BIBLIOGRAFIE CNDX

 

1. Fizica atomică, Max Born, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1973

2. Fizica atomului, Tr. Creţu, St. Tudorache, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1985.

3. Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor roentgen şi gamma, M. Oncescu, I. Panaitescu, Editura Academiei Romāne, Bucureşti, 1992.

4. Probleme rezolvate de dozimetrie şi radioprotecţie, editor Octavian G. Duliu, ed. II, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005.

 

5. (Colectiv); Īncercarea materialelor, Controlul nedistructiv al metalelor, vol III, cap. 4, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986.

6. Brīnzan, C. şi Radu, R. Controlul nedistructiv al materialelor prin metode radioactive, Bucureşti, Editura Tehnică, 1974.

7. Popa, V., Probleme practice ale radiografiei industriale cu radiaţii X şi g, Editura tehnică, Bucureşti, 1976.

 

8. Recomandările din 1990 ale Comisiei Internaţionale de Protecţie Radiologică, Societatea Romānă de Radioprotecţie, Bucureşti, 1996.

 

   1. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006;

   4. Normativul de acordare şi de utilizare a echipamentului individual de protecţie la radiaţii ionizante RP06/1997, aprobat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 318/1997, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 111 bis din 4 iunie 1997;

   5. Normele privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear (NSR-08), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 219/1999, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 87 din 28 februarie 2000;

   6. Normele fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 324/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   7. Normele de securitate radiologică privind radioprotecţia operaţională a lucrătorilor externi (NSR-02), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 353/2001, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 323/2006, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 980 din 07 decembrie 2006;

   8. Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 366/2001, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 764 şi nr. 764 bis din 30 noiembrie 2001;

   9. Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 769 şi nr. 769 bis din 22 octombrie 2002, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 292/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 1253 din 24 decembrie 2004;

   10. Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi īn protecţie radiologică (NSR-07), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 936 şi nr. 936 bis din 20 decembrie 2002;

     11. Norme de radioprotecţie operaţională privind desfăşurarea practicii de control nedistructiv cu radiaţii ionizante (NSR-10), aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr.155/2003, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 873 din 09 decembrie 2003, modificate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 286/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I nr. 874 din 24 septembrie 2004;

     12. Ordin nr. 181/2006 (CNCAN) privind aprovizionarea cu produse pentru care nu s-a obţinut autorizaţia de produs, model sau tip īn conformitate cu prevederile art. 23, alin. (1) din Legea 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006;

 

   13. Regulamentul privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ediţia īn vigoare, aprobat prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.