CNCAN consideră că toate activităţile de reglementare, autorizare şi control în domeniul nuclear au menirea de a reduce riscul producerii accidentelor nucleare şi a urgenţelor radiologice, iar activităţile de pregătire planificare pentru accident nuclear sau urgenţe radiologice au scopul de a eficientiza intervenţia şi de a reduce efectele situaţiilor de urgenţă ce ar putea surveni.