Reluare Achizitie in vederea atribuirii contractului de achizitie publica ce are ca obiect “ Servicii de elaborare studiu de fezabilitate, elaborare plan urbanistic de detaliu (PUD) si obtinere avize conform Certificatului de Urbanism emis de Primaria sect.6, pentru realizarii proiectului de investitie “ Centrul de Urgenta, Informare si Pregatire al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare” din cadrul Programului RO Afaceri Interne, PA-Pregatirea si prevenirea dezastrelor;

Anunt(PDF)

18.05.2020

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, a luat decizia de anulare achizitiei organizate prin publicarea pe data de 19.03.2020 pe site-ul institutiei in sectiunea "Anunturi achizitii publice" a Invitației de participare la ofertare în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de servicii, având ca obiect elaborare "Studiu de fezabilitate, elaborare Plan Urbanistic de Detaliu(PUD) și obținere avize" conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria sectorului 6”, Cod 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev.2), în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.a) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Invitația de participare la ofertare , în scopul atribuirii contractului de achiziție publică de "SERVICIILE DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE , ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) SI OBTINERE AVIZE".