BIBLIOGRAFIE IR

 

1. Fizica atomică, Max Born, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973

2. Fizica atomului, Tr. Creţu, St. Tudorache, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985.

3. Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor roentgen şi gamma, M. Oncescu, I. Panaitescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992.

4. Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie, editor Octavian G. Duliu, ed. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.

 

1. Tehnică radiologică dentară, Sorin Login, Ed. Universul, Bucureşti, 2000.

2. Radiologie stomatologică, Buruian M., Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996.

3. Radiodiagnosticul în stomatologie, Popescu V., Rădulescu M., Ed. Medicală, Bucureşti, 1973.

 

1. Medicină nucleară. Diagnostic şi tratament. Tiberiu Pop (sub redacţia), Ed. Medicală, Bucureşti, 1983.

2. Curs de protecţie contra radiaţiilor ionizante şi dozimetrie destinat pregătirii personalului laboratorului de medicină nucleară din cadrul Spitalului clinic de urgenţă militar central „dr. Carol Davila„ din Bucureşti, elaborat de dr. fizician Paul Murgoci.

 

1. Tratat de tomografie computerizată, Buruian M. şi alţii, Ed. University Press, Tg. Mureş, 2006.

2. Radiologie imagistică medicală, S.A. Georgescu, C. Zaharia, Ed. Universitară ”Carol Davilla”, Bucureşti, 2001.

3. Elemente de radiologie şi imagistică fizică medicală, Grancea V., Bucureşti, 1993.

4. Manual de tehnică radiologică, sub red. Mihai Lungeanu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1988.

5. Radiologie şi imagistică pediatrică, Stelian Petcu, Editura Medicală, 2006, Bucureşti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Multimedia and Audio-visual Radiation Protection Training in Interventional Radiology (MARTIR), Radiation Protection 119 se poate descărca liber de la adresa: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radioprotection/index_en.htm

            La aceiaş adresă se pot găsi publicaţii ale Division Radiation Protection din DG XI - Environment, Nuclear Safety and Civil Protection din cadrul Comisiei Europene (European Commission) sau la www.europa.eu.int/comm/environment/radprot.

 

 2. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students; E.B. Podgorsak technical editor, sponsored by IAEA, Vienna, 2005 (poate fi obţinută gratis de pe siteul AIEA). Publicaţiile IAEA pot fi consultate la adresa http://www.iaea.org/books sau la www.iaea.org.

 

3. AAPM/IOMP Course „The Physics of Radiation Therapy” June 10-14, 1999, Cluj-Napoca, Editors Rodica Alecu, Stefan Both.

 

4. Seminaire Franco-Roumain de Curietherapie, Juin 1994 anime par A. Dutreix et D. Chassagne, professeurs a la Faculte de Medicine Kremlin-Bicętre.

 

5. ICRP Publications (Annals of ..) pot fi consultate sau procurate la intl.elsevierhealth.com/series/ICRP/ saula www.icrp.org.

 

6. Perry Sprawls, Jr., Physical Principles of Medical Imaging unele capitole se găsesc on-line la www.sprawls.org/resources.

 

7. Recomandările din 1990 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică, Societatea Română de Radioprotecţie, Bucureşti, 1996.

 

   1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;

   4. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 318/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997;

   5. Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 219/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 28 februarie 2000;

   6. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   7. Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 323/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   8. Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001;

   9. Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante (NSR-04), aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 şi nr. 446 bis din 25 iunie 2002, modificate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1806/321/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007;

   10. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi nr. 769 bis din 22 octombrie 2002, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 292/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

   11. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică (NSR-07), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi nr. 936 bis din 20 decembrie 2002;

   12. Norme fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (NDR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004;

   13. Norme privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate în domeniul nuclear (NDR-02), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.62/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004;

    14. Norme de securitate radiologică - sisteme de măsurare cu surse de radiaţii (NSR-13), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.144/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 15 iunie 2004, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 294/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

    15. Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 14 iunie 2004, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

    16. Norme de securitate radiologică pentru practica de medicină nucleară (NSR-MN), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.358/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 15 februarie 2005;

     17. Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (NSR-10), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.155/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 09 decembrie 2003, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 286/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 874 din 24 septembrie 2004;

     18. Norme de securitate radiologică în practicile de diagnostic şi radiologie intervenţională (NSR-11), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.173/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 23 decembrie 2003, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 291/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

     19. Norme pentru transportul materialelor radioactivei, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.357/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1152 bis din 20 decembrie 2005;

     20. Instrucţiuni referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (EURATOM) nr. 1493/93 din 08 iunie 1993 privind expediţiile de substanţe radioactive între statele membre aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.329/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006;

     21. Ordin nr. 258/2006 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de microradiofotografie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 16 octombrie 2006;

     22. Normele privind expertul în fizica medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 1272/266/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 7 noiembrie 2006;

     23. Ordin nr. 299/64/2006 (Ministerul Sănătăţii Publice/CNCAN) privind stabilirea comisiilor de etică pentru avizarea expunerilor medicale în cercetarea medicală şi biomedicală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 3 iunie 2006;

     24. Ordin nr. 181/2006 (CNCAN) privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau tip în conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1) din Legea 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006;

     25. Reglementări specifice privind expunerile medicale la radiaţii ionizante pentru cercetare medicală şi/sau biomedicală aprobate prin ordinul comun nr. 66/300/9112 ( al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Ministerului Sănătăţii Publice), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 19 aprilie 2006;

     26. Ordin nr. 372/2005 (CNCAN) privind interzicerea utilizării instalaţiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără intensificator de imagine publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1098 din 6 decembrie 2005;

     27. Norme privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare activitate aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.356/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1109 din 8 decembrie 2005;

    28. Normă privind monitorizarea radioactivităţii mediului în vecinătatea unei instalaţii nucleare sau radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.275/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 923 din 17 octombrie 2005;

     29. Norme privind monitorizarea emisiilor radioactive de la  instalaţiile nucleare şi radiologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.276/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 923 din 17 octombrie 2005;

     30. Norme privind limitarea eliberărilor de efluienţi radioactivi în mediu aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.221/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 820 din 9 septembrie 2005;

      31. Norme privind clasificarea deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.156/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 571 din 4 iulie 2005;

     32. Normă privind depozitarea la suprafaţă a deşeurilor radioactive aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.400/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 345 din 17 aprilie 2006;

 

    33. STAS 12897-90, ECRANAREA RADIAŢIILOR GAMA, Prescripţii de calcul

    34. SR ISO 2919:1999, SURSE ÎNCHISE DE RADIAŢII NUCLEARE, Clasificare

    35. STAS 9989/1-86, APARATE CU SURSE INTENSE INSTALATE LA POST FIX

    36. STAS 12290-85, INSTALAŢII DE GAMAGRAFIERE, Condiţii tehnice generale

 

   37. Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ediţia în vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   38.  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1542/2006 privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor, publicat în M.O. partea I nr. 1042/28.12.2006.