BIBLIOGRAFIE RAD

 

1.  Fizica atomică, Max Born, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973

2. Fizica atomului, Tr. Creţu, St. Tudorache, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985.

3. Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor roentgen şi gamma, M. Oncescu, I. Panaitescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992.

4. Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie, editor Octavian G. Duliu, ed. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.

5. Publicaţii ale Division Radiation Protection din DG XI - Environment, Nuclear Safety and Civil Protection din cadrul Comisiei Europene (European Commission) sau la www.europa.eu.int/comm/environment/radprot.

6. Publicaţiile IAEA pot fi consultate la adresa http://www.iaea.org/books sau la www.iaea.org.

7. ICRP Publications (Annals of ..) pot fi consultate sau procurate la intl.elsevierhealth.com/series/ICRP/ saula www.icrp.org.

8. Recomandările din 1990 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică, Societatea Română de Radioprotecţie, Bucureşti, 1996.

 

   1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;

   2. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   3. Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001;

   4. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică (NSR-07), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi nr. 936 bis din 20 decembrie 2002;

   5. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi nr. 769 bis din 22 octombrie 2002, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 292/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

 6. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 318/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997;

   7. Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 219/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 februarie 2000;

   8. Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 323/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   9. Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (NDR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004;

   10. Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (NDR-02), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.62/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004;

   11. Norme pentru transportul materialelor radioactive, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.357/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1152 bis din 20 decembrie 2005;

   12. Instrucţiuni referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (EURATOM) nr. 1493/93 din 08 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.329/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006;

   13. Ordin nr. 181/2006 (CNCAN) privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1) din Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006;

   14. Normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.275/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 923 din 17 octombrie 2005;

   15. Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la  instalaţiile nucleare şi radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.276/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 923 din 17 octombrie 2005;

   16. Norme privind limitarea eliberărilor de efluenţi radioactivi în mediu aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 820 din 9 septembrie 2005;

    17. Norme privind clasificarea deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.156/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 4 iulie 2005;

    18. Normă privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.400/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 17 aprilie 2006;

    19. Norme de autorizare a lucrului cu surse de radiaţii în exteriorul incintei special amenajate (NSR- 05) aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 73/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 297 din 7 mai 2002.

 

    21. STAS 12897-90, ECRANAREA RADIAŢIILOR GAMA, Prescripţii de calcul

 

   23. Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ediţia în vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.