Comunicat de presă

În perioada 9-11 aprilie 2019, a avut loc la București, Seminarul privind răspunderea civilă în caz de daune nucleare pentru statele din Europa, manifestare organizată de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și găzduită de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Manifestarea a beneficiat de prezența unui număr de aprox. 80 de persoane, reprezentanți din statele membre ale AIEA beneficiare ale programului de asistență tehnică, reprezentanți ai Comisiei Europene, Direcția Generală – Energie, AIEA, membri ai Grupului Internațional de Experți în domeniul răspunderii civile (INLEX) și membri ai companiilor de asigurări în domeniul nuclear. Scopul principal al seminarului a constat în diseminarea și prezentarea principiilor care guvernează regimul răspunderii civile în caz de daune nucleare și conexiunea între principalele prevederi ale convențiilor în domeniu.

Sesiunea de deschidere a beneficiat, de asemenea, de prezența reprezentantului Guvernului României, care în alocuțiunea susținută cu această  ocazie a subliniat implicarea instituțiilor naționale în implementarea principalelor prevederi ale regimului de răspundere civilă. A fost reiterat sprijinul oferit autorității de reglementare în domeniul nuclear în procesul de stabilire a regimului de răspundere civilă în caz de daune nucleare și, consecutive de asigurare a unui înalt nivel de securitate nucleară și radiologică al cărui unic scop îl constituie protejarea populației și a mediului înconjurător.

Unul dintre obiectivele seminarului l-a constituit furnizarea de informații asupra regimului internațional privind răspunderea civilă, în particular privind instrumentele adoptate sub auspiciile AIEA, inclusiv Protocolul de amendare a Convenției de la Viena privind răspunderea civilă în caz de daune nucleare și Convenția privind compensațiile suplimentare pentru daune nucleare.

Prin prezentările susținute cu această ocazie, lectorii au avut în vedere să ofere opinia proprie asupra elementelor specifice răspunderii în domeniul nuclear și să contribuie la universalizarea cadrului legal în vigoare atât în rândul statelor cu programe nucleare cât și al celor cu dezvoltă acest tip de programe. Prezentările au fost urmate de discuții și studii de caz, în cadrul cărora participanții au primit opinii juridice specializate din partea reprezentanților AIEA și INLEX cu privire atât la aplicarea principiilor care guvernează regimul de răspundere civilă și la stabilirea cadrelor naționale de referință, primind în același timp sfaturi pentru o mai bună administrare a dificultăților întâmpinate în implementarea prevederilor legale internaționale.