Ca autoritate publică centrală CNCAN are constituit și trebuie să mențină un sistem propriu de pregătire a răspunsului în situații de urgență în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

În conformitate cu prevederile legale, CNCAN participă la intervenții cu structura proprie de urgență și prin reprezentanții desemnați în cadrul structurilor naționale de management al situațiilor de urgență.