONSTRUCŢIE.pdf
11. DOCUMENTAŢIA DE IMPORT EXPORT.pdf
12. DOCUMENTAŢIA DE PRODUCERE.pdf
13. DOCUMENTAŢIA DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ACCELERATORI DE PARTICULE.pdf
14. DOCUMENTAŢIA DE TRANSFER.pdf
15. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE CAROTAJ RADIOACTIV.pdf
16. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE CONTROL PROCESE (RISC NESEMNIFICATIV), FĂRĂ AMENAJĂRI.pdf
17. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE DIFRACTOMETRE.pdf
18. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE LABORATOR RADIOLOGIE DENTARA RADIOLOGIE INTERVENTIONALA CU INSTALAŢII RADIOLOGICE FIXE.pdf
19. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE LABORATOR DE CONTROL NEDISTRUCTIV CU GENERATOARE DE RADIAŢII X SAU CU SURSE RADIOACTIVE ÎN.pdf
20. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE LABORATOR RADIOLOGIE CU INSTALAŢII RADIOLOGICE MOBILE.pdf
21. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE MEDICINA NUCLEARA - DIAGNOSTIC.pdf
22. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE SPECTOMETRE.pdf
23. DOCUMENTAŢIA DE UTILIZARE SURSE INSTALAŢII ÎN LABORATOARE PENTRU IGIENA RADIAŢIILOR IONIZANTE.pdf
24. DOCUMENTAŢIA PENTRU DEZAFECTARE LABORATOR CND CU SURSE RADIOACTIVE ÎNCHISE.pdf
25. DOCUMENTAŢIA PENTRU DEZAFECTARE LABORATOR RADIOTERAPIE.pdf
26. DOCUMENTAŢIA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT TREBUIE SĂ CUPRINDĂ.pdf
27. DOCUMENTAŢIA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE LUCRU ÎN EXTERIORUL INCINTEI SPECIAL AMENAJATE.pdf
28. DOCUMENTAŢIA PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE.pdf
29. DOCUMENTAŢIA PENTRU UTILIZARE LABORATOR RADIOTERAPIE - ACCELERATORI DE PARTICULE.pdf
30. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE DEPOZITARE.pdf
31. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE DEŢINERE.pdf
32. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAŢIA DE ÎNCHIRIERE.pdf
33. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ÎN VEDEREA ELIBERĂRII A.S.R..pdf
34. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AUTORIZAŢIEI DE FURNIZARE.pdf

Incepand cu data de 01 octombrie 2015, transmiterea dosarelor de autorizare se va face numai prin posta sau prin serviciul de curierat si nu prin intermediul persoanelor fizice (experti acreditati sau reprezentanti ai solicitantilor de autorizatii), e-mail sau fax.
Documentatia va fi inaintata intr-un dosar cu sina continand opisul documentelor aferente tipului de autorizatie specifica precum si un suport informatic (CD) cu documentele scanate.

Incepand cu data de 15.06.2016, avand in vedere lipsa de personal cu care se confrunta Directia Autorizare Utilizare Radiatii Ionizante, precum si volumul mare al lucrarilor, ne aflam in imposibilitatea de a mai solutiona cereri de autorizare in regim de urgenta.
In acest context, pana la solutionarea aspectelor organizatorice, nu se vor mai accepta cereri si documentatii in vederea emiterii autorizatiilor in regim de urgenta.