Comunicat de presă

În data de 13.06.2019, CNCAN a organizat în București, Conferința de deschidere a proiectului "Îmbunătățirea securității și siguranței nucleare în România – Creșterea rezilienței la dezastre și a pregătirii pentru răspunsul la evenimentele nucleare și radiologice" , finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.

Proiectul lansat cu această ocazie reprezintă o continuare a celui anterior „Proiect de excelență regională pentru întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Partenerii sunt Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN), Autoritatea Norvegiană pentru Radioprotecţie și Securitate Nucleară (DSA), Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), si Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Importanța evenimentului a fost reliefată prin participarea dlui Adrian Mlădinoiu, Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, care a subliniat importanța pe care Guvernul României o acorda CNCAN, ca autoritate în subordinea acestuia. 

În acest sens, dl Mlădinoiu a menționat susținerea pe care Guvernul României o acordă CNCAN, prin alocarea de resurse umane și financiare suficiente pentru desfășurarea la standarde cât mai înalte a activității de organismului reglementare din România.

La rândul său, dl. Ingar Amundsen, șeful Secției de Securitate Internațională Nucleară din cadrul Autorității Norvegiene pentru Radioprotecţie și Securitate Nucleară, a apreciat modul de desfășurare a etapelor din precedentul proiect, care s-a încheiat în anul 2017 și și-a exprimat convingerea că si etapa actuală va fi un succes.

Reprezentanții AIEA, dl. David Michael Senior, șeful Secției privind Activitățile de Reglementare, precum și dl. Muhammad Khailq, șeful Secției pentru Securitatea Materialelor și Instalațiilor, au precizat importanța pe care AIEA o acordă colaborării și cooperării cu organismul de reglementare din România, ca și garanție a desfășurării proiectului în cele mai bune condiții.

Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de operator de program, reprezentat de către dl. Colonel Gheorghe-Sebastian Cucoș, Împuternicit Prim-adjunct al inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române, a evidențiat buna cooperare dintre operatorul de program (MAI) și promotorul acestuia, respectiv CNCAN.

La eveniment au mai participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Fondurilor Europene, Societatii Naționale Nucleaelectrica, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și reprezentanți ai presei.

În deschiderea evenimentului dl Rodin Traicu, președintele CNCAN, în calitate de Promotor de Proiect, a evidențiat bunele relații de colaborare pe care CNCAN le are cu autoritățile naționale, titularii de autorizație din sectorul nuclear, ca principali beneficiari ai proiectului.

De rezultatele proiectului, vor beneficia autoritățile centrale și locale, titularii de autorizații în domeniul nuclear și publicul larg.

Astfel, cel mai important titular de autorizație, care operează reactoarele de puterea cea mai mare din România, Societatea Națională Nuclearelectrica prin Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavdă, reprezentată la eveniment de către dl Cosmin Ghiță, Director General, a subliniat importanța pe care acest proiect o are în exploatarea instalațiilor nucleare, prin prisma implementării noilor ghiduri și norme elaborate de către CNCAN.

Scopul acestui proiect constă în îmbunătăţirea capabilităţilor naționale în prevenirea actelor teroriste și a accidentelor în domeniul nuclear și radiologic. Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), autoritatea de reglementare nucleară din România, va fi principalul beneficiar, împreună cu alte entități cu responsabilități relevante în acest domeniu .

În cadrul conferinţei au fost prezentate principalele obiective care se urmăresc a fi obţinute în cadrul proiectului, precum: alinierea cadrului național și a practicilor de reglementare la cele mai recente standarde internaționale și a legislației Uniunii Europene în domeniul securității nucleare și protecției împotriva radiațiilor ionizante; punerea în aplicare a unor recomandări primite de la misiunile internaționale derulate în România pe tema securitătii nucleare, detecției și răspunsului în cazul evenimentelor care implica materiale nucleare și radioactive care nu sunt supuse controlului de reglementare, securitățiii cibernetice în cazul instalatiilor nucleare și al pregătirii și intervenției în caz de urgență; implementarea mai multor activități din planul național de acțiune asociat cu Strategia Națională de Securitate și Siguranță Nucleară; punerea în aplicare a noilor responsabilități în gestionarea situațiilor nucleare de urgență pe care CNCAN le are, precum și îmbunătățirea pregătirii si răspunsului în caz de urgență prin punerea în aplicare a lecțiilor învățate.

Cu această ocazie, dl Rodin Traicu, reprezentantul legal în cadrul proiectului și dl Cantemir Ciurea-Ercău, directorul Direcției Ciclul Combustibilului Nuclear din cadrul CNCAN și manager al proiectului lansat la acest eveniment au răspuns întrebărilor reprezentanților din media de specialitate și anume: Medika TV, Energy – Center și Focus-Energetic, interviuri cu privire la tematica proiectului și detalii despre acesta.