Guvernul României - Hotărâre nr. 655/1990 din 04 iunie 1990

Hotărârea nr. 655/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu radiaţii nucleare 

În vigoare de la 01 iunie 1990

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 07 noiembrie 1992. Nu există modificări până la 27 iulie 2016.

    Guvernul României h o t ă r ă ş t e: 

   Art. 1. -  Personalul care îşi desfăşoară activitatea în mediu cu surse de radiaţii sau generatori de radiaţii beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase de pînă la 30%, diferenţiat pe categorii de risc radiologie astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a, 30% la categoria a IV-a. 
    Personalul care beneficiază de sporul prevăzut la alin. 1 nu va mai primi sporul de pînă la 20% prevăzut în Decretul nr. 163/1975, anexa IX, cap. II, pct. 4 şi nici de alte sporuri prevăzute de art. 68 din Legea nr. 57/1974, astfel cum a fost modificat prin Decretul-lege nr. 68/1990. 
   Art. 2. -  Personalul numit prin decizia conducătorului unităţii şi nominalizat în autorizaţia eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare să îndeplinească atribuţiile de şef unitate nucleară, responsabil cu radioprotecţia sau responsabil cu gestiunea surselor beneficiază, pe lîngă sporurile cuvenite conform art. 1 de un spor de 10% calculat asupra salariului tarifar pe timpul cît exercită aceste atribuţii. 
   Art. 3. -  Pentru încadrarea unităţilor nucleare şi a locurilor de muncă pe cele 4 categorii de risc radiologie, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare va actualiza, în termen de 30 de zile de la data prezentei, criteriile de clasificare, în concordanţă cu concepţia de risc radiologie utilizată în prezent pe plan mondial în acest domeniu. 
    Pînă la actualizare se aplică criteriile existente conform reglementărilor în vigoare. 
   Art. 4. -  Persoanele scoase temporar de pe locurile de muncă cu risc radiologie, ca urmare a aplicării prevederilor din Normele republicane de securitate nucleară, beneficiază în continuare de drepturile avute, pentru o perioadă de cel mult 6 luni de zile, dacă scoaterea de pe aceste locuri de muncă nu este din vina lor. 
   Art. 5. -  Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 iunie 1990. 
    Ministerele, celelalte organe centrale, primăriile judeţene, care au în subordine unităţi la care se acordă sporurile prevăzute de prezenta hotărîre, vor lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii pentru creşterea eficienţei şi obţinerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare. 


PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN


    Bucureşti, 4 iunie 1990. 
    Nr. 655.