În perioada 1955-2008 regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorica, nivelul de subordonare, atributiile actualei Comisii Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare au suferit o serie de modificari pe care le vom evidentia în cele ce urmeaza, încercând sa prezentam o scurta evolutie a actelor normative care au reglementat de-a lungul timpului aspectele sus-mentionate, precum si aspecte privind activitatea nucleara desfasurata în tara noastra.

În anul 1955, prin Hotarârea Consiliului de Ministrii(HCM) 903/1955, pe lânga Consiliul de Ministri al Republicii Populare România se constituie(înfiinteaza) Comitetul pentru Energia Nucleara, care „va asigura baza materiala pentru cercetarile în domeniul fizicii nucleare si aplicarea lor în domeniile stiintei si tehnicii“, a carei reorganizare a fost îmbunatatita ulterior.

În anul 1961, prin Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 741/1961 a fost reglementat regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare. Prin aceasta HCM a fost nominalizat Comitetul pentru Energie Nucleara al Consiliului de Ministrii ca organ de autorizare, iar în cadru Institutul de Fizica Atomica (IFA) se înfiinteaza Comisia pentru Îndrumarea si Controlul Unitatilor Nucleare ca organ de control, al carui regulament se aproba de Comitetul pentru Energie Nucleara. Aceasta reglementare impune primele reguli administrative, de radioprotectie si securitatea muncii, de pregatire a personalului si control medical, specifice lucrului cu surse de radiatii nucleare (ionizante).

Din anul 1968, Comitetul pentru Energia Nucleara avea sarcina de a îndruma si coordona din punct de vedere stiintific si metodologic activitatea ce se desfasoara în domeniul nuclear în Republica Socialista România, în vederea realizarii politicii statului în acest domeniu, atributii reglementate prin Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 1299/1968 privind organizarea si functionarea Comitetului pentru Energia Nucleara. Prin aceasta HCM se instituie elaborarea programului nuclear national si urmarirea si controlul realizarii acestuia de catre CEN Se hotaraste rolul de autoritate de reglementare, autorizare si control al CEN. Totodata se trece în subordinea CEN, Institutul de Fizica Atomica al Academiei RSR. Tot în anul 1968, prin Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 1301/1968 s-a stabilit componenta Comitetului pentru Energia Nucleara avându-l ca presedinte pe domnul Horia Hulubei si Prim-Vicepresedinte pe domnul Ion Ursu. Prin Hotarârile Consiliului de Ministrii nr.2594/1968 si 1638/1969, a fost completata componenta Comitetului.

În anul 1969, prin Decretul Consiliului de stat nr. 870/1969, devenit Legea nr. 7/1970, a fost reglementata organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara, astfel „Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara, organ central al administratiei de stat, înfaptuieste politica partidului si statului în domeniul nuclear.” Ulterior acesta a fost modificat prin Decretul nr.282/1972. Articolul 5 lit. (a), întareste rolul de organ de autorizare si control al activitatilor nucleare, iar lit. (j) si (p) ale aceluiasi articol stabilesc autoritatea de reglementare în domeniul nuclear.

În cadrul CSEN se înfiinteaza Inspectia de Stat pentru Controlul Activitatilor Nucleare (ISCAN).

În anul 1974 a fost adoptata Legea nr. 61/1974 cu privire la desfasurarea activitatilor în domeniul nuclear din Republica Socialista România, abrogata ulterior prin Legea nr.111/1996, care instituie ca, „Organul central al administratiei de stat care asigura înfaptuirea politicii partidului si statului în domeniul nuclear este Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara”.
Este prima lege nucleara care întareste si extinde atributiile de reglementare, autorizare si controlul activitatilor nucleare în România, fara exceptie, în codul CSEN – ISCAN.
Organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara, a fost reglementata în anul 1979 prin Decretul nr.85/1979 care stipuleaza ca atributii ale comitetului, autorizarea si controlul activitatilor din domeniul nuclear care se desfasurau pe teritoriul RSR si de asemenea controlul raspunderea pentru realizarea cerintelor de asigurare a calitatii în activitatea de proiectare, fabricare si montaj a centralelor nuclearo-electrice si a celorlalte obiective legate de energetica nucleara.

În anul 1982, a fost adoptata Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calitatii obiectivelor si instalatiilor nucleare, prin care „Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara controleaza si raspunde de realizarea cerintelor de asigurare a calitatii în activitatile de proiectare, constructii-montaj si exploatare a obiectivelor si instalatiilor nucleare si de executare a produselor si prestare a serviciilor pentru aceste obiective si instalatii”, abrogata ulterior prin Legea nr.111/1996.
Prin Decretul Consiliul Frontului Salvarii Nationale nr. 6/1990 s-a desfiintat Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara si s-a înfiintat Institutul de fizica atomica.
„Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleara se desfiinteaza. Atributiile in domeniul energeticii nucleare ale comitetului se preiau de Ministerul Energiei Electrice.”

Prin Decretul nr. 29/1990 s-a înfiintat în 8 ianuarie 1990 Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare. „Se înfiinteaza Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare prin preluarea întregului activ si pasiv al Inspectiei de stat pentru controlul activitatii nucleare si al asigurarii calitatii nucleare. Olariu Stefan Alexandru se numeste în functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu grad de ministru secretar de stat.”
În anul 1990, prin Decretul nr. 221/1990, s-au reglementat functionarea si atributiile Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, astfel, „Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare este organ central de specialitate al administratiei de stat, care îndeplineste functia de organism national de autorizare si control cu privire la toate activitatile de introducere, dezvoltare si folosire în scopuri pasnice a energiei nucleare. Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare autoriza amplasarea, constructia si exploatarea obiectivelor nucleare si controleaza realizarea protectiei fata de radiatii a personalului, populatiei si mediului înconjurator.”
Prin Hotarârea Guvernului României nr. 983/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului s-au stabilit atributiile de reglementare, autorizare si control al activitatilor nucleare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare din subordinea Ministerul Mediului.
Hotarârea Guvernului României nr. 264/1991 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, modificata ulterior prin HG nr.336/1992, stabileste pentru Ministerul Mediului atributii în domeniul controlului activitatilor nucleare.
Prin Hotarârea Guvernul României nr. 792/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se atribuie ministerului atributii de reglementare, autorizare si control în domeniul nuclear si se defineste în organigrama sa ca entitate distincta Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

În anul 1996 este adoptata Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare care stabileste ca „Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control, prevazuta în prezenta lege, este Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, prin Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare”
Prin Hotarârea Guvernului nr.457/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor Padurilor si Protectiei Mediului se abroga HG nr.792/1992, iar prin HG nr.568/1997 se abroga HG nr.457/1994.

În anul 1997, prin Hotarârea Guvernului nr.249/1997 se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale Pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

În 08 ianuarie 1998, prin Legea nr. 16/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, s-a reglementat ca „Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, aflata în subordinea Guvernului."
Prin Hotarârea Guvernului nr.287/1998, se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata în subordinea Guvernului.

În perioada 1997-2000 s-au elaborat 7 reglementari specifice domeniului nuclear.
Conform Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare, CNCAN este autoritatea nationala competenta care verifica existenta contractelor de asigurare sau garantie financiara, ale operatorilor, pentru acoperirea raspunderii civile pentru daune nucleare.
Hotarârea Guvernului nr. 894/2003 stabileste modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 703/2001 privind raspunderea civila pentru daune nucleare.

În anul 2003, prin Ordonanta Guvernului nr.7/2003 se reglementeaza utilizarea în scopuri exclusiv pasnice a energiei nucleare.
Prin Legea nr. 193/2003 se aduc noi modificari si completari Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, astfel, „Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului. Finantarea comisiei se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici.”
În 23 decembrie 2003, prin Hotarârea Guvernului nr.1627/2003 se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul activitatilor Nucleare, în vigoare si în prezent, modificat ulterior prin HG nr.750/2004.

În perioada 2001-2004 s-au elaborat si publicat în Monitorul Oficial 93 de reglementari specifice domeniului nuclear.

În 22 martie 2006, în contextul aderarii României si necesitatea alinierii legislatiei la normele europene, se aduc noi modificari si completari Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, prin Legea nr. 63/2006.
„Autoritatea nationala competenta în domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute în prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul în municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-ministru.”
În
27 iunie 2006 Legea nr.111/1996 privind desfasurarea în siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare a fost republicata.

50 ani de reglementare, autorizare si control in domeniul nuclear