În conformitate cu prevederile legale, CNCAN participă la intervenţie cu echipa proprie de răspuns la urgenţă şi prin reprezentanţi desemnaţi în cadrul structurilor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă (Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă – CNSU, Centrul Naţional pentru Coordonarea şi Conducerea Intervenţiei – CNCCI, Centrul pentru Accident Nuclear şi Urgenţe Radiologice – CANUR).

Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice, organizaţia proprie de răspuns la urgenţă a CNCAN se constituie şi funcţionează în cadrul Centrului de Răspuns la Urgenţe al CNCAN, potrivit Ordinului CNCAN nr.209/24.06.2004 privind aprobarea Strategiei de Organizare a Centrului de Răspuns la Urgenţe al CNCAN şi Ordinul Președintelui CNCAN nr.93 din 29.02.2008 pentru aprobarea „Strategiei de operare a Centrului de Răspuns la Urgenţe al CNCAN pe termen mediu 2008-2010”

Datorită competenţelor tehnice în domeniul nuclear şi luând în considerare responsabilităţile la nivel naţional şi internaţional privind raportarea  şi asigurarea suportului tehnic, Centrul de Răspuns la Urgenţe al CNCAN activează în cadrul Sistemului Naţional ca punct focal naţional în toate aspectele legate de incidente severe din domeniul nuclear şi urgenţe nucleare sau radiologice.

Centrul de Răspuns la Urgenţe al CNCAN funcţionează ca grup de suport tehnic pentru CNCAN şi pentru reprezentanţii CNCAN în structurile naţionale de intervenţie în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică, cu sediul în Sos. Bucureşti-Urziceni Nr.6, com. Afumaţi. Centrul de Răspuns la Urgenţe al CNCAN asigură analiza independentă la nivelul autorităţii naţionale competente şi formulează recomandări către structurile naţionale de coordonare a intervenţiei.

Activităţile Centrului de Răspuns la Urgenţe al CNCAN sunt structurate pe grupuri de lucru în domeniile: comunicaţii şi schimb de informaţii; securitate nucleară; radioprotecţie; informarea publicului; executarea unor măsurări urgente ale radioactivităţii unor obiecte, materiale, substanţe sau a factorilor de mediu în zone suspectate a fi contaminate radioactiv în cadrul echipei mobile .