Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) reprezinta autoritatea nationala in domeniul reglementarii, autorizarii si al controlului activitatilor nucleare din Romania. CNCAN are personalitate juridica si se afla in subordinea Primului Ministru. CNCAN detine o experienta bogata, de peste 30 de ani, in domeniul sau de competente, si detine rol important in asigurarea respectarii cu strictete a cerintelor de securitate nucleara si de radioprotectie in Romania. CNCAN urmareste indeplinirea prevederilor Legii 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, cu completarile ulterioare. Conform legii, CNCAN are in sfera sa de competente urmatoarele domenii:

 • Legislatia si reglementarile in domeniul desfasurarii in siguranta a activitatilor nucleare in Romania;
 • Securitatea nucleara;
 • Protectia la radiatii;
 • Managementul calitatii in domeniul nuclear;
 • Garantiile nucleare;
 • Planurile de urgenta si interventii la accident nuclear sau radiologic;
 • Protectia fizica a obiectivelor si a instalatiilor nucleare;
 • Raspunderea civila in caz de daune nucleare;
 • Transportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
 • Gospodarirea deseurilor radioactive;
 • Autorizarea personalului operator;
 • Importul/exportul materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
 • Tranzitul pe teritoriul Romaniei a materialelor radioactive, materialelor nucleare si/sau de interes nuclear, surselor si generatoarelor de radiatii ionizante;
 • Tratatele si Conventiile Internationale;
 • Acordurile bilaterale in domeniu;
 • Interfata cu organizatiile si organismele internationale in domeniu;
 • Armonizarea legislatiei si a reglementarilor nationale din domeniul nuclear cu legislatia si reglementarile similare din Uniunea Europena;
 • Indeplinirea criteriilor de aderare a Romaniei la UE privind securitatea nucleara, radioprotectia si garantiile nucleare;

CNCAN asigura expertiza tehnica si interfata de specialitate, in relatiile Romaniei cu organismele si organizatiile internationale (AIEA, CE, WENRA, OECD/NEA etc.). De asemenea, CNCAN asigura cooperarea cu autoritatile similare din alte tari, pentru implementarea Acordurilor Guvernamentale, in sfera de competente ale reglementatorului pentru sectorul nuclear.
La nivel national, CNCAN este responsabil cu elaborarea Raportului National pentru Conventia de Securitate Nucleara si prezentarea acestuia in fata comunitatii internationale, precum si cu elaborarea Strategiei de Securitate Nucleara a Romaniei.

 

Certificat de performanta energetica